Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 27 Mayıs 2018 Pazar
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 30
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
 
Personel İlanları
 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:
T.C. BAŞBAKANLlK HAZİNE MÜSTEŞARLlĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIGI GİRİS SINAVI

1- GENEL

TC. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na, Genel idare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere giriş sınavı ile aşağıda gösterilen alanlarda yapılacak sınav sonucunda ve sayılarda toplam 45.adet Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır.

ALAN ADET

İktisat 20

İşletme 7

Hukuk 6

Maliye 3

Uluslar arası İlişkiler 3

Endüstri Müh. 5

İstatistik 1

TOPLAM 45

Hazine Müsteşarlığı(Müsteşarlık), yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı taktirde , başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen sayılarda alanlar arası değişiklik yapılabilir.

2-SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin matematik, istatistik bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

c) ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2004, 2-3 Temmuz 2005, 1-2 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);

• İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (400) kişi içerisinde bulunmak,

• İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (140) kişi içerisinde bulunmak,

• Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde bulunmak,

• Maliye alanı için KPSSP-24 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (60) kişi içerisinde bulunmak,

• Uluslar arası İlişkiler alanı için KPSSP-88 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (60) kişi içerisinde bulunmak,

• Endüstri Mühendisliği alanı için alanı için KPSSP-17 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunmak, (bu alan için sadece mühendislik fakültelerinin endüstri bölümü mezunları kabul edilecektir)

• İstatistik alanı için KPSSP-25 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (20) kişi içerisinde bulunmak (adaylar iktisat, işletme, hukuk, maliye, uluslar arası ilişkiler, endüstri mühendisliği ve istatistik alanlarından yalnızca birini tercih edecekler ve alan tercihlerini iş talep formunda belirteceklerdir)

d) 10-11 Temmuz 2004, 2-3 Temmuz 2005 veya 1-2 Temmuz 2006 tarihlerinde ÖSYM tarafında yapılan KPSS’ nin yabancı dil bölümünden (İngilizce, Fransızca, almanca) en az 42 soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı dil Sınavından (KPDS) en az (C ) düzeyinde puan almış olmak

e) 01.01.2006 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1976 tarihinde ve sonrasında doğanlar sınava başvurabilir),

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce 2 defa başarısız olanlar tekrar giriş sınavına giremezler.

3- BAŞVURU

Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 4. maddede belirtilen belgelerle birlikte 28 Ağustos 2006 tarihinden itibaren 8 Eylül 2006 Cuma günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar şahsen veya “ T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlıgı Inonu Bulvarı No:36, 5. Kat 06510 Balgat / Ankara posta yoluyla (iadeli taahhütlü) yapılacaktır.

8 Eylül 2006 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru ıçın ıstenen belgelerın Musteşarlık Genel Evrakına, en geç 8 Eylul 2006 tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4- BAŞVURU BELGELERI

Adaylar;

a) Müsteşarlığın web sayfasından , personel dairesi başkanlığından veya kambiyo müdürlüklerinden temin edip dolduracakları iş talep formu,

b)Kendi el yazıları ile yazdıkları kısa özgeçmişleri,

c) Yüksek öğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerının (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksek okullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya noter tasdikli örneği,

d) Nüfus cüzdanlarının aslı (nüfus cüzdanlarının fotokopisi ile birlikte) veya noter tasdikli sureti,

e) KPSS puan belgelerinin aslı ( KPSS puan belgesinin fotokopisi ile birlikte) veya noter tasdikli örneği,

f) 4.5x6 ebadında yeni çekilmiş 2 adet vesikalı fotoğrafları ile,

yukarıda verilen adrese başvuracaklardır.

Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri personel dairesi başkanlığınca tastik edilebilecektir.

5- SINAV ŞEKLİ

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav iktisat, işletme, hukuk, maliye, uluslar arası ilişkiler, endüstri müh. Ve istatistik olmak üzere 7 farklı aşamada

6- SINAV KONULARI

Sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) İktisat Alanı; Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, Ekonometri,

b) İşletme Alanı; İşletme Temel Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim-Pazarlama-Finans Yönetimi,İşletme Finansmanı,

c) Hukuk Alanı; Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası,Hukukun Temel ilkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-idari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk(Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve Iflas Hukuku (Genel Hükümler), Usul Hukuku (Ceza muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri)

d) Maliye Alanı: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamal",rı, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye Politikası,

e) Uluslararası ilişkiler Alanı: Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası Hukuk

f)Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemi, Üretim Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri,

g) İstatistik Alanı: Olasılık Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik süreçler,

Yazılı sınavda, iktisat alanından sınava giren adaylar sadece iktisat konusundaki alan bilgisi soruları, diğer alanlardan sınava giren adaylar ise sınava girdikleri alan soruları genel iktisat sorularının cevaplandıracaklardı.

Yazılı sınavda bölümler itibariyle soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:

• İktisat alanından sınava giren adaylar için;(%80) alan bilgisi, (%10) genel hukuk, (%10) genel muhasebe,

• Diğer alanlardan sınava giren adaylar için; (%80) alan bilgisi,(%20) genel iktisat,

Sözlü sınavda adayların, yazılı sınavdan sorumlu oldukları konulara ilişkin bilgi düzeyleri, konulara hakimiyetleri ile hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır.

7-SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Yazılı sınav, 16 Eylül 2006 tarihinde “Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi F Blok Teknikokullar/ ANK) adresinde yapılacaktır. Sınav saat 12:30 da başlayacak ve bir oturumda yapılacaktır.

Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı web sayfasında ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir.Ancak sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar Bunlardan sınava girmiş olanların sınavlarıda geçersiz sayılır.

b) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleriyle sözlü sınavın tarihi ve yeri, Hazine Müsteşarlığı web sayfasında ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir.Sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) KİMLİK BELGESİ

Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraf ve geçerli bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi) bulundurulacaktır.

9) KAZANANLARIN İLANI VE ATAMASI

Yazılı ve sözlü sınavı kazanların isimleri ile ( gerekli görülmüşse) yedek olarak belirlenenlerin isimleri, Hazine Müsteşarlığı web sayfasında ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların, müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içinde Hazine Müsteşarlığı personel dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Sınavı kazanarak Hazine Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanacaklardan;

a) Görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığını gösterir , tam teşekküllü devlet hastanelerinde alınacak, ibraz edildiği tarihten en fazla 6 ay önceki tarihli sağlık kurulu raporu,

b) Erkek adaylardan askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu veya muaf olduğunu gösterir belgesinin aslı veya onaylı sureti,

c) Sabıka kaydının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığında alınan sabıka kayıt belgesinin aslı,

İstenir.

Bu belgeleri süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

10) BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları, Müsteşarlık web sayfası veya Müsteşarlık posta adresi aracılığıyla temin edebilirler.

Bilgi alınabilecek telefon numaraları: (0312) 204 64 69- (0312) 204 61 24- (0312) 204 64 68

Hazine Müsteşarlığı web sayfası: http//www.hazine.gov.tr

Adres: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36, 5. Kat 06510 Balgat/ ANK.

01.09.2006
 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2018  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012