Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 24 Mart 2023 Cuma
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 7
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2005 KPSS Eğitim Biimleri Soru ve Cevapları


1- Aşağıdakilerden hangisi kritik dönem kavramının temel belirleyici
özelliğidir?

A-)Çevresel uyarıcı ve olayların çocuğun gelişim ve öğrenmesi üzerinde
daha kuvvetli ve kalıcı etki göstermesi
B-)Akran gruplarının çocuğun tutum ve davranışlarını belirlemede önemli
rol oynaması
C-)Bir gelişim dönemine ilişkin davranış örüntülerinin daha belirgin bir
biçimde görülmeye başlanması
D-)Ana-baba ile çocuk arasında kuşak çatışması yaşanma olaylarının
görülmesi
E-)Çocuğun toplumsal kural ve öğretilere daha sıkı bağlanması
2-Aşağıdakilerden hangisi Vygotsky’nin görüşlerine uygun olmayan bir
açıklamadır?

A-)Öğrencinin bilişsel gelişiminde sosyal çevre etkilidir.
B-)Öğrencinin bilişsel gelişiminin esas kaynağı kişisel psikolojik
süreçlerdir.
C-)Öğretmenler, öğrencileri çalışmalarında büyük ölçüde bağımsız
bırakmamalıdırlar.
D-)Öğrenciler birbirleriyle işbirliği içinde çalışmalıdır.
E-)Psikolojik etmenler kültür tarafından biçimlendirilir.
3-Gelişim psikolojisinde, türe özgü genetik yapı tarafından önceden
belirlenmiş bir plan dahilinde, yaşantılardan bağımsız olarak ortaya çıkan
biyolojik gelişmelere vurgu yapmak için aşağıdaki kavramlardan hangisi
kullanılır?

A-)Doğuştan donanım
B-)Gelişme
C-)Toplumsallaşma
D-)Uyum kurma
E-)Olgunlaşma
4-Bütün basketbol oyuncularının boyunun çok uzun olduğunu düşünen Harun
çok kısa boylu bir basketbol oyuncusuyla karşılaştıktan sonra “basketbol
oyuncularının bir çoğu uzun boyludur ancak kısa boylu basketbol oyuncusu
da olabilir.” biçiminde düşünmektedir.
Bu düşünme biçimi, Piaget’in kuramında yer alan aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A-) Özümleme
B-) İşlem
C-) Tersine çevirebilirlik
D-) Uyum kurma (akomodasyon)
E-)Görelilik
5-Bir çocuğun aşağıdaki davranışlarından hangisi Piaget’in ben merkezcilik
kavramını en iyi örneklendirir?

A-) Oyuncaklarını en sevdiği arkadaşlarıyla paylaşması
B-) Ana okulundaki arkadaşlarıyla iyi geçinmesi
C-) Kendi sevmediği yemekleri arkadaşlarının da sevmediğini düşünmesi
D-) Arkadaşlarıyla geçinememesi
E-)Lego parçalarından ev yapmaya çalışırken parçaların çok büyük
olmasından şikayet etmesi.
6-Bireylere acil yardım sağlanırken cinsiyet, meslek, statü, yakınlık
derecesi gibi özelliklere dikkat edilmeksizin önceliğin, yaşamı en çok
tehlike altında olana verilmesi gerekir.
Bu görüş Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanabilir?

A-) İyi çocuk eğilimi
B-) Gelenek öncesi düzey
C-) Kanun ve düzen eğilimi
D-) Geleneksel düzey
E-)Gelenek sonrası düzey
7- 3. sınıfta okuyan ve Türkçe, Matematik gibi derslerinde başarısız olan
Ali’ye öğretmeni, “senin ileride başarılı olacağına inanıyorum; hem sen
müzik dersinde oldukça başarılısın. Biraz zamana gereksinimin var; üzülme
demektedir.
Sınıf öğretmeninin bu yaklaşımı, Ali’ye Erikson’un psikososyal
gelişim kuramına göre hangi dönemdeki karmaşanın çözümünde yardımcı
olabilir?

A-) Kimliğe karşı rol karmaşası
B-) Girişkenliğe karşı suçluluk
C-) Başarıya karşı aşağılık duygusu
D-) Özerkliğe karşı utanç ve kuşku
E-)Üretkenliğe karşı durgunluk
8-Erikson, 0-1 yaşlarda temel güven duygusunun kazanıldığını
savunmaktadır.
Bu görüş, gelişmenin hangi temel ilkesini desteklemektedir?

A-) Gelişimde bireysel farklar vardır.
B-) Gelişim bir bütündür.
C-) Gelişimde kritik dönemler vardır.
D-) Gelişim genelden özele doğrudur.
E-)Gelişim içten dışa doğrudur.
9-Ayşe okula giderken izlediği yoldan evine geri dönebilmektedir.
Piaget’ye göre, Ayşe’nin bu davranışı hangi evrede kazanılan bir
bilişsel beceridir?

A-) İşlem öncesi dönem
B-) Somut işlemler
C-) Duyusal motor
D-) Soyut işlemler
E-)Formel dönem
10-Eğer birisi sizi dolandırmamışsa sizin onu dolandırmanız doğru olamaz.
Bu görüş Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre hangi ahlak
gelişimi eğiliminin bir göstergesidir?

A-) Saf çıkarcı
B-) Evrensel ahlak ilkeleri
C-) Kanun ve düzen
D-) İtaat ve ceza
E-)Kontrat ve yasaya uygunluk
11-Beş yaşındaki Hülya, yağmur yağdığında oyuncak bebeği üşütüp, hasta
olmasın diye balkondan eve almaktadır.
Hülya’nı bu davranışı Piaget’ye göre aşağıdaki bilişsel gelişim
özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir?

A-) Benmerkezcilik
B-) Canlandırmacılık
C-) Bilişsel tarz
D-) Nesne devamlılığı
E-)Korunum
12-Bir ev hanımı kızının davranışlarına bir sınır koymamakta, her tür
davranışını anlayışla karşılamakta, uygunsuz davranışlarını
cezalandırmamakta ve verdiği hiçbir karara karışmamaktadır.
Buna göre, ev hanımı hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine
varılabilir?

A-) Demokratik çocuk yetiştirme tutumunu sergilemektedir.
B-) Kendisi baskı altında yetiştiği için kızına baskı uygulamamaktadır.
C-) Kızını hiç sevmemektedir.
D-) Çocuk yetiştirmede izin verici bir tutum benimsemiştir.
E-)Kızına karşı aşırı koruyucu bir tutum benimsemiştir.
13-
I. Niçin?
II. Nasıl?
III. Ne kadar?
Bu sorular, program geliştirme sürecinde hangi temel öğelerle
ilgilidir?

I II
III
A-) Hedef Değerlendirme
Eğitim Durumu
B-) Hedef Eğitim Durumu
Değerlendirme
C-) Değerlendirme Eğitim Durumu Hedef
D-) Eğitim durumu Hedef
Değerlendirme
E-) Eğitim durumu Değerlendirme Hedef
14-

I. Öğrenme, uyarıcıya verilen tepki olarak açıklanır.
II. Bir davranışın ölçülebilir olması gerekmektedir.
III.Yalnızca gözlenebilir etkinliklerle ilgilenir.
IV. Öğrenme sürecinde, öğrenen edilgen bir role sahiptir.
Bu eleştiriler aşağıdaki hangi öğretme-öğrenme yaklaşımı için
yapılabilir?

A-)Yapılandırmacılık
B-) Davranışçılık
C-) Bilişsel öğrenme
D-)Model alma yoluyla öğrenme
E-)Tam öğrenme
15-Bruner tarafından ortaya atılan bir program geliştirme yaklaşımı
aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Doğrusal
B-) Modüler
C-) Sarmal
D-) Çekirdek
E-)Piramitsel
16-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir eğitim felsefesi ilgili olduğu
öğretim yöntemi ile eşleştirilerek verilmiştir?

