Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 18 Ağustos 2022 Perşembe
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 12
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2002 KPSS-SB ALAN BİLGİSİ SORULARI SAĞLIK MEMURLUĞU SINAV SORULARI

1. Sağlık memurunun görevi olmayanı seçiniz?
- Hasta muayenesi yapmak ve gerekli tedaviyi uygulamak

2. Hangisi yönetim işlevlerinden biri değildir?
a. Planlama
b. Modelleme
c. Yürütme
d. Kontrol
e. Örgütleme

3. Kamu adına devletin gerçekleştirdiği organizasyonlardan hangisi toplum sağlığını korumak ve kolaylaştırma hizmetine verilen addır ?
a. Tedavi edici sağlık
b. Ana çocuk sağlığı
c. Koruyucu sağlık
d. Halk sağlığı
e. Rehabilitasyon

4. Bilimsel araştırmalarda hangi aşamada veriler toplanıp ilgili yere işlenir ?
a. Planlama
b. Problem çözme
c. Uygulama
d. Değerlendirme
e. Rapor yazma

5. 2002 yılında ,canlı doğum sayısı 500 ve yıl ortası nüfus 250.000 olan bir yerleşim merkezindeki kaba doğum hızı nedir ?
a. 1 b.2 c.3 d.4 e.5

6. Hangi lökosit grubu alerjide ortaya çıkar?
a. bazofil
b. nötrofil
c. eozinofil
d. lenfosit
e. monosit

7. Rh uyuşmazlığındaki kan tablosu nasıldır?
- Anne Rh (-) , Baba Rh (+) , Çocuk Rh(+)

8. Nabız hangi arterden alınmaz?
- arteria pulmonalis

9. Bir toplumun en önemli sağlık göstergesi nedir?
- Bebek ölüm Hızı

10. Ülserin aktif döneminde Hangi yiyecekleri yemek sakıncalıdır ?
- Turp

11. hangi vitamin kalsiyum emilimini sağlar ?
- D vitamini

12. B-12 vitamini eksikliğinde görülen anemi tipi nedir ?
- pernisiyöz anemi

13. Hipoglisemi bulgusu hangisidir ?
a. kuru sıcak cilt
b. aşırı terleme
c. ağızda aseton kokusu
d. kusmal solunum
e. müköz membranlarda kuruma

14. Hepatit -B virusu hangi yolla bulaşmaz ?
- yiyecek ve içeceklerle

15. digital zehirlenmesinde hangi bulgu görülmez ?
a. görme bozukluğu
b. taşikardi
c. bradikardi
d. sarılık
e. bigemine nbz

16. Kalp yetmezliğinde kullanılmayan ilaç hangisidir ?
- beta-bloker

17. Diyabetik ketoasidozun bulgularından yanlış olanı seçiniz?
a. asidoz
b. hiperozmolarite
c. dehidratasyon
d. hipoglisemi
e. bilinç bzk

18. Hipovolemik şokun en önemli nedeni nedir?
- Kanama

19. Hangisi alkol komasının belirtirlinden biri değildir ?
- solunumda yavaşlama

20. Elektrik çarpmasında ilk gelişen komplikasyon ?
a. solunum felci
b. olügüri
c. gangren
d. hemoglobin düşüklüğü
e. sepsis

21. koliform miktarının içme suyu açısından kritik değer 100 ml 'de ne kadar olmalıdır?
a. hiç olmamalıdır
b. 1-5
c. 6-10
d. 11-100
e. 150-200

22. Belirli bölgedeki kısa sürede ortaya çıkan salgına ne ad veririz ?
a. pandemi
b. endemi
c. epidemi
d. sporadi

23. hemoglobin yapısında bulunan mineral hangisidir ?
a. Fe

24. süt ve süt ürünlerinin sterilizasyonunda kullanılan yöntem ?
a. pastörizasyon

25. Sütteki şeker ?
a. laktoz

26. Yapısında tek şeker bulunan molekülü hangisidir ?
a. Glukoz

27. Hangisi esansiyel asit değildir ?
a. Valin

28. osteomalazi hangi vitamin eksikliğinde görülür?
a. D vitamini

29. glikozun aerobik olsidasyonunda kaç ATP elde ederiz ?
a. 2 b. 8 c. 16 d .36 e. 40

30. ototrofik bakteri hangi elektronu kullanır?
a. azot
b. sülfür
c. hidrojen
d. oksijen
e. karbondioksit

