Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 18 Ağustos 2022 Perşembe
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 19
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2002 KPSS-SB SORULARI

1. Sağlık memurunun görevi olmayanı seçiniz?
- Hasta muayenesi yapmak ve gerekli tedaviyi uygulamak

2. Hangisi yönetim işlevlerinden biri değildir?
a. Planlama
b. Modelleme
c. Yürütme
d. Kontrol
e. Örgütleme

3. Kamu adına devletin gerçekleştirdiği organizasyonlardan hangisi toplum sağlığını korumak ve kolaylaştırma hizmetine verilen addır ?
a. Tedavi edici sağlık
b. Ana çocuk sağlığı
c. Koruyucu sağlık
d. Halk sağlığı
e. Rehabilitasyon

4. Bilimsel araştırmalarda hangi aşamada veriler toplanıp ilgili yere işlenir ?
a. Planlama
b. Problem çözme
c. Uygulama
d. Değerlendirme
e. Rapor yazma

5. 2002 yılında ,canlı doğum sayısı 500 ve yıl ortası nüfus 250.000 olan bir yerleşim merkezindeki kaba doğum hızı nedir ?
a. 1 b.2 c.3 d.4 e.5

6. Hangi lökosit grubu alerjide ortaya çıkar?
a. bazofil
b. nötrofil
c. eozinofil
d. lenfosit
e. monosit

7. Rh uyuşmazlığındaki kan tablosu nasıldır?
- Anne Rh (-) , Baba Rh (+) , Çocuk Rh(+)

8. Nabız hangi arterden alınmaz?
- arteria pulmonalis

9. Bir toplumun en önemli sağlık göstergesi nedir?
- Bebek ölüm Hızı

10. Ülserin aktif döneminde Hangi yiyecekleri yemek sakıncalıdır ?
- Turp

11. hangi vitamin kalsiyum emilimini sağlar ?
- D vitamini

12. B-12 vitamini eksikliğinde görülen anemi tipi nedir ?
- pernisiyöz anemi

13. Hipoglisemi bulgusu hangisidir ?
a. kuru sıcak cilt
b. aşırı terleme
c. ağızda aseton kokusu
d. kusmal solunum
e. müköz membranlarda kuruma

14. Hepatit -B virusu hangi yolla bulaşmaz ?
- yiyecek ve içeceklerle

15. digital zehirlenmesinde hangi bulgu görülmez ?
a. görme bozukluğu
b. taşikardi
c. bradikardi
d. sarılık
e. bigemine nbz

16. Kalp yetmezliğinde kullanılmayan ilaç hangisidir ?
- beta-bloker

17. Diyabetik ketoasidozun bulgularından yanlış olanı seçiniz?
a. asidoz
b. hiperozmolarite
c. dehidratasyon
d. hipoglisemi
e. bilinç bzk

18. Hipovolemik şokun en önemli nedeni nedir?
- Kanama

19. Hangisi alkol komasının belirtirlinden biri değildir ?
- solunumda yavaşlama

20. Elektrik çarpmasında ilk gelişen komplikasyon ?
a. solunum felci
b. olügüri
c. gangren
d. hemoglobin düşüklüğü
e. sepsis

21. koliform miktarının içme suyu açısından kritik değer 100 ml 'de ne kadar olmalıdır?
a. hiç olmamalıdır
b. 1-5
c. 6-10
d. 11-100
e. 150-200

22. Belirli bölgedeki kısa sürede ortaya çıkan salgına ne ad veririz ?
a. pandemi
b. endemi
c. epidemi
d. sporadi

23. hemoglobin yapısında bulunan mineral hangisidir ?
a. Fe

24. süt ve süt ürünlerinin sterilizasyonunda kullanılan yöntem ?
a. pastörizasyon

25. Sütteki şeker ?
a. laktoz

26. Yapısında tek şeker bulunan molekülü hangisidir ?
a. Glukoz

27. Hangisi esansiyel asit değildir ?
a. Valin

28. osteomalazi hangi vitamin eksikliğinde görülür?
a. D vitamini

29. glikozun aerobik olsidasyonunda kaç ATP elde ederiz ?
a. 2 b. 8 c. 16 d .36 e. 40

30. ototrofik bakteri hangi elektronu kullanır?
a. azot
b. sülfür
c. hidrojen
d. oksijen
e. karbondioksit

