Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 20 Temmuz 2024 Cumartesi
Deneme Sınavı
YURTTAŞLIK BİLGİSİ
YURTTAŞLIK BİLGİSİ DENEME SINAVI - 1
1.   Aşağıdakilerin hangisi Türk Anayasal tarihinin ilk belgesi olarak kabul edilir?
A Tanzimat Fermanı
B Gülhane Hattı Hümayunu
C Meclis-i Ahkam-ı Adliye Fermanı
D Sened-i İttifak
E Kanun-u Esasi
   
2.   Türk Anayasal tarihinde hukuk devletine geçişin ilkadımlan aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A Sened-i ittifak, Gülhane Hattı Hümayunu
B Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı
C Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı
D Tanzimat Fermanı, Kanun-u Esasi
E Islahat Fermanı, Kanun-u Esasi
   
3.   Kanun-u Esasi hangi tarihte ilan edilmiştir?
A 1839
B 1876
C 1878
D 1808
E 1856
   
4.   Laiklik Türk Anayasal sistemine ne zaman girmiştir?
A 1937
B 1924
C 1028
D 1925
E 1950
   
5.   Aşağıda verilenlerden hangisi 1961 Anayasasının ilk şeklinde mevcut değildi?
A Çalışanların sendika kurma hakkı
B Özerk Üniversite yapısı
C Devlet yayın kuruluşunun özerkliği
D Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi
E Kanunların anayasaya uygunluk denetim mekanizması
   
6.   Aşağıda verilenlerin hangisi 1924 Anayasasının temel ilkelerinden biri olarak kabul edilemez?
A Çoğulcu yerine çoğunlukcu demokrasi anlayışını yansıtması
B Hükümetin kollektif sorumluluğu ilkesini kabul etmesi
C Laiklik ilkesinin başlangıçtan beri anayasada yer alması
D Meclis hükümeti rejimi ile parlamenter rejime ilişkin yetkilere yer vermesi
E Sert bir anayasa olması
   
7.   Aşağıdakilerden hangisi bir devletin demokratik olmasının şartlarından kabul edilmez?
A Vatandaşların tümüne temel hakların tanınması
B Siyasi karar organlarının genel oya dayanan serbest seçimlerle seçilmesi
C Siyasi partilerin seçimlerde serbestçe yarışması
D Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulabilmesi
E Temel hak ve hürriyetlerin yargısal koruma altında olması
   
8.   Oy verme ilk kez ne zaman Anayasal bir zorunluluk haline gelmiştir?
A 1961
B 1987
C 1973
D 1995
E 1982
   
9.   Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin şartlarından birisi değildir?
A Yasama işlemlerinin yargısal denetimi
B Yürütme işlemlerinin yargısal denetimi
C İdarenin kuruluşunun kanuna dayanması
D İdarenin işlemlerinin tüzüklere dayanması
E Hukukun genel ilkelerine bağlılık
   
10.   1982 Anayasasında temel hakların kullanılmasının durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu savunulamaz?
A Milletlerarası yükümlülükler ihlal edilemez
B Durumun gerektirdiği ölçüde kullanılması gerektiği
C Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınacağı
D Durdurmanın kısmen ya da tamamen olabileceği
E Ancak savaş ve seferberlik durumlarında kullanılabileceği
   
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
sCsHost
sCsHOST
sCsHOST
Kurulduğu günden beri Mutlak Müşteri Memnuniyeti, kesintisiz hizmet ve standart üstü kalite anlayışı ile sCsHOST, sektöründe aranan isim olmaya ve Türk İnternetine katkıda bulunmaya devam ediyor.
Sizde sCsHOST'un memnun müşterileri arasına katılın, geleceğin vazgeçilmez medyası İnternette yerinizi alın...
» sCsHost.com
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012