Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 20 Temmuz 2024 Cumartesi
Deneme Sınavı
HUKUK
HUKUK DENEME SINAVI - 1
1.   Aşağıdakiterden hangisi hukuk devletinin özelliklerinden biridir?
A İlköğretimin zorunlu olması
B Gelir dağılımının adaletli olması
C Herkese çalışma hakkı ve sosyal güvenliğin sağlanması
D İdarenin yaptığı işlemlere karşı mahkemelerde dava açılabilmesi
E Bazı işlemler için yargı yolunu kapalı olması
   
2.   Aşağıdakilerken hangisi Atatürk milliyetçiliğine bağlılığın sonucu değildir?
A Üniter (merkezi) devlet
B Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür.
C Vatandaşların kendi sorunlarıyla ilgili olarak TBMM'ye başvurabilmesi
D T.C. resmi dilinin Türkçe olması
E Türk milletinin birlikte yaşamak isteyen ve geçmişe ilişkin mirası korumak amacı taşıyan kişilerden oluşması
   
3.   Aşağıdakilerin hangisinde ilk kez birden fazla parti katılmıştır?
A 1930 belediye seçimleri
B 1927 milletvekili seçimleri
C 1934 seçimleri
D 1946 milletvekili seçimleri
E 1950 milletvekili seçimleri
   
4.   1982 Anayasasında, aşağıdakilerden hangileri Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilir?
I- Milletvekilliğinin düşmesi kararı
II- Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması kararı
III- ABD askerlerinin Türkiye'de bulunabilmesine ilişkin karar
IV- Savaş ilanı
V- TBMM içtüzüğünün değiştirilmesi
A I, III, IV
B II, III, V
C III, IV, V
D I, II, V
E III, IV, I
   
5.   1982 Anayasasındaki seçimlerin yenilenmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A Cumhurbaşkanı istediği zaman seçimlerin yenilmesine karar verebilir
B Seçimlerden sonra 45 gün içinde hükümet kurulamazsa TBMM başkanı seçimlerin yenilenmesine karar verebilir
C TBMM üyelerinin %5'inde boşalma olursa Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
D Cumhurbaşkanı seçimlerinde 4 turda cumhurbaşkanı seçilemezse meclis 3/5 ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
E TBMM seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Burada (anayasa m.96) genel toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin kurallar geçerlidir,
   
6.   1982 Anayasasına göre, kanunların yayımlanması ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
A Cumhurbaşkanı yayımlanması için kendisine gönderilen kanunu herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın resmi gazetede yayımlayabilir.
B Bir kanunu resmi gazete yayımlama yetkisi TBMM başkanına ait olup süre 20 gündür.
C Bir kanunu resmi gazete yayımlama yetkisi, Bakanlar kuruluna ait olup süre 15 gündür.
D Bir kanunu resmi gazete yayımlama yetkisi, başbakana ait olup süre 15 gündür.
E Cumhurbaşkanı, TBMM'nin kabul ettiği bir kanunu meclise geri göndermezse, 15 gün içinde resmi gazetede yayımlamak zorundadır
   
7.   Aşağıdaki düzenleyici işlemlerden hangisi ilk kez 1982 Anayasası ile getirilmiştir?
A TBMM içtüzüğü
B Tüzük
C Kanun hükmünde kararname
D Kanun
E Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
   
8.   1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi tüzük çıkarabiiir?
A Başbakanlık
B Cumhurbaşkanlığı
C İçişleri Bakanlığı
D Bakanlar Kurulu
E Kamu tüzel kişileri
   
9.   1982 Anayasasında Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A Siyasetle uğraşamazlar
B Derneklerle işbirliği yapamazlar
C Sendikalarla işbirliği yapamazlar
D Kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar
E Organları ancak mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılabilir.
   
10.   Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde çıkarılan kanun hükmünde kararnamesi ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A Temel hak ve özgürlükler sınırlamaz ve durdurulamaz
B TBMM'nin onayına sunulması gerekmez.
C Danıştay'ın incelenmesinden geçmesi gerekir.
D Bir yetki kanununa dayanması gerekmez.
E Resmî Gazetede yayımlanmaz.
   
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
sCsHost
sCsHOST
sCsHOST
Kurulduğu günden beri Mutlak Müşteri Memnuniyeti, kesintisiz hizmet ve standart üstü kalite anlayışı ile sCsHOST, sektöründe aranan isim olmaya ve Türk İnternetine katkıda bulunmaya devam ediyor.
Sizde sCsHOST'un memnun müşterileri arasına katılın, geleceğin vazgeçilmez medyası İnternette yerinizi alın...
» sCsHost.com
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012