31. Salgılarda en çok bulunan immunglobilin hangisidir ?
a. IgA

32. Zincir şeklinde mikroskopta görülen bakteri?
a. stafilokoklar
b. streptokoklar

33. Su ve besinlerle bulaşan ?
a. Hepatit-A

34. Sahipsiz köpekle bulaşan hangi hastalıktır?
a. Kuduz

35. Toksiniyle gıda zehirlenmesi yapan etken?
a. Clostridium botulinum

36. Şarbon hastalığı etkeni nedir ?
a. Basillus Antraksis

37. Kolerada gayta nasıldır ?
a. pirinç suyu görünümündedir

38. Sığırda enfeksiyon yapan ?
a. Burusella.abortus

39. PPD = Tüberkülin testi nasıl uygulanır ?
a. İntrakutan

40. 5.hastalık etkeni nedir ?
a. papovavirüs
b. pikornavirüs
c. herpesvirüs
d. adenovirüs
e. parvovirüs

41. Hangisi DNA virusudur ?
a. herpes virüs

42. Hangisi cansız aşıdır ?
a. boğmaca

43. Hangi hastalıklardan korunmada gamaglobulin kullanılmaz?
a. Kolera

44. Hangisi solunum Yoluyla bulaşmaz ?
a. Sifiliz

45. Kist hidatik etkeni nedir ?
a. echinococus granülozus

46. Hangi parazit deri yoluyla bulaşmaz ?
a. trichinella spiralis

47. Amipli dizanteri etkeni ?
a. entameoba histolitika

48. kemiriciler hangi hastalığı bulaştırmaz ?
a. Q humması
b. veba
c. leismaniasis
d. lyme hst
e. sıtma

49. sıtma etkeni ?
a. plasmodium malaria

50. Pişmemiş balıkla bulaşan?
a. Diphylobotrium latum

51. hangi yöntem toksoplazmadan korumaz ?
a. suların filtrasyonu
b. evcil hayvan ıslahı
c. çiğ sebzelerin yıkanması
d. etlerin pişirilmesi
e. hijyen

52. hangi parazitin larvası cysticercosistir ?
a. Tenia saginata

53. hastalıkların öldürücü gücünü ne gösterir?
a. fatalite hızı

54. bel soğukluğu etkeni nedir ?
a. Neisseria Gonore

55. Hangisi ekzojen bulaşma yollarından birisi değildir ?
a. katater uygulamaları

56. Hangi durum RİA takılmasını engellemez?
a. Emzirme

57. Gebeye Hangi aşıyı yapabiliriz ?
a. Tetanoz

58. Kan transfüzyonuyla oluşan hastalık ?
a. serum hepatiti

59. solunum yollarını açmada en az etkili yol hangisidir ?
a. aralıklı oksijen verilmesi

60. İnce bağırsakta yağların sindiriminde rolü olan enzim ?
a. amilaz
b. lipaz
c. proteaz
d. laktaz
e. maltaz

61. kuppfer hücreleri hangi organa aittir ?
a. karaciğer

62. Vücut sıcaklığını düzenlemede görevli olanı seçiniz ?
a. serebrum
b. hipotalamus
c. serebellum
d. bulbus
e. pons

63. enerji üretiminde rol ala hücre içi organelin adı nedir ?
a. Mitokondri

64. Hangisi kısa kemiklerdendir ?
a. Tarsus

65. kola abduksiyon yaptırarak yatay hale getiren kasın adı ?
a. m.supraspinatus

66. Batından gelen kirli kanı taşıyan damar ?
a. v.cava inferior

67. 12.kosta ile crista iliaka arasındaki kas ?
a. m.quadratus lumborum

68. uyluğun en kuvvetli ekstansör kası ?
a. m.gluteus maksimus

69. alt anlamına gelen Latince kelime ?
a. inferior

70. tek oynar baş kemiğidir ?
a. mandibula

71. Hangi durumda hasta yatırılarak taşınmaz ?
a. kalça kırığı

72. hangisi ölüm belirtisi değildir ?
a. bilinç kaybı

73. zehirlenmede yapılmaması gereken ?
a. kusturmak

74. trafik kazasında ilk yapmamız gereken nedir?
a. solunumu sağla

75. beriberi hangi vit . eksikliğinde görülür ?
a. B 1 vit eksikliğinde

76. Umumi Hıfzısıhha kanunu hangi yılda kabul edilmiştir ?
a. 1924
b. 1930
c. 1934
d. 1936
e. 1940

77. pepsinojeni midede pepsine çeviren nedir?
a. Hcl

78. Hangisi bireysel sağlık eğitimi yöntemlerinden biri değildir ?
79. tartışma yöntemi
80. akut batın travmasında hangisi komplikasyon olamaz ?
a. pnömotorax