A-) İlerlemecilik – Problem çözme
B-) Esasicilik – Problem çözme
C-) Esasicilik – Proje yöntemi
D-) Yeniden kurmacılık – Düz anlatım
E-)İlerlemecilik – Düz anlatım
17- Türk eğitim sisteminde genel hedefler aşağıdakilerden hangisine
dayalıdır?

A-) Milli Eğitim Temel Kanunu’na
B-) Okul yönetmeliklerine
C-) Tebliğler Dergisi’ne
D-) Şüra kararlarına
E-)Öğretim programlarına
18-Hedeflerde bulunması gereken özelliklere ilişkin aşağıda açıklamalar
verilmiştir.
I. Konuyla bağlantılı olmalı
II. Herkes tarafından aynı biçimde anlaşılmalı
III Belirli bir davranış grubunu kapsar nitelikte geniş ve aynı
zamanda tek bir özelliğe yönelik olmalı
IV. Öğrenci tepkisine yönelik olmalıdır.

I ıı
ııı ıv
A-) Davranışı dönüklük Açık seçiklik
Genellik ve Sınırlılık Kenetlilik
B-) Kenetlilik Açık seçiklik
Genellik ve Sınırlılık Davranışa dönüklük
C-) Kenetlilik Davranışa dönüklük
Genellik ve Sınırlılık Açık seçiklik
D-) Açık seçilik Kenetlilik
Davranışa dönüklük Genellik ve Sınırlılık
E-) Açık seçiklik Genellik ve sınırlılık
Davranışa dönüklük Kenetlilik
19-Aşağıdakilerden hangisi ilköğretim düzeyinde amaçların belirlenmesinde
diğerlerine göre daha az etkilidir?

A-) Toplumsal değer yargıları
B-) Toplumun yaşam biçimi
C-) Bireyin geleceğe yönelik ihtiyaçları
D-) Konu alanının temelleri
E-)Toplumdaki istihdam olanakları
20-Aşağıdakilerden hangisi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki
öğretmenlerin program geliştirme sürecinde içerik seçiminde yanıt araması
gereken sorular arasında yer almaz?

A-) Öğretimin hedefleri ile tutarlı mı?
B-) Özel bir alanla ilgili, güncel ve geçerli mi?
C-) İyi düzenlenmiş ve sistematik mi?
D-) İçerikte bulunan bilgilerin sık sık tekrarı yapılıyor mu?
E-)Bilimsel açıdan doğru mu?
21-Bilginin anlamlı bir biçimde yapılandırılması için tümdengelim yöntemi
kullanılabilir. Öğrencilerin, bütünden parçaya doğru yoğunlaşmasının
anlamlı öğrenmesinin gerçekleşmesine yardımcı olacağı savunulmaktadır.
Bu düşüncenin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Öğretim durumlarını ön öğrenmelere göre hazırlamak
B-) Öğrenmenin temel kavramlar etrafında gerçekleşmesini sağlamak
C-)Eğitim programlarını öğrencilerin beklentilerine göre değiştirmek
D-) Araştırma etkinliklerinin gücünü artırma
E-)Bilgi kaynaklarını sorgulamayı sağlama
22-Bir öğretmen, dersinde çalışma yöntemlerin planlanması, bilgi
kaynaklarının saptanması, bilgilerin düzenlenmesi, özetlenmesi,
yorumlanması ve değerlendirilmesinde yapacağı etkinlikleri belirlemiş ve
uygulamaların bunları uygulamıştır.
Bu açıklamanın tamamında ifade edilen süreç aşağıdakilerden
hangisidir?

A-) Konuyu özetlemesi
B-) Konuya giriş yapması
C-) Dersin işlenişi
D-) Ara değerlendirme yapması
E-)Ders programı yapma
23-Aşağıdaki özelliklerden hangisi günlük ders planında bulunması gereken
özelliklerden birisi değildir?

A-) Yıllık öğretim planlı ile ilişkili olma
B-) Esnek ve işlevsel olma
C-) Materyalleri içerme
D-) Genel hedefleri belirtme
E-)Zamanın nasıl kullanılacağını belirtme
24-Öğrenme-öğretme sürecinin başında, öğrencinin giriş özellikleri ya da
hazır bulunuşluk düzeyini belirlemek ve öğretim sürecinin nasıl
düzenleneceğini saptamak için yapılan değerlendirmedir.
Bu değerlendirme aşağıdakilerden hangisine dönük bir
değerlendirmedir?

A-) Tanıma ve yerleştirmeye
B-) Biçimlendirme ve yetiştirmeye
C-) Etkililiği ve verimliliği belirlemeye
D-) Teşhis ve düzeltmeye
E-)İzleme ve biçimlendirme
25- Aşağıdakilerden hangisi Bloom’un tam öğrenme yaklaşımına göre, “belli
bir zaman dilimi içinde öğrenciyi etkileme gücüne sahip dış şartlar”dan
biri değildir?

A-)İşaretler ve açıklamalar
B-) Pekiştirme
C-) Ön koşul öğrenmeler
D-) Düzeltme
E-)Dönüt (Geri bildirim)
26-

I İlerlemecilik
II. Daimicilik
III. Esasicilik
IV. Yeniden kurmacılık
Yukarıdaki eğitim felsefesi akımları en açık, çağdaş ve reformcu
olanından en tutucu olanına doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) I-IV-III-II
B-) IV-III-I-II
C-) III-I-II-IV
D-) IV-I-III-II
E-)IV-II-I-III
27-Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde konuların ve bilgilerin,
disiplinler/dersler arasında bütünleşme sağlanarak, daha işlevsel hale
getirilmesini benimseyen tasarım yaklaşımı kullanılmıştır?

A-) Süreç yaklaşımı
B-) Disipliner yaklaşım
C-) Geniş alan yaklaşımı
D-) Sarmal yaklaşım
E-)Konu merkezli yaklaşım
28-Bir öğretmen, başka bir meslektaşına öğrencilerin büyük bir bölümünün
matematik dersinde öğrendikleri integral konusunun pratikte nasıl
kullanıldığına ve hangi amaca yönelik olduğuna ilişkin fikirlerinin
bulunmadığını, bu bilginin günlük yaşamda kullanıldığını sanmadığını
söyler.
Bu öğretmenin sözünü ettiği ve önceden öğrenildiği halde gerekli
olduğunda kullanılamayan bilgi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A-) Durağan bilgi
B-) Transfer bilgi
C-) Eksik öğrenilmiş bilgi
D-) Olgunlaşmış bilgi
E-)Hatalı bilgi
29-Başarı güdüsü düşük bir öğrencide gözlenebilecek özellik
aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Güçlükleri aşmaya çalışması
B-) Çaba göstermesi
C-) Kendisine üst düzeyde amaçlar koyması
D-) Özyeterliğin gelişmiş olması
E-)Dışsal faktörlere yükleme yapması
30-Bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yaparsa sınıf içi etkinlikleri
gerçekleştirmede ve yöntem teknikleri seçmede “hazırbulunuşluk ilkesi”ne
uyduğunu gösterir?

A-) Etkinlikleri öğrencinin düzeyini dikkate alarak uygulaması
B-) Başarısız öğrencileri hızlı ilerlemeye teşvik etmesi
C-) Her öğrenci için ayrı bir program uygulaması
D-)Etkinlikleri içerik merkezli olarak uygulaması
E-)Konuları uygun zamanda bitirmek
31-Bir öğretmen, öğrencilerine önce bir problem durumu sunar. Öğrenciler
problem durumuyla ilgili bildiklerini ortaya koyarak problemi tanımlarlar.
Bu sınıfta probleme dayalı öğrenme sürecine göre bundan sonra
yapılacak iş aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Problem çözümünde ihtiyaç duyulacak bilgiler listelenir.
B-) Öneriler, çözümler ya da hipotezler belirlenir.
C-) İhtiyaç duyulan bilgilerle ilgili araştırmalar yapılır.
D-) Öğrenciler problemle ilgili önerilerini birbirleriyle paylaşır.
E-)Öğrenciler elde ettikleri bulguları birbirleriyle paylaşırlar.
32-Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde bilgiler düzenlidir ve çoğunlukla
öğretmenin etkin olduğu bir süreç izlenir.
Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımında, dersini monotonluktan uzak
tutmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır?

