Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 20 Temmuz 2024 Cumartesi
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 6
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
 
Konu Özetleri
 
TARİH
TARİH-1 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK

TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETLERİ

 I .Bölüm Selçuklular Devrinden Önceki Dönem 
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür Ve Uygarlık

Türklerin  Orta Asya'dan göç etmelerinin nedenleri:

Çin baskıları

Boylar arasındaki mücadele

Ani iklim değişiklikleri ve kuraklık

Salgın hayvan hastalıkları

Türklerin anayurttan Orta Asya'dan diğer bölgele­re göçlerini  kolaylaştıran  ve başka yerlere dağıl­malarını sağlayan temel  etken:

Atı evcilleştirmiş olmaları ve tekerleği kullanmaları

Eski Türklerde vergi işlerine bakan görevli :
Todun

Eski  Türklerde ölen  bir kişinin  cesedinin  hemen gömü I mey erek belli bir süre bekletilmesinin nede­ni :
Kötü ruhların bedeni terk edeceğine inanıldığı için

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde toplum düzeni­ni sağlayan en üst kural :

Töre
E
ski Türklerde devlet işleyişini ve toplum düzenini sağlayan en üst kuraldı.
Hükümdarın koyduğu hukuk kurallarının kaynağını da töre teşkil et­mekteydi.

Eski Türklerde göçebe ya­şam  tarzının  yaygın  olduğunu  gösteren  kanıtlar:
Çadır sanatının gelişmiş olması

Avcılık ve hayvancılığın gelişmiş olması

Mimarinin ileri boyutlara ulaşamamış olması

Askerlik sanatının gelişmiş olması

Osmanlı Devleti dışında kalan Türk devletlerinin kı­sa Ömürlü olmalarının temel  nedeni :

Ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak malı sayılmasıdır

Uygurlara ait Türk destanı :

Türeyiş

     
Eski  Türklerde  cenaze  merasimlerine  verilen  ad:

Yuğ

Türklerin bilinen ilk alfabeleri :

Göktürk Alfabesi

Kıpçaklarla Oğuzlar arasındaki mücadeleyi anlatan Türk destanı:

Dede Korkut Hikayeleridir

Türklerin bilinen İlk yazılı edebi metinleri :

Orhun Yazıtları

Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu :
Uygurlar

Türklerde ilk devlet teşkilatının kurulduğu devlet dönemi:
Büyük Hun Devleti

Eski  Türklerde  ölümden sonra da  yaşamın  devam  edeceğine olan  inancı
gösteren kanıtlar:

Ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömülmesi

Uygurların yerleşik haya­ta seçtiğini gösteren kanıtlar:

Tarım ve ticaretin gelişmesi

Şehirlerin kurulması

Mülkiyet kavramının doğması

Hukuk kurallarının gelişmesi

Türk devletlerinde Devletin ömrünün kısa olmasının sebebi:
veraset sisteminin belli bir esa­sa dayanmaması ve ülke topraklarının  hükümdar ailesinin ortak malı sayılması


İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde paralı askerlik uygulamasının olduğu devlet:

Hazarlar

Türklerin bilinen en eski edebi metinleri olarak gö­rülen Orhun Yazıtları hangi Türk Devletlerinindir
II. Göktürk Devleti

İslamiyet öncesi Türk topluluklarında en yaygın di­ni İnanç:

Gök Tanrı Dini

Eski Türklerde mülkiyet kavramının ve kölecilik an­layışının gelişmemesinin temel  nedeni:
Göçebelik yaşam tarzının yaygın olması

Ergenekon Destanının anlattığı:
Türklerin tarih sahnesine çıkışlarını

B
îr toplumun göçebe şekilde yaşadıklarını gösteren kanıtlar:
Avcılık

Hayvancılık

Toplayıcılık

İslamiyet öncesi Türklerde orduda onlu sistemi  ilk kuran hükümdar:
Mete Han

Göçebe bir toplumda en çok gelişen sanat:
Çadır sanatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012