 

2002 KPSS- SB Alan Bilgisi ve Genel Kültür soruları

KPSS-SB ALAN BİLGİSİ SORULARI
SAĞLIK MEMURLUĞU SINAV SORULARI

1- Tiriyaj ne demektir?
Cevap: İlk yardımda yararlıların önem sırasına göre konularak sınıflandırılmasıdır.
2- Gebeliğin ilk üç ayında geçirilince bebekte ağır konjenital anomalilere sebep olabilecek hastalık nedir?
Cevap: Kızamıkçık
3-Vücutta kalsiyumun emilmesi için gerekli olan vitamin nedir?
Cevap: D Vitamini
4- Oral antikoagülanların andidotu nedir?
Cevap: K Vitamini
5- B12 vitamininin eksikliğinde meydana gelen anemi nedir?
Cevap: Pernisiyöz anemi
6-Vücut sıvılarında bulunan immunglubulin nedir?
Cevap: İmmunglobulin A
7- Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası bildirimi zorunlu hastalıklardandır?
Cevap: AIDS
8- Aşağıdakilerden hangisi sağlık memurunun görevlerinden değildir?
Cevap: Tedavi ve teşhis
9- Yedi yaşından sonra hangi aşı yapılmaz.
Cevap: Boğmaca
10- PPD testi hangi yoldan yapılır?
Cevap: İnbtracutan (İntradermal)
11- İntradermal yoldan yapılan aşı hangisidir?
Cevap: BCG
12- Elektrik çarpmasında ilk önce ne gelişir?
Cevap: Solunum felci
13- Yılan sokmasında yapılacak ilk şey nedir?
Cevap: Yaranın altına ve üstüne turnike uygulanır.
14- Suyla boğulmada ilk yapılacak şey nedir?
Cevap: Soluk yolunu açma ve suyun boşaltılması
15- aşağıdakilerden hangisi bebeklerdeki asfiksi belirtilerinden değildir?
Cevap: Apgar değerlendirmesinin 10 olması
16- Hipovolemik şokun oluşum nedeni nedir?
Cevap: Kanama
17- Amipli dizanterinin etkeni nedir?
Cevap: Entemoeba Hystalica
18- Kan uyuşmazlığında anne, baba ve bebeğin kan grupları nedir?
Cevap: Anne(-), Baba (+), Çocuk (+)
19- Bir toplumda geri kalmışlığı gösteren hız nedir?
Cevap: Bebek ölüm hızı
20- Nabız alınabilen ve kompres uygulanabilen damarlardan değildir?
Cevap: Arteria Pulmanalis
21- Pelvis, omurga ve bacak kırıklarında uygulanacak pozisyon nedir?
Cevap: Sırt üstü ve düz pozisyon
22- Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için hangi sağlık hizmeti kullanılır?
Cevap: Koruyucu sağlık hizmeti
23- Aşağıdakilerden hangisi O2 (Oksijen9 verme yöntemlerinden değildir?
Cevap: Mide kateteri
24- Alerjide görülen lökosit türü nedir?
Cevap: Eozinofil
25- Aşağıdakilerden hangisi anemini sebeplerinden değildir?
Cevap: Lökositin az olması
26- Hangi dezenfektan sporlara etkili değildir?
Cevap: Etil alkol
27- Besi yerlerinde ekimi yapıldıktan sonra üzüm salkımı şeklinde görülen bakteri hangisidir?
Cevap: Stafilakokus qerus
28- Aşağıdakilerden hangisi ölümün belirtilerinden değildir?
Cevap: Göz pupillalarının daralması
29- Verilerin toplanarak ilgili yerlere işlenmesi nedir?
30- Ameliyatlardan sonra hangi mikrop enfeksiyon yapar?
31- Korti kosteroidlerin kullanılmadığı durumlar nelerdir?
32- Hangi vitamin eksikliğinde aritrosit hemoliz olur?
33- Genel anestezinin etkisi ne için yapılmaz?
34- Hangi virüs 5. hastalık etkenidir?
35- Gaz yağı içenlere ne verilmez?
36- Gebelikte hangi rahatsızlıklar görülünce doktora başvurulmaz?
37- Deri yoluyla bulaşan parazitler nelerdir?
38- Paranteral ilaç vermede ne görülmez?
39- Trombositlerin fonksiyonları hangi testle ölçülür?
40- Aşağıdakilerden hangisi alkol komasının belirtilerindendir?
41- Anne sütünden gelebilecek olan hastalıklara karşı ortaya çıkan salgı nedir?
42- Yönetimin işlevleri nelerdir?
43- Doğuştan kalça çıkıklarında anneye ne tavsiye edilir?
44- Kaba doğum hızının hesaplanmasına ilişkin bir soru
45- Aşağıdakilerden hangisi hipoglisemi belirtilerindendir?
46- Aşağıdakilerden hangisi Hipokalemi belirtilerindendir?
47- Hepatit B’nin bulaşma yollarından değildir?
48- Aktif ülserde ne verilmez?
a)Süt, b)Turp, c) Beyaz peynir d)Ekmek