A-) Öğrencilerin soru sormalarına fırsat vermek
B-)Konuyu bütün olarak, bölmeden anlatmak
C-)Farklı öğretim tekniklerini kullanma
D-) Öğretim materyali ve araç-gereçlerden yararlanmak
E-)Ders sonunda konuyu kısaca özetlemek
33-Öğrenciler arasında işbirliğinin daha fazla olması beklenen sınıf
düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Tam daire düzeni
B-) Küme düzeni
C-) Yarım daire düzeni
D-) Sıralı düzen
E-)Karma düzen
34-Öğretmen sınıf içinde istenmeyen ve uygun olmayan bir davranış ortaya
çıktığında, sevecen ve yumuşak bir tarzla öğrenciyi uyarabilir.
Bunu yapan bir öğretmen nasıl bir yaklaşım benimserse
öğrenci-öğretmen arasındaki iletişim olumsuz yönde etkilenir?

A-) Yargılayıcı ve suçlayıcı
B-)Eleştirel ve tutarlı
C-) Hatırlatıcı ve kuralcı
D-) Esnek ve yapıcı
E-)Yönlendirici ve rehberlik edici
35-Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenme senaryolarında
bulunması gereken en önemli özelliktir?

A-) Uygulanabilir nitelikte birçok çözümün olması
B-) Gözlem yapmayı gerektirmesi
C-) Merak uyandırıcı ve ilgi çekici olması
D-) Gerçek yaşamla ilgili olması ve çok yönlü düşünmeyi gerektirmesi
E-)Araştırmayı gerektirmesi
36- Öğrencilerin yaşamında okulun bulunduğu sosyal çevre önemli bir yer
tutmaktadır.
Bir öğretmen bu çevreden etkili olarak yararlanmak isterse
öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A-) Çevredeki yararlanılabilecek kişi ve konuların listesini
hazırlamalıdır.
B-) Öğrencileri çevre gezilerine götürmelidir.
C-) İşlenecek konular ve etkinlikler ile çevre arasında ilişki
kurmalıdır.
D-) Öğrencilere yaşamı konu alan proje ödevleri verilmelidir.
E-)Yakın çevreden okula konuşmacılar çağırmalıdır.
37- Bir okul teknolojik olanaklara sahiptir. Bu okulda öğrenme hızları
farklı öğrencileri olan bir öğretmen, petrolün damıtılması konusunu
işleyecektir.
Bu öğretmen aşağıdaki yaklaşımlardan öncelikle hangisini
kullanmalıdır?

A-)Bilgisayar destekli öğretim
B-) Probleme dayalı öğretim
C-) Proje tabanlı öğretim
D-) Çoklu zeka kuramına dayalı öğretim
E-)Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı
38-Öğretmen adaylarının meslek öncesi eğitiminde, mesleki uygulamaların
videoya çekilerek, bu kayıtlara dayalı tartışmalarla mesleki gelişimin
sağlanmasını içeren teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Problem çözme
B-) Beyin fırtınası
C-) Gösterip yaptırma
D-) Gözlem
E-)Mikro öğretim
39-Örnek olay yönteminin kullanılmasında, öğrencilerin aşağıdaki
etkinliklerden hangisini gerçekleştirmeleri diğerlerine göre daha az
etkilidir?

A-) Önceden bildikleriyle bağ kurma
B-) Konunun ana hatlarını çıkarma
C-) Problem çözme yöntemini kullanma
D-) Bilgiyi yeniden üretme
E-)Neden-sonuç ilişkilerini bulma
40-Proje tabanlı öğrenme sürecinde kullanılacak projelerde aşağıdaki
özelliklerden hangisi bulunması zorunlu değildir?

A-) Öğrencilerin sadece bireysel çalışmaya yönlendirilmesi
B-) İlginç sorular sormaya izin verecek nitelikte olması
C-) Günlük yaşamın ihtiyaçlarına uygun olması
D-) Birden fazla ders ya da konu alanını bütünleştirmesi
E-)Farklı kaynaklardan araştırma yapmaya yönlendirmesi
41- İşbirlikli öğrenme sürecinde ve öğrenme yaklaşımına göre
aşağıdakilerden hangisi öğrenciye kazandırılmak istenen özelliklerden biri
olamaz?

A-) Etkili iletişim becerileri
B-) Düşüncelere hoşgörülü yaklaşma
C-) Çok yönlü düşünme
D-) Benmerkezci bakış açısı
E-)Olumlu bağımlılık
42-Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli öğretimde kullanılan
yazılımlarda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A-) Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyine uygun olması
B-) Dönüt ve düzeltmeyle öğrenmelerin kontrol edilmesi
C-) İçeriğin eğitim programlarından daha kapsamlı verilmesi
D-) Kavramların açık net ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmesi
E-)Grafik ve ses kullanımlarıyla zenginleştirilmesi
43-Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli öğretimin
sınırlılıklarından birisidir?

A-) Öğrencilerin tüm öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması
B-) Farklı zihinsel becerilerin geliştirilmesi
C-) Çok sayıda tekrar olanağı sağlanarak kalıcılığın arttırılması
D-) Görsel işitsel uyarıcılar açısından zengin yaşantılar sağlanması
E-)Eksik öğrenmelerin belirlenmesi
44-Aşağıdaki öğretim yöntem/tekniklerinden hangisi öğrencinin
sosyalleşmesinde diğerlerine göre daha az etkilidir?

A-) Gösterim (demonstrasyon)
B-) Örnek olay
C-)Beyin fırtınası
D-) Drama
E-)Altı şapka
45-Bir öğretmenin sınıf içindeki disiplin sorunlarıyla karşılaştığında baş
etmede kullanabileceği en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Görev dağılımını yapma
B-) Otoriteyi baştan kurma
C-)Velilerle sıkı bir iletişim içinde olma
D-)Disiplin konusunda diğer öğretmenlerle işbirliği yapma
E-)Öğrenciler ile birlikte davranış kurallarını oluşturma ve birlikte
uygulama
46-Bir sınıfta öğrencilerin uyması gereken kuralların belirlenmesinde
aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat edilmelidir?

A-) Öğretmenin isteğine uygun olmasına
B-) Kısa ve öz olmasına
C-) Öğrenciler tarafından önerilmiş olmasına
D-) Net ve anlaşılır olmasına
E-)Olumsuz davranışları açıklayıcı olmasına
47-Öğretme-öğrenme sürecinde katılımcı, etkileşimci ve paylaşımcı bir rol
üstlenmek isteyen bir öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini
gerçekleştirmelidir?

A-)Öğretim programın içeriğini analiz etmelidir
B-) Öğrencilerin bireysel özelliklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını
tanımalıdır.
C-) Okul-çevre işbirliğini güçlendirmelidir.
D-) Sunulacak içeriği öğrencilerin isteklerine göre belirlemelidir
E-)Değerlendirme etkinliklerini nasıl gerçekleştireceğine karar
vermelidir.
48- Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde öz değerlendirme ve grubun kendi
kendini değerlendirmesi yoluyla süreç hakkında bilgi toplama eğilimi,
diğerlerine göre daha az tercih edilir?

A-) Yansıtıcı öğrenme
B-) Probleme dayalı öğrenme
C-) Sunuş yoluyla öğrenme
D-) İşbirlikli öğrenme
E-)Proje tabanlı öğrenme
49-Aşağıdakilerden hangisi günümüzde “aktif öğrenme”nin giderek daha fazla
ilgi görmesinin en önemli nedenidir?

A-) Bilgi birimlerinin artması
B-) Öğrenmeyi öğrenmeye olanak sağlaması
C-) Okulların yapı ve işleyişinin gelişmesi
D-) Daha kaliteli öğretmenlerin yetiştirilmesi
E-)Öğretimin yakın çevreye yönelik olması
50-Öğretim etkinliklerinde yaratıcı düşünme yolunun kullanılmasında en çok
aşağıdakilerin hangisinden yararlanılır?

