Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 27 Mayıs 2018 Pazar
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 30
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
 
Personel İlanları
 
 

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığından:
SÖZLEŞMELİ PSİKOLOG GİRİŞ SINAVI DUYURUSU


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatının taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere (29 adet) Sözleşmeli Psikolog kadrosu için 29-30 Eylül - 01 Ekim 2004 tarihlerinde Ankara'da Giriş Sınavı yapılacaktır.
15/07/2004 tarihinden itibaren 06/08/2004 günü mesai bitimine (saat:18.00) kadar, Ankara ilinde bulunanlar Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen, diğer illerden müracaat etmek isteyenler, bulundukları İl Emniyet Müdürlüklerine aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak müracaat edebilirler. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı veya www.egm.gov.tr adresinden temin edilerek doldurulacak dilekçe,
1-BAŞVURU ŞARTLARI
1- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Psikoloji bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
2- Literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek,
3- Eğer tecrübeli ise buna dair belge,
4- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,
5- 18 yaşından sonra yapılan yaş tahsislerinde, tahsisten önceki yaş esas alınmak kaydıyla giriş sınavının yapılacağı tarih itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak, (29.09.1970 tarihinden önce doğanlar müracaat edemeyecektir.)
6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
7- Süresi içinde başvurmak ve giriş sınavı için istenen belgeleri kuruma vermiş bulunmak, eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Ankara'dan başvuranlar için Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca Ankara dışından başvuranların ise İl Emniyet Müdürlüklerince tasdik edilebilir.)

2-BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı veya www.egm.gov.tr adresinden temin edilerek doldurulacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (Daktiloda veya bilgisayarda doldurulacaktır. Formun alt kısmındaki NÜFUS CÜZDANINI ONAYLAYANIN bölümü Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığınca onaylanacağından boş bırakılacaktır.)
2. Diploma örneği, çıkış belgesi (Noter tasdikli) (Yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik
belgesi)
3. Deneyimli ise buna dair ibraz edeceği belge,
4. Nüfus Cüzdanı sureti (Noter tasdikli)
5. İkametgah belgesi (Muhtar onaylı),
6. 4 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına dair tek hekim raporu,
8. Adli sicil kaydı,
9. Erkekler için askerlik görevini yaptığını, bu görevden muaf veya tecilli olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,
10. El yazısıyla doldurulacak özgeçmiş,


11.Yabancı dille eğitim yapan üniversitelerden mezun olanlardan yabancı dille
eğitim yaptığını gösterir belge, varsa KPDS belgesi yada, yabancı dil eğitimi aldığına dair herhangi bir belge,
12. Varsa KPSS belgesi.
Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar 27-28 Eylül 2004 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına gelerek kendilerine verilecek sınav giriş belgesini alacaklardır. Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve saatte, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı ikinci bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

3-SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş Sınavı, adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Psikolog'luğa uygunluğunun değerlendirildiği bir mülakat olacaktır.

4- İLAN
Belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Ayrıca 15 adet yedek aday belirlenecektir. Nihai başarı listesi ve yedek aday listesi www.egm.gov.tr adresinde ve kurum girişine asılacak listeyle ilan edilecektir.
1. Sınavı asil olarak kazanan adaylar, nihai başarı listesinin ilanını takip eden tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan resmi sağlık kurulu raporunu Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar.
2. Sınavı asil olarak kazanan adaylar için yaptırılacak Güvenlik Soruşturması sonucunun olumlu olması gerekmektedir.
3. Sınavı asil olarak kazanan adaylar belirtilen 29 kadroya kur'a usulü ile atanırlar.Ayrıca kur'a çekimini müteakip 24 saat içinde aralarında anlaşarak yer değiştirmek isteyenlerin beyanları alınmak suretiyle yer değişikliği yapılabilir. Herhangi bir nedenle atanmayan personelin yerine sırasıyla yedek adaylar çağrılacaktır. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır.
Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur.
İrtibat Telefon Numaraları: (0 312) 412 15 84
(0 312) 412 15 83


28.07.2004
 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2018  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012