KPSS-SB GENEL KÜLTÜR SORULARI
1- Yeniçeri ocağını hangi padişah kapattı?
2- Türklerde ilk devlet teşkilatını kimler kurdu?
3- Milletin egemenliği ilk defa nerede dile getirildi?
4- Matbaa hangi devirde kullanılmaya başlandı?
5- 1946’da kurulan ve çocuklara yardım eden kuruluş hangisidir?
6- Aşağıdakilerden hangisidir yasaların Anayasaya uygunluğunu denetleyen mahkemedir?
7- 1982 Anayasasına göre kararına itiraz edilemeyecek makam hangisidir?
8- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerindendir?
9-Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilme şartlarından değildir?
10- Endüstride en çok gelişen yarımada hangisidir?
11- En çok pamuk nereden çıkar?
12- Atatürk’e soyadını kim vermiştir?
13- TBMM’nin kazandığı ilk askeri ve siyasi başarı kimlere karşıdır?
14- Şeyh Sait ayaklanmasında kapatılan parti hangisidir?
15- Türkler İslamiyet’e geçince hangi sanat dalını kullanmayı bıraktı?
16- Türkiye’nin doğal ama gelişemeyen limanı neresidir?
17- Padişahın ilk defa kendinden daha büyük bir kuvveti tanıması ne ile oldu?
18- İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin kentleşmesinde rol oynayan etkenler nelerdir?
19- Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz platolarındandır?
20- Aşağıdakilerden hangisi turizme etki eden etmenlerdendir?
21- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı aleyhine olan akımdır?
22- Akdeniz bitki örtüsünde hangi hayvan türü görülür?
23- Anayasamıza sosyalleşme ilkesi ne zaman ve hangi anayasayla girmiştir?
24- Aşağıdaki olayların kronolojik sırası nedir?
I- Sakarya savaşı, II- I. İnönü Savaşı, III-Londra konferansı, IV- Kars antlaşması
25- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşu değildir?
26- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında yapılan antlaşmalar ve olaylardan değildir?SORULARI GÖNDEREN:
Aşağıdakiler sorulara şu an askerde olan Ender ÇELİK tarafından hazırlanmıştır. Kendisine teşekkür ediyor ve "tez teskereler diliyoruz". Soru ve cevaplar üzerinde sitemizin hiçbir müdahalesi bulunmamaktadır. Cevaplar, soruları gönderen arkadaşımıza ait olup kesinlik taşımamaktadır.
KPSS-SB 2002 ÖNLİSANS RADYOLOJİ SINAV SORULARI

1.) Aşağıdakilerden hangisi kumanda masasında bulunmaz?
a. MaS ayarlayıcı
b. Kolimatör ayarlayıcı
c. Hat kompansatörü
d. Kvp ayarlayıcı
e. .....

2.)Yeni doğan bir bebekte bıngıldak kaç kemikten oluşur?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 5
e. 6

3.) Koledok kanalı nereye açılır?
a. duodenum
b. jejenum
c. ince bağırsak
d. çekum
e. .......

4.) Aşağıdakilerden hangisi yassı kemik değildir?
a. paleatenum
b. temporal kemik
c. femur
d. .......
e. .......

5.) Kalın barsaktan sonra aşağıdakilerden hangisi gelir?
a. assending kolon
b. rektum
c. çekum
d. transvers kolon
e. .......