A-) Sınırlandırılmış bakış açısı
B-) Alışılmış kalıpları kullanma
C-) Geniş hayal gücü
D-) Analitik düşünme
E-)Derinlemesine düşünme
51-Öğretmenler son günlerde öğretim sürecinde bilgi ve iletişim
teknolojisinden daha fazla yararlanmaktadır.
Bu gelişmeler, öğretmenin rolünde nasıl bir değişime neden
olmaktadır?

A-) Öğretmenin öğretimdeki rolü ve önemi azalmaktadır.
B-) Sınıf yönetimi daha kolay olmaktadır.
C-) Öğrencilerle sınıf içerisindeki etkileşimi artmaktadır.
D-) Sahip olması gereken bilgi ve beceri düzeyi artmaktadır.
E-)Öğrencilerine ayırdığı zaman azalmaktadır.
52-Öğrenciyi etkin/aktif kılmak ve öğrenci merkezli öğretim yapmak isteyen
bir öğretmen, sınıf içi öğretim etkinliklerini düzenlerken aşağıdakilerden
hangisini yapmalıdır?

A-) İçerik ve amaçlardan çok yöntem ve tekniklere odaklanmalıdır.
B-) İçeriği ve yöntemleri sınıftaki başarılı öğrencilere göre
düzenlemelidir.
C-) Sınıf içi etkinliklerde araç-gereç kullanmalıdır.
D-) Etkinlikleri bilimsel verilere göre planlamalıdır.
E-)Etkinlikleri öğrencilerle birlikte planlamalı ve uygulamalıdır.
53-Bir öğretmen öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin ilgi ve
ihtiyaçlarını dikkate alarak gerçekleştirmek istemektedir.
Bu öğretmen aşağıdaki yollardan öncelikle hangisini izlemelidir?

A-) Sınıftaki tüm öğrencileri konuşmaya teşvik etme
B-) Soru-cevap yöntemini kullanma
C-) Öğrenci sorunlarının çözümünde ailelerden destek alma
D-) Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alma
E-)İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımını uygulama
54-Aşağıdaki öğretme yaklaşımlarının hangisinde öğretilecek olan her
davranışın sıra ile öğretilmesine ve böylece hiçbir davranışın atlanmamış
olmasına çalışılır?

A-) Programlanmış öğretim
B-) Gösterim (demonstrasyon)
C-) Rol oynama tekniği
D-) Soru-cevap tekniği
E-)Örnek olay yöntemi
55-Bir nesnenin ağırlığı (kütlesi), eşit kollu terazinin bir kefesine
nesneyi, diğer kefesine de gramları koyarak ölçülebilir. Yapılan bu işlem
doğrudan ölçmeye örnektir. Bilgi, zeka, kaygı, tutum gibi özellikler ise
bireylere sorulan sorulara onların verdikleri tepkiler gözlenerek ölçülür.
Bu işlem ise dolaylı ölçmeye örnektir.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçmeyi
doğrudan ölçmeden ayıran özelliktir?

A-) Özelliklerin ayrıntılarına önem verilmesi
B-) Uygun olmayan koşullarda ölçme yapılması
C-) Basit ölçme araçlarından yararlanılması
D-) Doğrudan karşılaştırma imkanı olmaması
E-)Ölçmenin belirli aralıklarla yapılabilmesi
56- Bir öğretmen öğrencilerinin notunu belirlemede sınıf ortalamasını
ölçüt almakla bu öğretmen ne tür bir değerlendirme yapmaktadır?

A-) Tanımaya yönelik değerlendirme
B-) Biçimlendirici değerlendirme
C-) Düzey belirleyici
D-) Mutlak değerlendirme
E-)Bağıl değerlendirme
57-Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme sürecine bağlı olarak ulaşılan
kararın isabetsiz olmasının sebeplerinden biri olamaz?

A-) Ölçütün uygun olmaması
B-) Öğrenme düzeyinin düşük olması
C-) Ölçmede yanlışlık yapılması
D-) Gözlemlerin yanlı olması
E-)Ölçme hatasının büyük olması
58-Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal (duygu ve eğilimlerle ilgili)
davranışların, bireyin kendisi hakkında bilgi vermesi esasına dayanan
anket ve envanter gibi araçlarla ölçülmesinde önemli bir hata kaynağıdır?

A-) Kişinin, kendisi hakkında gerçeğe uymayan cevaplar verebilmesi
B-) Cevapların objektif yöntemle puanlanamaması
C-) Duyuşsal hedeflerin davranışa dönüştürülememesi
D-) Duyuşsal davranış ölçülerinin başka ölçülerle birleştirilmesi
E-)Doğru cevabın şansla bulunabilmesi
59-İngilizce dersinde öğrendiklerine dayalı olarak bir turistle İngilizce
konuşabilen bir öğrenci hangi düzeyde bir bilişsel davranış göstermiş
olur?

A-) Bilgi
B-) Kavrama
C-) Uygulama
D-) Analiz
E-)Sentez
60-
1. soru
Yetenek testleri, hangi ölçek türünde ölçme araçlarıdır?
2. soru
İçgörü kavramının tanımı nedir?
3. soru
Eğitim, etik değerlere göre toplumsal hoşgörü kültürünün
gelişmesini hangi yönlerde ve nasıl etkileyebilir?
4. soru
Hedef, içerik ve değerlendirme kavramları arasındaki ilişki
nedir?
5. soru
Merkezi dağılım ölçülerini yararı nedir?
Bu sorulardan hangisi diğerlerinden daha üst düzey bir
davranış/zihinsel süreç ölçmektedir?

A-) 4
B-) 5
C-) 3
D-) 2
E-)1
61-Deneysel çalışmalar, değişkenler arasındaki neden, sonuç ilişkilerini
belirlemeyi amaçlayan araştırma desenleridir.
Aşağıdaki konularından hangisi deneysel bir araştırma çalışması
yapmayı gerektirir?

A-)Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma-yazma öğretiminde karşılaştıkları
güçlükler
B-)Çoklu zeka kuramına göre tarlanmış fen öğretimi programının ilköğretim
öğrencilerinin fen başarısına etkisi
C-)Marmara Bölgesi’ndeki AİDS hastalarının yaşa ve cinsiyete göre dağılımı
D-)Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki kadınlarda okuryazarlık oranı
E-)ÖSS puanları ile KPSS puanları arasındaki ilişki
62- Ölçme sonuçlarının hatalardan arınıklığı güvenirlik olarak
tanımlanır.
Buna göre, testin güvenirliği aşağıdakilerden hangisinden
etkilenmez?

A-)Soruların konulara dengeli dağıtılması
B-)Soru sayısının arttırılması
C-)Sorularda grubun düzeyine uygun bir dil kullanılması
D-)Soruların açık ve anlaşılır bir biçimde yazılması
E-)Testin standart koşullarda uygulanması
63-Aşağıdakilerden hangisi İngilizce muafiyet sınavlarında kullanılacak
testler için bir geçerlik kanıtı sayılabilir?

A-)Puanlamanın hatasız yapılması
B-)Testin çoktan seçmeli maddelerden oluşması
C-)Testten alınan puanların ranjının geniş olması
D-)Yabancı dili iyi bilenlerin testten yüksek puan alması
E-)Testte farklı yapılarda soruların bulunması
64-Aşağıdaki soru sayısı ve soru türü verilen ölçme araçlarından hangisi
diğerlerine göre daha güvenilir ölçme sonuçları verir?

A-) Kısa cevaplı 10 soru
B-) Eşleştirme türü 25 soru
C-) Doğru-yanlış türü 50 soru
D-) Üçer seçenekli 25 soru
E-)Beşer seçenekli 50 soru
65-Soru Bankasına konmak üzere yeni hazırlanan çoktan seçmeli bir test
maddesinin incelenmesinde, aşağıdakilerden hangisi ilk inceleme sırasında
dikkate alınmaz?

