Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 20 Haziran 2024 Perşembe
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 27
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
 
Konu Özetleri
 
İŞLETME
YÖNETİM ORGANİZASYON - 1
Untitled Document
İşletme
Yönetim Organizasyon-1

Yönetimin özellikleri:
Bir amacının bulunması gerekir.
Bir gruba ihtiyaç vardır.
Beşeri özelliğe sahip olmalıdır.
İşbirliği gerekmektedir.

Yönetimin fonksiyonları:
Planlama
Organizasyon
Kadrolama
Denetim

İşletmede nerede, ne zaman, hangi nitelikte işgücüne gereksinme okluğunu hatasız ya da en az hata ile saptayan yönetim fonksiyonu :
Kadrolama

Organizasyonu bir bütün olarak görme yeteneği :
Kavramsal

Yöneticinin diğer insanlarla ve bir grup üyesi olarak etkin biçimde çalışma yeteneği:
Beşeri ilişkiler

Üst kademe yöneticilerinin görevleri:
Organizasyon amaçlarını belirleme
Stratejiler geliştirme
Çevreyi gözleme ve yorumlama
Organizasyonu etkileyen kararlar olma

Mal ve hizmetlerin üretiminden doğrudan sorumlu olan yöneticiler:
Alt kademe yöneticileri

Bilimsel yönetim yaklaşımının öncüsü sayılan düşünür :
F.W. Taylor

Fayol'un yönetim ilkeleri:
İşbölümü
Yönetim birliği
Hiyerarşi ilkesi
Disiplin

Bürokrasi yaklaşımının sahibi:
Max Weber

Harwood araştırmalarında araştırılan:
Küçük gruplar

X ve Y teorisinin sahibi:
M.C. Gregor

Havrthorne araştırmaların öncüsü sayılan :
E. Mayo

"Kişiler geliştikçe olgun olmayan bir insan özelliğinden olgun insan özelliklerine doğru gelişirler" diyen:
Chris Argyris

Yöneticilerin birçok konuda astlarına güvenmesi, karar verme yetkisinin organizasyona nisbi olarak dağılmasının görüldüğü Likert sistemi:
Sistem 4

Sistemin düzensizliğe yönelişi, kaynak değişimi imkânın yokluğu ve sonuçta ölümü :
Entropi

Entropi nin en fazla göründüğü sistem:
Kapalı sistem

Teknolojileri sınıflandıran ve teknoloji ile yönetim uygulamaları arasındaki ilişkileri inceleyen :
Woodward

Etkin liderlik teorisinin sahibi:
Fred Fiedler

Sistemin özellikleri:
Alt sistemlerin bulunması
Geri bildirim vardır.
Açık ve kapalı olabilmesi
Açık sistem dış çevreyle ilişki kurmalı
Entropi ve negatif entropi vardır.

Negatif entropinin görüldüğü sistem:
Açık sistem

İşletmeyi etkileyen iç faktörler:
Hedefler

Yoğun teknolojiye örnek:
Hastane

Araç-Amaç modelini geliştiren :
James House

Planların temel unsurları:
Eylemdir

Yöneticilerin belirli bir amacın elde edilmesi için eylem yönünü kararlaştırdıkları bilinçli faaliyetlere verilen ad:
Planlama

Planlamanın özelliği :
Eylemler üzerinde yoğunlaştırır.

Planlamanın aşamaları:
Mevcut durumun incelenmesi
Amaçların belirlenmesi
Eylem yönün kararlaştırılması
Destekleyici planların oluşturulması

Yönetiminin ilk olarak ele alması gereken fonksiyonu :
Planlama

Amaca ulaşmak için birbiriyle ilgili işlerin bir sıra halinde yapılmasına :
Yöntemler

İşletmenin amaçları:
İşletmenin devamlılığını sağlama
Mal ve hizmet üretme
İşletmenin büyümesi
İyi bir kamuoyu yaratma

Bir amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan aşama ve adımların, bu aşama ve adımların her birinden sorumlu olan kişilerin ve her bir aşamanın süresinin belirlenmesine verilen ad:
Program

Yönetimin işlevleri:
Planlama
Organizasyon
Kadrolama
Yöneltme

Organizasyon sürecinin aşamaları:
Plan ve amaçların incelenmesi
Faaliyetlerin gruplandırılması
Yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi
Yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi

Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya yönetim basamaklarının oluşturulduğu yapılanmaya verilen ad:
Dikey hiyerarşik ilişkiler

Organizasyon sürecinde yapılan işler:
Plan ve amaçların incelenmesi
Amaçlara ulaşmak için yapılacak işler belirlenmesi
Faaliyet grupları oluşturulması.
Personel "işe göre adam1' ilkesine göre istihdam edilmesi.

Organizasyon ilkeleri:
Amaç birliği
Yönetim alanı
Yetki ve sorumluluklar
Komuta birliği

İşletmenin orta ve alt basamak yöneticilerinin kendi aralarında bir araya gelip görüşmeleri ve sorunlarını çözmelerini sağlayan organizasyon ilkesi:
Köprü kurma

Zamanı ve işgücünü verimli kullanabilmek amacıyla işlerin parçalara bölünmesi ve her işin ayrı birimlerce yerine getirilmesine verilen ad:
İşbölümü

Yönetim alanı:
Her yöneticiye direkt olarak bağlı ast sayısı

Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması ilkesine:
Komuta birliği denir

Organizasyon sürecinin birinci aşaması :
Planların ve amaçların incelenmesi

Belirli amaçlara ulaşmak için bîrden fazla bireyin bir araya gelerek düzenli ve bütünleşik çaba gösterdiği yapıya verilen ad:
Organizasyon

İşgücü açığı olmaması amacıyla bir işletmenin gelecekteki işgücü arz ve talebinin sistematik olarak tahmin edilmesine :
İşgücü planlaması

İşletmede birbirinden farklı tüm işlerle ilgili bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve örgütlenmesine :
İş analizi

İşletmede mevcut işgücünün yetenekleri, kapasitesi, ilgi alanları ve belirgin niteliklerinin dökümünü ortaya koyan araç :
İşgücü envanteri

Personel seçiminde ön görüşme yapılmasının nedeni :
Belirlenmiş niteliklere uymayan adayların elenmesi

Kadrolamanın İlk aşaması :
İşgücü planlaması

Personel seçimi sürecinin aşamaları:
Yazılı form alınması
Ön görüşme
Test uygulama
Sağlık kontrolü

Belirti bir işin normal bir düzeyde yerine getirilebilmesi için o işi yapacak personelde bulunması gereken nitelikleri ortaya koyan:
İş gerekleri

Belirli bir dönemde işletmeden ayrılan ve işletmeye giren işgücünün birbirine oranına verilen ad:
İşgücü dönme hızı

Etkin bir yöneltme sistemi oluşturabilme koşulları:
Yöneticinin işletme ve personelini iyi tanıması
Personel - işletme arasındaki ilişkilerin izlenmesi.
Ekip çalışmasının teşvik edilmesi
İletişimin yönetsel başarıda temel bir araç olarak algılanması.


 
 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012