31. Salgılarda en çok bulunan immunglobilin hangisidir ?
a. IgA

32. Zincir şeklinde mikroskopta görülen bakteri?
a. stafilokoklar
b. streptokoklar

33. Su ve besinlerle bulaşan ?
a. Hepatit-A

34. Sahipsiz köpekle bulaşan hangi hastalıktır?
a. Kuduz

35. Toksiniyle gıda zehirlenmesi yapan etken?
a. Clostridium botulinum

36. Şarbon hastalığı etkeni nedir ?
a. Basillus Antraksis

37. Kolerada gayta nasıldır ?
a. pirinç suyu görünümündedir

38. Sığırda enfeksiyon yapan ?
a. Burusella.abortus

39. PPD = Tüberkülin testi nasıl uygulanır ?
a. İntrakutan

40. 5.hastalık etkeni nedir ?
a. papovavirüs
b. pikornavirüs
c. herpesvirüs
d. adenovirüs
e. parvovirüs

41. Hangisi DNA virusudur ?
a. herpes virüs

42. Hangisi cansız aşıdır ?
a. boğmaca

43. Hangi hastalıklardan korunmada gamaglobulin kullanılmaz?
a. Kolera

44. Hangisi solunum Yoluyla bulaşmaz ?
a. Sifiliz

45. Kist hidatik etkeni nedir ?
a. echinococus granülozus

46. Hangi parazit deri yoluyla bulaşmaz ?
a. trichinella spiralis

47. Amipli dizanteri etkeni ?
a. entameoba histolitika

48. kemiriciler hangi hastalığı bulaştırmaz ?
a. Q humması
b. veba
c. leismaniasis
d. lyme hst
e. sıtma

49. sıtma etkeni ?
a. plasmodium malaria

50. Pişmemiş balıkla bulaşan?
a. Diphylobotrium latum

51. hangi yöntem toksoplazmadan korumaz ?
a. suların filtrasyonu
b. evcil hayvan ıslahı
c. çiğ sebzelerin yıkanması
d. etlerin pişirilmesi
e. hijyen

52. hangi parazitin larvası cysticercosistir ?
a. Tenia saginata

53. hastalıkların öldürücü gücünü ne gösterir?
a. fatalite hızı

54. bel soğukluğu etkeni nedir ?
a. Neisseria Gonore

55. Hangisi ekzojen bulaşma yollarından birisi değildir ?
a. katater uygulamaları

56. Hangi durum RİA takılmasını engellemez?
a. Emzirme

57. Gebeye Hangi aşıyı yapabiliriz ?
a. Tetanoz

58. Kan transfüzyonuyla oluşan hastalık ?
a. serum hepatiti

59. solunum yollarını açmada en az etkili yol hangisidir ?
a. aralıklı oksijen verilmesi

60. İnce bağırsakta yağların sindiriminde rolü olan enzim ?
a. amilaz
b. lipaz
c. proteaz
d. laktaz
e. maltaz

61. kuppfer hücreleri hangi organa aittir ?
a. karaciğer

62. Vücut sıcaklığını düzenlemede görevli olanı seçiniz ?
a. serebrum
b. hipotalamus
c. serebellum
d. bulbus
e. pons

63. enerji üretiminde rol ala hücre içi organelin adı nedir ?
a. Mitokondri

64. Hangisi kısa kemiklerdendir ?
a. Tarsus

65. kola abduksiyon yaptırarak yatay hale getiren kasın adı ?
a. m.supraspinatus

66. Batından gelen kirli kanı taşıyan damar ?
a. v.cava inferior

67. 12.kosta ile crista iliaka arasındaki kas ?
a. m.quadratus lumborum

68. uyluğun en kuvvetli ekstansör kası ?
a. m.gluteus maksimus

69. alt anlamına gelen Latince kelime ?
a. inferior

70. tek oynar baş kemiğidir ?
a. mandibula

71. Hangi durumda hasta yatırılarak taşınmaz ?
a. kalça kırığı

72. hangisi ölüm belirtisi değildir ?
a. bilinç kaybı

73. zehirlenmede yapılmaması gereken ?
a. kusturmak

74. trafik kazasında ilk yapmamız gereken nedir?
a. solunumu sağla

75. beriberi hangi vit . eksikliğinde görülür ?
a. B 1 vit eksikliğinde

76. Umumi Hıfzısıhha kanunu hangi yılda kabul edilmiştir ?
a. 1924
b. 1930
c. 1934
d. 1936
e. 1940

77. pepsinojeni midede pepsine çeviren nedir?
a. Hcl

78. Hangisi bireysel sağlık eğitimi yöntemlerinden biri değildir ?
79. tartışma yöntemi
80. akut batın travmasında hangisi komplikasyon olamaz ?
a. pnömotorax

 

1- Tiriyaj ne demektir?
Cevap: İlk yardımda yararlıların önem sırasına göre konularak sınıflandırılmasıdır.