6.) Aşağıdakilerden hangisinde kontrast kullanılmaz?
a. Düs
b. İVP
c. ........
d. ........
e. ........

7.) Safra kesesi en iyi hangi pozisyonda görüntülenir?
a. sağ ön oblik
b. sol arka oblik
c. PA
d. .......
e. .......

8.)Aşağıdakilerden hangisi x ışının lokal akut etkisi değildir?
a. epiderm
b. saç dökülmesi
c. sinir sist. .....
d. .......
e. .......

9.) Lateral Akc. Grafisinde superpoze olan dokular hangi filmde net gözükür?
a. PA akciğer grf.
b. Apikolordotik
c. .......
d. .......
e. .......

10.) Caldwell pozisyonun açısı ve ışının yönü
a. 23 derece ......
b. 12 derece .......
c. .......
d. .......
e. .......

11.) Mammografi oblik kaç derece açı ile çekilir?
a. 30
b. 45
c. .......
d. .......
e. .......

12.) Aşağıdakilerden hangisi RF dalgası kullanarak görüntüleme yöntemidir?
a. Tomografi
b. Ultrason
c. Sintigrafi
d. MR
e. Konvansiyonel röntgen

13.) Aşağıdakilerden hangisi sesin birtakım cihazlardan geçirilerek yapılan görüntüleme yöntemidir?
a. US
b. MR
c. Tomografi
d. .......
e. .......

14.) Aşağıdakilerden hangisi kafa kemiği değildir?
a. zigomatik
b. etmoid
c. paryetal
d. vomer
e. .......

15.) Kalp damarlarına ilaç verdikten sonra yapılan görüntülemeye ne ad verilir?
a. anjiografi
b. kardiografi
c. .......
d. .......
e. .......

16.) Üst üste kesit çekimi yapabilen kasete ne ad verilir?
a. fototimer kaset
b. tomografi kaset
c. eğik kaset
d. .......
e. .......

17.) Aşağıdakilerden hangisi negatif filmle tek başına etkileşime giren (veya girebilen) maddedir?
a. Gümüş bromür
b. Gümüş iyodür
c. .......
d. .......
e. .......

18.) Dalga boyu ?? armstrong ile ?? armstrong arasındaki ışın nedir?
a. Alfa
b. Beta
c. Gama
d. X ışını
e. Nötron

19.) aşağıdakilerden hangisinin penetrasyonu daha fazladır?
a. Alfa
b. Beta
c. Gama
d. Nötron
e. X ışını

20.) Karanlık odanın kurşun kalınlığı kaçtır?
a. 0.5
b. 1
c. 2
d. 2.5
e. 3

21.) Röntgen filmlerinin saklanacağı odayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. %50 nem oranı olan yerlerde saklanabilir
b. Ağzı açık kimyasalların olduğu yerlerde saklanabilir
c. Filmler dik olarak yan yana konur
d. İyonizan radyasyon bulunmamalıdır
e. .......

22.) Optik foramen çekimi hangi boy kasete yapılır?
a. 13x18
b. 18x24
c. .......
d. .......
e. .......

23.) El banyosunda film fixer de ne kadar bekletilir?
a. 1-2 dk.
b. 2-4 dk.
c. 5-6 dk.
d. .......
e. .......

24.) Karın ağrısı şikayetiyle gelen ve mide gazı (veya karındaki hava sıvı seviyesi) görülmek istenen hastaya aşağıdakilerden hangisi çekilir?
a. DÜS
b. Pelvis
c. ADBG
d. .......
e. .......

25.) İnfraorbital nokta ve dış kulak yolunu birleştiren çizgiye ne denir?
a. interorbital çizgi
b. infraorbital çizgi
c. orbitomeatal çizgi
d. Antropolojik çizgi
e. .......

26.) Epikondiller çizginin 2.5 cm distaline merkezlenen ışınla hangisi çekilir?
a. Dirsek oblik
b. Önkol
c. Dirsek PA
d. El bilek ....
e. .......

27.) Servikalde kaç adet vertebra vardır?
a. 7
b. .......
c. .......
d. .......
e. .......

28.) Sakrum lateral grafisinde daha iyi görüntü alabilmek için ne yapılır?
a. Dizler bükülür ve bacaklar karına çektirilir
b. Lavman yapılır
c. .......
d. .......
e. .......