A-) Verilen bilgilerin bilimsel doğruluğu
B-) Soruların cevaplanabilir olup olmadığı
C-) Diğer sorularla olan konu benzerliği
D-) Madde yazma tekniklerine uygunluğu
E-)Yoklanan davranışın önemli olup olmadığı
66-Bir öğretmen, belli bir öğrenme süreci içerisinde öğrencinin geçirdiği
aşamaları tüm yönleriyle izlemek ve öğrencinin kendisi, arkadaşları ve
velisi gibi sürece katılan herkesten bu gelişimsel süreç hakkında bilgi
almak istemektedir.
Bu öğretmen kendi değerlendirme aracını kullanmalıdır?

A-) Portfolyo
B-) Rubrik
C-) Anket
D-) Standart testler
E-)Gözlem
67-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir olasılık değeri değildir?

A-) 3/4
B-) 1/4
C-) 2/3
D-) 4/3
E-)7/8

68-Grafikte I, II, III numarayla gösterilen üç dağılım için aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A-) Ranj değerleri aynı, mod değerleri farklıdır.
B-) Ranj değerleri farklı, mod değerleri aynıdır.
C-) Ranj değerleri farklı, medyan değerleri aynıdır.
D-) Ranj ve mod değerleri aynıdır.
E-)Ranj ve medyan değerleri aynıdır.
69-
Aşağıda 25 sorudan oluşan bir testten alınan puanların frekansları
verilmiştir:

Puan Frekans
0-5 2
5-10 4
10-15 8
15-20 4
20-25 2
Bu puanların frekans dağılımı aşağıdaki eğrilerden hangisine
benzer?

A-)
B-)
C-)
D-)
E-)
70-Ölçümlerin frekansları birbirine eşit olan bir ölçme işleminde
aşağıdakilerden hangisi hesaplanmaz?

A-) Ranj
B-) Mod
C-) Standard sapma
D-) Medyan
E-)Aritmatik ortalama
71. ve 72. soruları aşağıdaki
bilgilere göre cevaplayınız.

196 öğrencinin katıldığı bir test sonucunda alınan puanların
frekansları ve yığılmalı frekansları aşağıdaki gibidir:

Ham puan (X) Frekans (f) Yığılmalı Frekans (åf)
107
3
3
106
2
5
105
3
8
104
1
9
103
3
12
102
8
20
101
14
34
100
39
73
99
21
94
98
40
134
97
62
196


71-Puanların toplamı (åf) 19.404 olduğuna göre aritmetik ortalaması
kaçtır?

A-) 97,5
B-) 98
C-) 99
D-) 99,5
E-)101
72-Medyan (ortanca) değeri hangi puanlar arasındadır?

A-) 98-99
B-) 99-100
C-) 100-101
D-) 97-98
E-)101-102
73-Aşağıdakilerden hangisi 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye göre, illerde ve ihtiyaç duyulan ilçelerde Milli Eğitim
Müdürlüklerine bağlı olarak açılan Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin
Görevlerinden biri olamaz?

A-) Aile rehberliğine yönelik çalışmalar yapmak
B-) Özel eğitim gereksinimi olan çocuklara yönelik rehberlik hizmetlerini
geliştirmek
C-)Özel eğitim gereksinimi olan çocukları tespit etmek
D-) Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’yle ilgili istatistikleri tutmak ve
sonuçları değerlendirmek
E-)Rehber öğretmenlerin stajyerlik programlarını hazırlamak, geliştirmek
ve stajyerliklerini kaldırmak
74-Aşağıdaki görüşlerden hangisi, öğrencilerin meslek gelişimine yardım
etmek isteyen bir öğretmenin sahip olabileceği çağdaş mesleki rehberlik
anlayışına uygun olmaz?

A-)Meslek gelişimi bir süreçtir.
B-) Her öğrenci tek ve benzersizdir.
C-) Öğrenciler sosyal cinsiyet rollerine uygun mesleklere
yönlendirilmelidir.
D-)Her mesleğin gerektirdiği değişik kişilik özellikleri bulunmaktadır.
E-)Her meslek alanı ve düzeyi ne olursa olsun değerlidir.
75-Rehberlik ve psikolojik danışmada “bireyin kendisini gerçekleştirme
gücüne güven” ilkesine uygun olan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Zeki ve başarılı kişiler kendini gerçekleştirmede başarılı olurlar.
B-) Bireyin sorunlarının nasıl çözüleceğine uzman kişiler karar verirler.
C-) Bazı bireyler, yönlendirilmedikleri takdirde yanlış karar verirler.
D-) Her birey doğuştan gizil güçlerini geliştirme eğilimine sahiptir.
E-)Öğrencinin seçeceği mesleğe veli ve öğretmenler karar vermelidir.
76-Rehberliğin temel işlevlerinden olmayan seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?

A-) Sınıflandırma
B-) Önleme
C-) Düzeltme
D-) Yönlendirme
E-)Geliştirme
77-Aşırı koruyucu bir tutum gösteren bir öğretmen bunun sonucunda
öğrencilerde daha fazla onay ve yönlendirme beklentisi oluşturmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A-) Ait olma
B-) Bağımlılık
C-) Özdeşleşim
D-) Etkileşim
E-)Paylaşma
78-Rehberlik tanımlarında vurgulanan ortak öğelerden biri sayılamayacak
seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Rehberlik ekip çalışması gerektirir.
B-) Rehberlik hizmetleri öğrencinin gelişimini ve uyumunu sağlar.
C-) Rehberlik bir süreçtir.
D-) Rehberlik uzman kişiler tarafından yapılır.
E-)Rehberliğin temelinde öğüt verme vardır.
79-“Akran danışmanlığı”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Okul danışmanların çözemediği sorunlara çözüm arayan kişi
B-) Öğretmen sorunlarının çözümüyle ilgilenen kişi
C-) Alt sınıftaki öğrencilere yardımcı olmak için seçilmiş üst sınıf
öğrencisi
D-) Okul yönetiminin sorunlarının çözümüyle ilgilenen kişi
E-)Öğretmen-öğrenci-yönetici arasındaki sorunlara çözüm arayan kişi
80-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi öğrenci kişilik hizmetlerinin
amaçlarından biri değildir?

A-) Öğrenciler arasındaki ilişkileri geliştirmek
B-) Öğrencilerin kişisel gelişim gereksinimlerini karşılamak
C-) Eğitim ve öğretimi bireyselleştirmek
D-) Bireysel farklılıkları ortadan kaldırmak
E-)Eğitimin verimini ve kalitesini yükseltmek
81-Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya öğrenciye yönelik rehberlik
hizmetlerinden biridir?

A-) Çevre ile ilişkiler
B-) Konsültasyon
C-)Araştırma
D-) Değerlendirme
E-)Psikolojik danışma
82-Psikolojik danışmada, aşağıdakilerden hangisi danışman ile danışan
arasındaki ilişkide bulunması gerekli şartlardan biri değildir?

A-) Dinleme
B-) Anlayış
C-) Değerlendirme
D-) Güven
E-)İçtenlik
83-Aşağıdaki özelliklerden hangisi Rogers’a göre, öğrenci-öğretmen
ilişkilerinin sağlıklı olmasını engelleyicidir?

A-) Öğrenciye şefkat gösterme
B-) Öğrenciye saygı duyma
C-) Öğrenciyi koşulsuz kabul etme
D-) Öğrenci üzerinde tam bir otorite kurma
E-)Öğrenciye karşı dürüst olma
84-Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberlik anlayışına göre
rehberliğin bir özelliği olamaz?

A-) Sadece problemi olan öğrencilere yönelik hizmet verme
B-) Öğrencilerin eğitimden en üst düzeyde yararlanmalarını hedefleme
C-) Öğrencilerin tüm kapasitelerin geliştirmeye yönelik düzenlemeler yapma
D-) Öğretimin tüm kademelerini kapsama
E-)Koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım gösterme
85-Aşağıdakilerden hangisi rehber öğretmenin (okul psikolojik danışmanın)
görevlerinden biri değildir?

