Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 20 Temmuz 2024 Cumartesi
Deneme Sınavı
MUHASEBE
MUHASEBE DENEME SINAVI - 1
1.   Bir işletmenin gelir tablosundan alınan bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.
Brüt Satışlar 8.500
Genel Yönetim Giderleri 500
Satıştan İadeler 400
Satışların Maliyeti 4.500
Faiz Gelirleri 1.000
Satış İskontoları 600
Bu bilgilere göre, işletmenin brüt satış kân kaç YTL dir?
A 3.500
B 3.000
C 2.500
D 4.000
E 7.500
   
2.   I. Dönembaşı bilançosunun defterlere kaydı
II. Dönembaşı bilançosunun düzenlenmesi
III. Kesin mizanın düzenlenmesi
IV. Aralık ayı mizantnın düzenlenmesi
V. Dönem sonu işlemleri
Finansal tablolarını yıllık olarak düzenleyen bir işletme için yukarıdaki işlemler, muhasebe sürecine göre hangi sırayla yapılmalıdır?
A II., I., IV., V., III
B I., II., V., III., IV
C II., IV., I., V., III
D I., II., IV., V., III
E II., I., V., IV., III
   
3.   İşletme 10.000.000TL alış bedeli olan arsaya 1.000.000TL komisyon 500.000TL tapu, 100.000 TL mahkeme masrafı yapmıştır. Aynı arsanın üzerinde bulunan binanın yıkım için 2.000.000 TL harcamış çıkan enkazı 1.500.000TL’ye satmıştır. Buna göre arsanın maliyetini bulunuz?
A 11.100.000 TL
B 9.100.000 TL
C 11.600.000 TL
D 13.600.000 TL
E 12.100.000 TL
   
4.   Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması' muhasebe temel kavramlarından hangisinin gereğidir?
A Özün önceliği
B Dönemsellik
C Maliyet esası
D İhtiyatlılık
E İşletmenin sürekliliği
   
5.   Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabı' aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır?
A Ödenmiş Sermaye
B Maddi Olmayan Duran Varlıklar
C Maddi Duran Varlıklar
D Kâr Yedekleri
E Sermaye Yedekleri
   
6.   Yeniden Değerleme' uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A Yapılmakta olan yatırımlara yeniden değerleme uygulanır, ancak amortismanlar yeniden değerleme öncesi değer üzerinden hesaplanır.
B Binalara yeniden değerleme uygulanır, ancak amortismanlar yeniden değerleme öncesi değer üzerinden hesaplanır.
C Amortismana tabi maddi duran varlık için, satıldığı yıl yeniden değerleme uygulanmaz.
D Boş arazi ve arsalar yeniden değerlemeye tabi değildir.
E Amortismana tabi maddi duran varlık için, satın alındığı yılda yeniden değerleme uygulanmaz.
   
7.   Öz kaynakların bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmiş yıl zararları, öz kaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer alır' ilkesi, aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisini ifade eder?
A Sosyal sorumluluk kavramı
B Tam açıklama kavramı
C Kişilik kavramı
D İhtiyatlılık kavramı
E Özün önceliği kavramı
   
8.   01.05.200X tarihinde alış bedeli 50 000 YTL olan ticari mal 1 ay vadeli olarak satın alınmış ve malın İşletmeye nakli için 5 000 YTL ödenmiştir. Ayrıca malın saklanacağı depoya bakım yaptırılarak bu İşin bedel olan 15 0O0 YTL peşin olarak Ödenmiştir. Deponun amortisman gideri ise 6 000 YTL dir. Buna- göre,ticari malın maliyet bedeli kaç YTL dir?
A 86 000
B 55 000
C 61 000
D 80 000
E 50 000
   
9.   01.07.2005 tarihinde 4 yıllığına kiralanan bir satış mağazasına aynı tarihte asma kat yaptırılmış, bunun için 750 YTL harcanmıştır.Buna göre yapılan gider, aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenmelidir?
A Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
B Binalar
C Gelecek Yıllara Ait Giderler
D Özel Maliyetler
E Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
   
10.   05.08.2005 tarihinde 20.000 YTLye bir makine satın almıştır. Ekonomik ömrü 8 yıl olan ve azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayrılan makinenin 31.12.2006 tarihli bilançoda net değeri kaç YTL.dir?
A 3.750
B 5.000
C 11.250
D 15.000
E 16.000
   
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
sCsHost
sCsHOST
sCsHOST
Kurulduğu günden beri Mutlak Müşteri Memnuniyeti, kesintisiz hizmet ve standart üstü kalite anlayışı ile sCsHOST, sektöründe aranan isim olmaya ve Türk İnternetine katkıda bulunmaya devam ediyor.
Sizde sCsHOST'un memnun müşterileri arasına katılın, geleceğin vazgeçilmez medyası İnternette yerinizi alın...
» sCsHost.com
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012