29.) Düztabanlık şüpheli hastada hangisi çekilir?
a. ayak AP
b. .......
c. .......
d. .......
e. .......

30.) Diyafragma çekilirken kasetin alt sınırı nerede olmalıdır?
a. 10. kosta
b. 12. kosta
c. .......
d. .......
e. .......

31.) Filme sağlamlık veren hangi tabakadır?
a. destek tabaka
b. emülsiyon tabaka
c. .......
d. .......
e. .......

32.) Filmin dansitesinin üst sınırına ne denir?
a. siliklik
b. omuz
c. eşik
d. .......
e. .......

33.) Ranforsatörün görevi nedir?
a. Dozu düşürür
b. .......
c. .......
d. .......
e. .......

34.) Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgaların özelliğidir?
a. hızları 300.000 km dir
b. manyetik alanda sapmazlar?
c. boşlukta düz bir çizgi halinde yayılırlar?
d. .......
e. .......

35.) Aşağıdakilerden hangisi X ışının özelliklerinden değildir?
a. boşlukta düz bir çizgi halinde yayılırlar
b. hızları 300.000 km dir
c. partikülsüzdürler
d. .......
e. .......

36.) İnce barsak çekiminde aşağıdakilerden hangisi yapılırsa daha iyi görüntü alınır?
a. Lavman yapılır
b. IV .... yapılır
c. Su içirilir
d. .......
e. .......

37.) Şutlama olduğu halde çekilen film banyo edildiğinde görüntü alınamıyorsa aşağıdakilerden hangisi olmuş demektir?
a. Flament arızası
b. Cam haube kırılmıştır
c. .......
d. .......
e. .......

38.) Aşağıdakilerden hangisi tek kemiklerdendir?
a. os nazalis
b. os zigomatik
c. os mandibula
d. .......
e. .......

39.) Çekilen filmin dansitesi düşükse ne olmuştur?
a. doz azdır
b. developer ısısı yüksektir
c. developerde çok kalmıştır
d. .......
e. .......

40.) IVP de böbrekte kitle izlenmektedir. Daha iyi görebilmek için hangi çekim gerekir?
a. nefrotomografi
b. .......
c. .......
d. .......
e. .......

41.) Dansite 1 iken .... kaç olur?
a. 1
b. 5
c. 10
d. .......
e. .......

42.) Penumbra niçin oluşur?
a. geniş foküs
b. .......
c. .......
d. .......
e. .......

43.) filmin hızıyla ilgili soru (netliği belirlemeyle ilgili olabilir)
a. dansite
b. kontrast
c. .......
d. .......
e. .......

44.) Obje foküs mesafesi 60 cm , film kaset mesafesi 60 cm cisim boyutu 50 cm dir. Şutlama sonrasında film üzerindeki görüntünün boyu?
a. 60 cm
b. 80 cm?
c. 100 cm?
d. .......
e. .......

45.) birbirine paralel bağlı 2 tane 6 ohmluk direnç ve bunlara seri bağlı 2 ohmluk direnç vardır toplam direnç kaçtır?
a. 5
b. 8
c. .......
d. .......
e. .......

46.) Dirençli ve kondansatörlü soru (sanırım akımı soruyordu..)
a. .......
b. .......
c. .......
d. .......
e. .......

47.) Fixer banyodaki eksik solüsyonlarla ilgili soru
a. .......
b. .......
c. .......
d. .......
e. .......

48.) Kurutma dolabı ile ilgili soru
a. metal ızgaralarla asılır
b. .......
c. .......
d. .......
e. .......

49.) Çekim masasına oturtulan hastanın dizine 135 derecelik açı yaptırılıp diz tanjansiyel çekiliyor. Işının açısı ve yönü?
a. 10 derece kaudale
b. 10 derece kraniale
c. .......
d. .......
e. .......

50.) Eli dışa doğru büktürülerek yapılan çekim?
a. skafoid
b. karpal tünel
c. el oblik
d. .......
e. .......

51.) waters ın açısıyla ilgili bir soru vardı sanırım..
a. 45 derece
b. .......
c. .......
d. .......
e. .......

52.) Hangisi filmin karakteristik eğrisiyle belirlenemez?
a. foküs obje mesafesi
b. banyoların kalite farkları
c. .......
d. .......
e. .......

53.) uzaklığın karesiyle .......... . . . . . .?????
a. coulumb
b. manyetizma
c. faraday
d. .......
e. ....... 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2022  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012