A-)Bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmak
B-) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programını hazırlamak
C-) Rehberlik programının uygulanmasında sınıf rehber öğretmenlerine
rehberlik etmek
D-) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri komisyonuna başkanlık etmek
E-)Uzmanlık gerektiren uygulamalar için rehberlik derslerine girmek
86- Bir ilköğretim okulunda çalışan Ayşe öğretmen eşinden boşanmak
üzeredir.
Sınıftaki öğrencilerden biri olan Ali’nin anne-babasının
boşanacağını öğrenen Ayşe öğretmen, aşağıdakilerden hangisini Ali’ye
söylerse, kendi sorununu yansıtmamış olur?

A-) Bütün hata babandadır.
B-) Annen kim bilir ne kadar üzülüyordur.
C-) Yazık! Olan çocuklara oluyor.
D-) Baban sizi yüz üstümü bırakacak?
E-)Bu kararla ilgili ne hissediyorsun?
87-Aşağıdaki hizmetlerden hangisi özgüveni düşük bir öğrenciye, özgüvenini
yükseltmek için öncelikli olarak sunulabilir?

A-) Bilgi verme
B-) Psikolojik danışma
C-) İzleme ve değerlendirme
D-) Müşavirlik (konsültasyon)
E-)Oryantasyon (duruma alışma)
88-Aşağıdaki öğretmen ifadelerinden hangisi kendini açmaya
(self-disclosure) örnektir?

A-) Yıl sonu geldi, şimdi tatil ve eğlence zamanı
B-) Sınavda dikkatli olun, çok zor sorular soracam.
C-) Öğrenciyken yıl sonunda bende sizin gibi hissederdim.
D-) Her şeye karşı bu kadar ilgisiz olmanıza anlam veremiyorum
E-)Bu ödevler yapılacak. Hiçbir bahane istemem.
89- Ahmet öğretmen, sınıfta öğrencilerine yapmaları gerekenler konusunda
çok fazla öğüt vermektedir.
Bu davranış öğrenciler üzerinde nasıl bir etki yaratır?

A-) Kendilerini yetersiz ve bağımlı hissederler.
B-) Kendilerine güvenildiğini hissederler.
C-) Problemlerini kolaylıkla çözmeyi öğrenirler.
D-) Öğretmenlerini disiplinli bulup benimserler.
E-)Kendilerini dışlanmış ve yalnız hissederler.
90-Aşağıdakilerden hangisi, bir okuldaki rehber öğretmenin (psikolojik
danışmanın) sosyometri uyguladıktan sonra oluşturduğu sosyogramdaki
bilgilerden yararlanarak yanıtlayacağı sorulardan biri değildir?

A-) Gruptan dışlanmış öğrenciler kimlerdir?
B-) Gruptaki sevilmeyen öğrencilerin sevilmeme nedenleri nelerdir?
C-) Grupta kaç tane lider bulunmaktadır?
D-)Grubun en sevilen öğrencileri kimlerdir?
E-)Grupta kümeleşme ve klikleşmeler var mıdır?
91-Öğrenme, en geniş anlamıyla, yaşantı ve pratik sonucunda davranışlarda
meydana gelen, göreli olarak kalıcı bir değişmedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde verilen davranış
değişikliği öğrenme olarak nitelendirilemez?

A-) Sürekli olarak kardeşine vurarak onun oyuncaklarını elinden alan bir
çocuğun, babası kendisini azarlayınca bu davranışından vazgeçmesi.
B-) Biberonla beslenen bir bebeğin önceleri biberonu görünce bir tepki
vermezken bir süre sonra biberonu görünce sevinmesi
C-) Terliyken soğuksu içtiği için hastalanan bir bireyin artık terliyken
soğuk su içmemeye özen göstermesi
D-) Aslında sakin ve uyumlu olan bir çocuğun hastalanıp ateşi çıktığında
ağlayıp huysuzlanması
E-)Bir kedi tarafından tırmalanan bir çocuğun bu olaydan sonra her kedi
gördüğünde korkudan ağlaması
92-Aşağıdakilerden hangisi sözel bir malzemenin öğrenilmesinde
kullanılabilecek öğrenme stratejilerinden biri değildir?

A-) Bütün olarak ya da parçalara bölerek öğrenme
B-)Okuma ve anlatma
C-) Olumlu aktarma (transfer)
D-) Aralıklı ya da toplu öğrenme
E-)Önceden bilinenlerle ilişkilendirme
93-Bir arkadaşımıza telefon numaramızı verirken rakamları tek tek değil de
gruplar halinde söylememiz aşağıdaki süreçlerden hangisini kolaylaştırır?

A-) İç görü kazanma
B-) Kavrayarak öğrenme
C-) Hatırda tutma
D-) Kavram öğrenme
E-)Anlamlı öğrenme
94-Sınıfta kazanılan olumlu bir davranışın sürekli olmasını sağlamak
isteyen bir öğretmen, onların bu davranışını belirli aralıklarla
pekiştirmekte, ancak her defasında aynı pekiştireci kullanmamaya özen
göstermektedir.
Öğretmenin farklı pekiştireçcler kullanmaya özen göstermesinin
nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A-) Bir pekiştirece alışmanın gerçekleşmesini önlemek
B-)Pekiştireçlerin hangi sıklıkla verilmesinin daha uygun olduğunu
belirlemek.
C-) Öğrencilerin davranışlarının ne tür pekiştireçlerle kontrol
edilebileceğini belirlemek.
D-) Farklı pekiştireç türlerinin etkilerini anlamak
E-)Kullanılan pekiştireç türünün değil, pekiştirme işleminin önemli
olduğunu göstermek
95-Kendisine hediye olarak verilen yap-boz oyuncağının birbirine uyan
parçalarını aralarındaki ilişkileri inceleyerek değil de değişik parçaları
değişik biçimlerde rasgele bir araya getirerek bulan 6 yaşındaki Faruk
aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisini sergilemektedir?

A-) Örtük (gizil) öğrenme
B-) Dolaylı öğrenme
C-) Kavrayarak öğrenme
D-) Gözleyerek öğrenme
E-)Sınama-yanılma yoluyla öğrenme
96-Otobüslere ve yolculuğa meraklı olduğu için değişik zamanlarda
terminalde dolaşarak otobüsleri izleyen Orhan daha önce hiç gitmediği bir
şehre iş gereği gitmek için bilet almak üzere terminale geldiğinde,
doğrudan doğruya, bu şehre giden otobüs firmasının yazıhanesinin bulunduğu
yere yöneldiğini fark eder.
Orhan’ın daha önce hiç bilet almadığı yazıhanenin yerini kolayca
bulabilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A-) Uyarıcı genellemesi
B-) Bilişsel öğrenme
C-) Tepki genellemesi
D-) Akıl yürütme
E-)Örtük (gizil) öğrenme
97-Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenmenin temel özelliğidir?

A-)Bilgi işleme tarzında bir değişmeyi içermesi
B-) Uyarıcı davranış arasında bağ kurulması sonucunda gerçekleşmesi
C-) Davranışın tekrarlanma sıklığının, sonuçları tarafından kontrol
edilmesi
D-) Deneme-yanılma yoluyla gerçekleşmesi
E-)Farkına varılmadan gerçekleşmesi
98-Bir alanda öğrenilmiş bilgi ve becerilerin bir başka alandaki bilgi ve
becerilerin öğrenilmesini kolaylaştırılmasına ne ad verilir?

A-) Pekiştireç
B-) Uyarıcı ayıretme
C-) Geriye ket vurma
D-) Geriye getirme
E-)Olumlu aktarma
99-İlköğretim 1. sınıfa yeni başlayan Fatih, öğretmeninin katı ve
cezalandırıcı bir tavır sergilemesi nedeniyle kısa sürede bir okul korkusu
geliştirmiş ve okula gitmeye karşı direnç göstermeye başlamıştır.
Fatih’de bu nedenle okul korkusunun oluşması aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanabilir?

A-) Karşıt tepki oluşturma
B-) Tepkisel (klasik) koşullanma
C-) Bilişsel öğrenme
D-) Olumsuz pekiştirme
E-)Uyarana ketlenme
100-Tepkisel (klasik) koşullanma insan öğrenmelerinin tümünü açıklayamaz.
Fakat, bazı davranışların tepkisel koşullanma yoluyla edinildiği
bilinmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlara bir örnektir?