2- Gebeliğin ilk üç ayında geçirilince bebekte ağır konjenital anomalilere sebep olabilecek hastalık nedir?
Cevap: Kızamıkçık

3-Vücutta kalsiyumun emilmesi için gerekli olan vitamin nedir?
Cevap: D Vitamini

4- Oral antikoagülanların andidotu nedir?
Cevap: K Vitamini

5- B12 vitamininin eksikliğinde meydana gelen anemi nedir?
Cevap: Pernisiyöz anemi
6-Vücut sıvılarında bulunan immunglubulin nedir?
Cevap: İmmunglobulin A

7- Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası bildirimi zorunlu hastalıklardandır?
Cevap: AIDS

8- Aşağıdakilerden hangisi sağlık memurunun görevlerinden değildir?
Cevap: Tedavi ve teşhis

9- Yedi yaşından sonra hangi aşı yapılmaz.
Cevap: Boğmaca
10- PPD testi hangi yoldan yapılır?
Cevap: İnbtracutan (İntradermal)

11- İntradermal yoldan yapılan aşı hangisidir?
Cevap: BCG

12- Elektrik çarpmasında ilk önce ne gelişir?
Cevap: Solunum felci

13- Yılan sokmasında yapılacak ilk şey nedir?
Cevap: Yaranın altına ve üstüne turnike uygulanır.

14- Suyla boğulmada ilk yapılacak şey nedir?
Cevap: Soluk yolunu açma ve suyun boşaltılması

15- aşağıdakilerden hangisi bebeklerdeki asfiksi belirtilerinden değildir?
Cevap: Apgar değerlendirmesinin 10 olması

16- Hipovolemik şokun oluşum nedeni nedir?
Cevap: Kanama

17- Amipli dizanterinin etkeni nedir?
Cevap: Entemoeba Hystalica

18- Kan uyuşmazlığında anne, baba ve bebeğin kan grupları nedir?
Cevap: Anne(-), Baba (+), Çocuk (+)

19- Bir toplumda geri kalmışlığı gösteren hız nedir?
Cevap: Bebek ölüm hızı

20- Nabız alınabilen ve kompres uygulanabilen damarlardan değildir?
Cevap: Arteria Pulmanalis

21- Pelvis, omurga ve bacak kırıklarında uygulanacak pozisyon nedir?
Cevap: Sırt üstü ve düz pozisyon

22- Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için hangi sağlık hizmeti kullanılır?
Cevap: Koruyucu sağlık hizmeti

23- Aşağıdakilerden hangisi O2 (Oksijen9 verme yöntemlerinden değildir?
Cevap: Mide kateteri

24- Alerjide görülen lökosit türü nedir?
Cevap: Eozinofil

25- Aşağıdakilerden hangisi anemini sebeplerinden değildir?
Cevap: Lökositin az olması

26- Hangi dezenfektan sporlara etkili değildir?
Cevap: Etil alkol

27- Besi yerlerinde ekimi yapıldıktan sonra üzüm salkımı şeklinde görülen bakteri hangisidir?
Cevap: Stafilakokus qerus

28- Aşağıdakilerden hangisi ölümün belirtilerinden değildir?
Cevap: Göz pupillalarının daralması
29- Verilerin toplanarak ilgili yerlere işlenmesi nedir?
30- Ameliyatlardan sonra hangi mikrop enfeksiyon yapar?
31- Korti kosteroidlerin kullanılmadığı durumlar nelerdir?
32- Hangi vitamin eksikliğinde aritrosit hemoliz olur?
33- Genel anestezinin etkisi ne için yapılmaz?
34- Hangi virüs 5. hastalık etkenidir?
35- Gaz yağı içenlere ne verilmez?
36- Gebelikte hangi rahatsızlıklar görülünce doktora başvurulmaz?
37- Deri yoluyla bulaşan parazitler nelerdir?
38- Paranteral ilaç vermede ne görülmez?
39- Trombositlerin fonksiyonları hangi testle ölçülür?
40- Aşağıdakilerden hangisi alkol komasının belirtilerindendir?
41- Anne sütünden gelebilecek olan hastalıklara karşı ortaya çıkan salgı nedir?
42- Yönetimin işlevleri nelerdir?
43- Doğuştan kalça çıkıklarında anneye ne tavsiye edilir?
44- Kaba doğum hızının hesaplanmasına ilişkin bir soru
45- Aşağıdakilerden hangisi hipoglisemi belirtilerindendir?
46- Aşağıdakilerden hangisi Hipokalemi belirtilerindendir?
47- Hepatit B’nin bulaşma yollarından değildir?
48- Aktif ülserde ne verilmez?
a)Süt, b)Turp, c) Beyaz peynir d)Ekmek

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2022  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012