Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 20 Haziran 2024 Perşembe
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 18
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
 
Konu Özetleri
 
MALİYE
KAMU MALİYESİ TEORİSİ - 1
Untitled Document

Kamu Maliyesi Teorisi -1

Hem tüketimleri açısından rekabete açık, hem de fiyat ödemeyenlerin faydadan yoksun bırakılması mümkün olmasına rağmen üretim, piyasanın yanında devlet eliyle de gerçekleştirilen mal ve hizmetler:
Özel mallar.

Bölünebilen malların üretiminin özel ekonomiye bölünemez malların üretiminin ise devlete bırakılmasını öneren maliyeci :
Paul samuelson

Sermayesinin en az %15, en çok %50'si bir kit e ait olan kuruluşa verilen ad:
İştirak

Sermayesinin en az %50'si bir kit e ait olan kuruluşa verilen ad:
Bağlı ortaklık

Maliye biliminin ilgilendiği konular:
Kamu harcamaları.
Kamu gelirleri.
Devlet borçlanması.
Devlet bütçesi.

Toplumsal ihtiyaçlarla ilgili hususlar:
Toplumsal ihtiyaçların giderilmesinde kullanılan finansman kaynağı kamusal gelirlerdir.

Dar anlamda kamu harcaması tanımlamasına dahil olan kurum ve kuruluşların harcamasına örnek:
Belediyelerin harcaması.

Ekonomide tabii nizamın var olduğunu ilk defa iddia eden ve yalnızca tarımdan (topraktan) vergi alınmasını söyleyen iktisadi-mali görüş :
Fizyokratlar.

Ekonomide var olduğu kabul edilen tabii nizamın insanların kişisel hareket serbestisinden doğduğunu iddia eden görüş veya kişi :
A.smitih.
Devletin, geleneksel fonksiyonlarının yanında, özet kesimin çeşitli sebeplerle yeterli olamadığı alanlarda, tamamlayıcı bir fonksiyon ifa etmek üzere, faaliyette bulunması gerektiğini yaklaşım ileri süren yaklaşım:
İktisadi rasyonalite yaklaşımı.

Her arz kendi talebini doğur tezini iddia eden:
B. Say.

Her arz kendi talebini doğur tezini iddia eden teorideki adı :
Mahreçler yasası (say yasası).

Devlet piyasada üretilmesi mümkün olmayan mal ve hizmetleri üretmelidir tezini ileri süren :
A.p. Samuelson
Fiyat mekanizmasının tek başına optimum kaynak dağılımını gerçekleştiremeyeceğini iddia eden ve bundan dolayı da devletin ekonomide üretim yapan bir aktör olarak faaliyette bulunmasını isteyen kişi :
R.a. Musgrave.

Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek, ekonomik istikrarı sağlamak ve gelir dağılımını daha adil hale getirmek için devletin ekonomik alanda faaliyette bulunmasının gerektiğini savunan yaklaşım :
Müdahaleci yaklaşım.

Devlet faaliyetlerinin hukuki ve idari bakış açısından incelenmesini içeren yaklaşım:
Kurumsal yaklaşım.

Fonksiyonel maliye ile ilgili olup, her devlet faaliyetinin, milli geliri azaltıcı veya arttırıcı etkilerini inceleyen yaklaşım :
Gelir yaklaşımı.

Diplomasi ne tür mal ve hizmettir?
Bölünemez mal.

Faydasından kimsenin yoksun kalmadığı ve toplumsal ihtiyaçların giderilmesi için üretilen mal ve hizmetlere verilen ad:
kollektif mal.
Tüketicisine özel yarar sağladığı halde topluma damarjinal yarar sağlayan mal ve hizmetlere verilen ad:yarı kamusal mal.

Geniş anlamda kamu harcaması tanımına dahil edilebilen kamu kurum ve kuruluşların harcaması :
Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin.

Harcaması dar anlamda kamu harcaması olan kuruluşlar:
İl özel idaresinin.
Belediyelerin.
Devletin.
Köy.

Bir harcamanın kamu harcaması olabilmesi için şartlar:
Kamu makamlarınca yapılması.
Toplumsal ihtiyaçlar için yapılması.
Belirli usullere göre yapılması.
Parasal harcama olması.

Sanayileşmeden dolayı devlet faaliyetlerinin artması nedeniyle kamu harcamalarının arttığını iddia eden:
Adolf wagner.

Sanayileşmenin yanında savaşın da kamu harcamasının artmasında bir etken olduğunu iddia eden maliyeci :
Henry carter adams.

Kamu harcamasının sürekli arttığı tezini kabul eden, ancak bu artışın nedenini savaş ve savaşa ilişkin nedenlerdir, diye açıklayan maliyeci :
Francesco nitti.

Bir ülke ekonomisinin gelişim sürecini tamamlamasına bağlı olarak kamu harcamalannın bileşiminin eğitim ve sağlık harcamaları ile diğer sosyal harcamalar lehine değiştiğini iddia eden maliyeci :
R. Musgrave.

Kamu harcamalannın sürekli ve düzenli bir artış seyri izlemediği, savaş ve savaşa ilişkin nedenlerden dolayı kamu harcamasının arttığını iddia eden maliyeci :
R. Musgrave.

Kamu giderlerinin artışına ekonomik gelişme ve bu gelişmenin temini için devletin üstlenmiş olduğu rolün önemli okluğunu iddia eden maliyeci :
Rostov.

Vergilemeden sağlanan marjinal liranın harcanmasının yaratacağı sosyal fayda ile mükellefe olan maliyetinin eşitlenmesi suretiyle sosyal refahın kamu harcamaları yoluyla maksimize edilmesi gerektiği söyleyen :
Piqou.

Bürokrasinin kamu harcamalarının artışına neden olduğunu söyleyen maliyeci :
P. A. Samuelson.

Kamu harcamalarının büyüklüğünün gsmh'nin %25'ini geçmemesi gerektiğini belirten maliyeci :
C. Clark.

Sıçrama tezi kime ait bir teoridir?
Peacocak-vviesemann.

Peacocak-wiesemann adlı maliyecilerin savaş zamanında kamu harcamalan artışını anormal şekilde arttığını vurguladığı teoriye verilen ad:
Sıçrama tezi.
Sıçrama tezine göre kamu harcaması savaş sona erse dahî eski seviyesine hiçbir zaman geri inmez. Bunun iki temel nedeni bulunup: birincisi vergi yükünün artmasıdır. İkincisi savaş sonrasında da kamu harcamalarına devame dilmesi gerektiğidir

Kamu maliyesi ile ilgili konuları ekonomik açıdan inceleyip, kaynak dağılımı ve kaynak kullanımında etkinlik ve alternatif maliyetler bakımından kamu faaliyetlerinin ekonomik analizini kapsayan kamu maliyesi ile ilgili yaklaşım :
Yapısal yaklaşım

Devlet tarafından bedelsiz olarak toplumun özel nitelikli gruplarına sunulan ve finansmanı vergilerle sağlanan veya piyasa fiyatının altında pazarlanan mal ve hizmetlere verilen ad:
Erdemli mal ve hizmetler

Tüketicinin hoşnut kaldığı bir ürün nedeniyle, çevresine olumlu tanıtımda bulunması ile ifade edilen dışsallık tipi:
Tüketiciden üreticiye dışsallık

Kamu harcamalarının sürekli artış kanununu ileri süren ekonomist :
A. Wagner

 
 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012