A-) Bir yemeğin görüntüsünün mide bulandırması
B-) Öğrencinin öğretmeni gibi konuşması
C-) Kişinin, sevdiği şarkıcı gibi giyinmesi
D-) Problem çözme
E-)Bir modele bakarak resim çizme
101-Göze üflenen hava, otomatik olarak, göz kırpma tepkisini ortaya
çıkarır. Yanıp sönen bir ışık ise, böyle bir tepkiyi ortaya çıkarmaz.
Ancak, hava üflenmeden hemen önce bir ışık yanıp söner, ardından da göze
hava üflenir ve bu olay birkaç kez tekrarlanırsa yanıp sönen ışık tek
başına göz kırpma tepkisini ortaya çıkarmaya başlar.
Yukarıda anlatılan tepkisel (klasik) koşullanma sürecinde, yanıp
sönen ışık, göz kırpma tepkisini ortaya çıkarmaya başlamadan önce ne tür
bir uyarıcıdır?

A-) Pekiştirici
B-) Koşullu
C-) Ayırt edici
D-) Koşulsuz
E-)Nötr
102- Aşırı soğuk havada yanaklarımız kızarır. Aynı zamanda bizi
utandıracak bir söz söylendiğinde de yanaklarımız kızarır.
Bu iki durumda vücudun verdiği tepki, sırayla, aşağıdaki kavram
ikilemlerinden hangisiyle adlandırılır?

A-) Edimsel-koşullu
B-) Edimsel-koşulsuz
C-) Koşullu-edimsel
D-) Koşullu-koşulsuz
E-)Koşulsuz-koşullu
103- Tepkisel (klasik) koşullanma yoluyla öğretilen bir tepkinin sönmesini
aşağıdakilerden hangisi sağlar?

A-) Koşullu uyarıcının bir süre koşulsuz uyarıcı olmaksızın tek başına
verilmesi
B-) Koşulsuz uyarıcının şiddetinin arttırılması
C-) Koşullu tepkinin verilmesinin kolaylaştırılması
D-) Koşulsuz tepkinin olumsuz pekiştirilmesi
E-)Koşullu uyarıcının birkaç kez koşulsuz uyarıcıdan sonra verilmesi
104-Bir öğretmenin öğrencilerinin ödevlerini bazen iki, bazen üç, bazen de
bir hafta arayla kontrol etmesi hangi pekiştirme tarifesine örnektir?

A-) Sabit zaman aralıklı
B-) Değişken zaman aralıklı
C-)Değişken oran aralıklı
D-) Sabit oran aralıklı
E-)Sürekli
105-Bisikleti bozulan Ayten’in babası: “Bisikletine herkesi bindirirsen
sonucu bu olur” diyerek fena halde azarlamıştır. Bu olaydan önce
bisikletini arkadaşlarıyla paylaşan Ayten, artık bisikletine hiç kimsenin
binmesine izin vermemeye başlamıştır.
Ayten’in babasından azar işetmemek için arkadaşlarını bisikletine
bindirmemeyi sürdürmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A-) Tepki genellemesi
B-) Olumsuz pekiştirme
C-)Ceza
D-)Ayırt etme
E-)Tepkisel (klasik) koşullanma
106-Aşağıdakilerden hangisi cezaya alternatif olarak kullanılması önerilen
davranış kontrol tekniğidir?

A-) Karşıt koşullanma
B-) Davranışı şekillendirme
C-) Olumsuz pekiştirme
D-) Olumsuz aktarma
E-)Ara verme (time out)
107- Aşağıdaki tekniklerden hangisi bir organizmanın koşullanma yoluyla
öğrendiği bir tepkiyi benzer uyarıcılara genellemesini önlemek amacıyla
kullanılabilir?

A-)Kademeli yaklaşma
B-) Kaçınma koşullanması
C-) Sistematik duyarsızlaştırma
D-) Ayırt etme eğitimi
E-)Davranış geliştirme
108-Tanju ısrarlı bir biçimde ağladı takdirde annesine her istediğini
yaptırabileceğini öğrenmiştir. Anaokuluna başladığı ilk günlerde Tanju,
öğretmenine de istediği bir şeyi yaptırmak için ısrarla ağlamayı denemiş,
ancak öğretmeni, annesinin aksine, istediğini yapmadığı için zamanla bu
davranışından vazgeçmiştir.
Tanju’nun öğretmenine istediği bir şeyi yaptırmak için ısrarla
ağlamayı denemesi ile ağlama yoluyla istediği sonuca ulaşamaması nedeniyle
zamanla bu davranışından vazgeçmesi, sırayla aşağıdaki kavram
ikilemlerinden hangisine örnektir?

A-) Ayırt etme olumsuz aktarma
B-) Genelleme-sönme
C-) Ayırt etme – sönme
D-) Genelleme – olumsuz pekiştirme
E-)Olumlu pekiştirme – olumsuz aktarma
109-Emre kanepenin altında, elini uzatarak alamayacağı bir yere kaçan
topunu almak için, kanepeyi çekme, bir başka oyuncağını atıp topa
çarptırarak dışarıya doğru yuvarlanmasını sağlama gibi birçok yol dener.
Ancak başarılı olamaz. Bir süre düşündükten sonra uzaktan kumandalı
oyuncak otomobilini kanepenin altına göndererek onunla topu dışarıya doğru
ittirebileceğini keşfeder.
Emre’nin topu bu şekilde alabileceğini anlaması aşağıdakilerden
hangisine örnek olabilir?

A-) Özümleme
B-) Uyum sağlama
C-) Örtük (gizli) öğrenme
D-) Kavrama yoluyla öğrenme
E-)Deneme-yanılma yoluyla öğrenme
110-Öğretmen öğrencilerine bir soru sorar ve yanıtlamak isteyenlerin el
kaldırmaları gerektiğini söyler. El kaldıran öğrencilerden Oya söz olarak
soruyu yanıtlar. Öğretmen hem soruyu yanıtlayan Oya’ya hem de yanıtlamak
için el kaldıran diğer öğrencilere derse katkı sağladıkları için teşekkür
eder.
Öğretmenin teşekkür etmesi öğrencilerin el kaldırma davranışı
açısından ne tür bir işlev görmektedir?

A-) Ayırt edici uyarıcı
B-) Olumlu pekiştireç
C-) Birincil pekiştireç
D-) Koşulsuz uyarıcı
E-)Koşullu uyarıcı
111-Bir annenin çocuğuna aşağıdakilerden hangisin söylemesi Premack
ilkesinin (büyük annenin kuralları) uygulamasına örnek olabilir?

A-) Şimdi biraz dinlen, sonra temizlik yapalım.
B-) Bana yardım etmezsen, ben de sana yardım edemem.
C-) Ödevlerini tamamlarsan bilgisayarda oyun oynayabilirsin.
D-) Önce yemeğini ye sonra oyun oynarsın
E-)Söylediklerimi yapacağına inanıyorum
112-Ünlüsoy ailesi yemek yerken evin köpeği etrafta dolaşarak,
yenilenlerden kendisine de verilmesini bekler. Evin çocukları çoğunlukla
köpeğin bu davranışını görmezden gelmekle birlikte, dayanamaz ve ara sıra
yediklerinden bir parça da ona verirler. Ancak bir gün anneleri evin
kirlendiği gerekçesiyle bu duruma çok kızar; çocuklar da bundan sonra
sofradayken köpeğe yemek vermezler.
Bu durumda köpeğin davranışları hakkında aşağıdaki tahminlerden
hangisinin doğru çıkma olasılığı en yüksektir?

A-) Köpek yemeği anneden isteyecektir.
B-) Yemek isteme davranışı önce artacak, daha sonra azalıp ortadan
kalkacaktır.
C-) Yemek isteme davranışı aynı şiddetle devam edecektir
D-) Köpek ara sıra yemek isteyecektir.
E-)Yemek isteme davranışı hemen ortadan kalkacaktır.
113-Öğrencilerine olumlu bir davranış kazandırmak ve bu davranışın devamlı
olmasını sağlamak isteyen bir öğretmenin başvuracağı aşağıdaki yollardan
hangisinin en etkili olması beklenir?

A-) Davranışın kazanılmasında ve devamında sürekli pekiştirme uygulaması
B-) Davranış kazanılıncaya kadar olumlu pekiştirme, davranış kazanıldıktan
sonra olumsuz pekiştirme uygulaması
C-) Davranışı kazandırmak için ikincil pekiştireç devamını sağlamak için
birincil pekiştireçler kullanması
D-) Davranış kazanılıncaya kadar sürekli pekiştirme, devamını sağlamak
için ceza uygulaması
E-)Davranış kazanılıncaya kadar sürekli pekiştirme, davranış kazanıldıktan
sonra aralıklı pekiştirme uygulaması
114-Öğrencilerinin istenmedik davranışlarını kontrol etmeyi amaçlayan
öğretmenlere ortamı itici bir uyarıcı sokmak yerine, ortamda bulunan
olumlu bir uyarıcıyı çıkarmaları önerilmektedir.
Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi, ortamdan olumlu bir
uyarıcıyı çıkarmaya örnek olabilir?

A-) Sınıfta konuşan öğrencileri sınıf arkadaşının önünde uyarmak
B-) Verilen ödevleri yapmamayı alışkanlık haline getiren öğrencilere düşük
not vermek
C-) Gürültü yapan öğrenciler için istedikleri arkadaşlarıyla oturma
uygulamasını bir süre için durdurmak
D-) Sorduğu sorulara doğru yanıt veremeyen öğrencilere her soru için bir
eksi vermek
E-)Öğrencilere yapmadıkları her ödev için bir ek ödev daha vermek.
115-Bir hayvan terbiyecisi, bir şempanzeye parmağıyla işaret ederek bir
merdivenin üzerine çıkıp oturmayı öğretmek istemektedir. Bu amaçla, önce
merdivene bir basamak tırmandığında onu yiyecekle ödüllendirir. Daha sonra
ödülü, sırasıyla, iki, üç ve dört basamak tırmandığında, en sonunda da
merdivenin üzerine çıkıp oturduğunda vererek şempanzeye amaçladığı
davranışı öğretir.
Bu terbiyecinin şempanzeye parmağı ile işaret ettiğinde,
merdivenin üzerine çıkıp oturmayı öğretmek için kullandığı teknik
aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Ayırt etme
B-) Kademeli yaklaşma
C-) Davranış geliştirme
D-) Olumsuz pekiştirme
E-)Kısmi pekiştirme
116-Çocukların, izledikleri çizgi film kahramanları gibi davranmaları,
aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisiyle açıklanır?

A-) Edimsel (operant) koşullanma
B-) Örtük (gizil) öğrenme
C-) Tepkisel (klasik) koşullanma
D-) Model alma yoluyla öğrenme
E-)Bilişsel öğrenme
117-Aşağıdakilerden hangisinin model alma yoluyla öğrenilmesi beklenemez?

A-) Düzenli ödev yapma
B-) Güçlükler karşısında yılmama
C-) Özgün besteler yapma
D-) Kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenme
E-)Arkadaşlarına karşı saygılı olma
118-Bir uzman, “saldırgan davranışları dayak yoluyla bastırmaya çalışan
bir kişi, kendisi saldırgan bir model oluşturduğu için uzun vadede bu tür
davranışların azalmasına değil artmasına yol açar” demektedir.
Uzman bu görüşünü aşağıdaki öğrenme kuram ya da yaklaşımlardan
hangisi üzerine temellendirmektedir?

A-) Sınama-yanılma yoluyla öğrenme
B-) Gestalt öğrenme
C-) Tepkisel (klasik) koşullanma
D-) Sosyal öğrenme
E-)Edimsel (Operant) koşullanma
119-Evde canı istediğinde yemeğini bitirmeden masadan kalkan Ünal, yuvaya
başladığı ilk gün yemeğini bitirmeden masadan kalkan bir arkadaşının
öğretmen tarafından azarlandığına tanık olduğu için, yuvadayken hiçbir
zaman yemeğini bitirmeden masadan kalkamamıştır. Ancak evdeyken yine canı
istediğinde yemeğini bitirmeden sofradan kalkmaya devam etmiştir.
Ünal’ın yuvadayken yemeğini bitirmeden sofradan kalkmamayı
öğrenmesi, ancak evde tersi davranışı yapmaya devam etmesi aşağıdakilerden
hangisinde verilen iki süreçle açıklanabilir?

A-) Gözlem yoluyla öğrenme-ayırt etmeyi öğrenme
B-) Örtük (Gizil) öğrenme – kavrayarak öğrenme
C-) Dolaylı öğrenme – kavrayarak öğrenme
D-) Gözlem yoluyla öğrenme – edimsel öğrenme
E-)Tepkisel (klasik) koşullanma- sınama yanılma yoluyla öğrenme
120- Sosyal öğrenme kuramlarına göre, bir çocuğun gözlediği bir modelin
davranışlarını taklit etme olasılığını arttıran ya da azaltan bazı
etkenler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu etkenler arasında yer almaz?

A-) Çocuk ile model arasındaki benzerlik
B-) Çocuğun fiziksel beceri ya da yetenekleri
C-) Modelin davranışlarının sonuçları
D-) Modelin gerçek ya da hayali bir kişi olması
E-)Çocuğun model hakkındaki düşünceleri ve duyguları

Soru No Doğru Cevap
Soru 1 A 
Soru 2 B 
Soru 3 E 
Soru 4 D 
Soru 5 C 
Soru 6 E 
Soru 7 C 
Soru 8 C 
Soru 9 B 
Soru 10 A 
Soru 11 B 
Soru 12 D 
Soru 13 B 
Soru 14 B 
Soru 15 C 
Soru 16 A 
Soru 17 A 
Soru 18 B 
Soru 19 E 
Soru 20 D 
Soru 21 D 
Soru 22 B 
Soru 23 E 
Soru 24 A 
Soru 25 C 
Soru 26 D 
Soru 27 C 
Soru 28 A 
Soru 29 E 
Soru 30 A 
Soru 31 C 
Soru 32 B 
Soru 33 B 
Soru 34 A 
Soru 35 A 
Soru 36 C 
Soru 37 C 
Soru 38 E 
Soru 39 D 
Soru 40 A 
Soru 41 D 
Soru 42 C 
Soru 43 A 
Soru 44 A 
Soru 45 E 
Soru 46 E 
Soru 47 B 
Soru 48 C 
Soru 49 B 
Soru 50 C 
Soru 51 D 
Soru 52 A 
Soru 53 D 
Soru 54 A 
Soru 55 D 
Soru 56 E 
Soru 57 B 
Soru 58 A 
Soru 59 C 
Soru 60 C 
Soru 61 B 
Soru 62 A 
Soru 63 E 
Soru 64 E 
Soru 65 A 
Soru 66 A 
Soru 67 D 
Soru 68 A 
Soru 69 E 
Soru 70 B 
Soru 71 C 
Soru 72 A 
Soru 73 A 
Soru 74 C 
Soru 75 D 
Soru 76 A 
Soru 77 B 
Soru 78 E 
Soru 79 C 
Soru 80 D 
Soru 81 E 
Soru 82 C 
Soru 83 D 
Soru 84 A 
Soru 85 D 
Soru 86 E 
Soru 87 B 
Soru 88 C 
Soru 89 A 
Soru 90 B 
Soru 91 D 
Soru 92 C 
Soru 93 C 
Soru 94 E 
Soru 95 E 
Soru 96 E 
Soru 97 A 
Soru 98 E 
Soru 99 B 
Soru 100 A 
Soru 101 E 
Soru 102 E 
Soru 103 A 
Soru 104 B 
Soru 105 B 
Soru 106 C 
Soru 107 D 
Soru 108 B 
Soru 109 D 
Soru 110 B 
Soru 111 C 
Soru 112 B 
Soru 113 E 
Soru 114 C 
Soru 115 B 
Soru 116 D 
Soru 117 C 
Soru 118 D 
Soru 119 A 
Soru 120 B 

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2023  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012