Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 24 Mart 2023 Cuma
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 13
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 

2003 KPSS-A ULUSLARARASI İLİŞKİLER GRUBU SORU VE CEVAPLARI

 

1. Aşağıdakilerden hangisi devletler arasındaki uyuşmazlıkların barışçı çözüm yollarından biri değildir?

a-)Görüşme

b-)Dostça girişim

c-)Arabuluculuk

d-)Misilleme

e-)Soruşturma

Cevap: D (Görüşme -diğer adıyla müzakere-, dostça girişim, arabuluculuk, soruşturma komisyonları, uzlaştırma Komisyonları ve BM örgütü siyasi barışçı çözümlerdir. Misilleme ise karşı güç kullanımını içermektedir.)

 

2. Aşağıdakilerden hangisi diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklar arasında değildir?

a-)Diplomatik koruma

b-)Elçilik binasının dokunulmazlığı

c-)Arşivlerin dokunulmazlığı

d-)Elçilik araçlarının dokunulmazlığı

e-)Vergi ayrıcalığı

Cevap: A (Diplomatik koruma bir devletin yabancı bir devletin haksız eyleminden zarara uğrayan vatandaşını diplomatik yollar aracılığıyla koruma altına almasıdır ve ayrıcalık ve bağışıklık şekli değildir.)

 

3. Bir terörist grup, isyancı veya gerilla hareketine karşı devletlerin topyekün savaş yerine hareketli gruplar ve hafif silahlarla müdahalesine ne ad verilir?

a-) Düşük yoğunlukta savaş

b-) Sınırlı savaş

c) İç svaş

 

4. Aşağıdaki suçlardan hangisine uluslararası mahkemeler bakmaz?

a) Soykırım

b) Haydutluk

c) Uçak kaçırma

d) İsyan

e) Deniz haydutluğu

 

5. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun asli kaynaklarından biridir?

Cevap : Yapılageliş

 

6. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukuk ile düzenleme bulunmamaktadır?

a-)Uyruksuzlar

b-)Uluslar

c-)Sığınmacılar

d-)Yerel halk

e-)Göçmenler

 

7. Uluslarası hukuk kuralları aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle düzenlenmiştir?

a-)1961 Viyana sözleşmesi

b-)1963 Viyana Sözleşmesi

c-)1963 Tokyo Sözleşmesi

d-)1969 Viyana Sözleşmesi

e-)1970 La Haye Sözleşmesi

Cevap: 1969 Viyana Sözlesmesi

 

8. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahale etmesinin bir sonucudur?

a-) SALT II Anlaşmasının ABD tarafından onaylanması ertelenmiştir.

b-) SSCB'nin AGİK sürecinden çıkarılması

Cevap: A

 

9. Türk dış siyasetinde "çok taraflı dış politika"nın başladığı kabul edilen olay hangisidir?

a-)NATO'ya üyelik

b-)Kıbrıs Harekatı

c-)ABD ambargosu

d-)Johnson mektubu (Doğru cevap)

 

10. Avusturya ile Almanya'nın siyasi birleşmesini öngören ve Hitler Almanyasının Avusturya'yı ilhakı ile gerçekleşen siyasi düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

a) Lebensraum

b) Anschluss (Doğru cevap)

 

11. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Balkan antlantı ülkelerinden biri değildir?

a-) Türkiye

b-) Yunanistan

c-) Yugoslavya

d-) Romanya

e-) Bulgaristan

Cevap: E

 

12. Mısır ile İsrail arasında gerçekleşen barış anlaşmalarının adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Camp David

 

13. Aşağıdakilerden hangisi AB ve ABD inisiyatifiyle başlanan doğu Avrupa'ya yönelik bir programdır?

a) Guneydogu Avrupa Istikrar Paktı

b) SECI

 

14. 1944 Chicago Sözleşmesi ile hangi konu düzenlenmiştir?

Cevap: Uluslararası Sivil havacılık

 

15. 1966 yılında 'burjuvanın kalıntılarının temizlenmesi' ni öngören olay nedir?

a) Mao doktrini

b) Uzun yürüyüş

c) Kültür devrimi (Doğru cevap)

d) Yüz çiçek

 

16. Aşağıdakilerden hangisi NATO'nun en önemli karar alma organıdır?

C: Kuzey Atlantik (NATO) Konseyi

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'nin asli yapısal kurumlarından biri değildir?

a-)Avrupa Parlamentosu

b-)Avrupa Komisyonu

c-) Eko. Sos. Komite

d-) Avrupa Bakanlar Konseyi

e-)

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'in organlarından biri değildir?

a-) Genel Kurul

b-)

 

19. Aşağıdaki mahkemelerden hangisine yalnızca devletler başvurabilir?

a) Uluslararası Adalet Divanı

b) Avrupa İnsan hakları mahkemesi

c) Birleşmiş Milletler Yönetim mahkemesi

d) Avrupa Toplulukları Adalet Mahkemesi

e) Uluslararası ceza mahkemesi;

 

20. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Ortadoğu barış süreci içerisinde yer almaz?

a)?

 

21. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinden dönüm noktası olan tarihlerden hangileri doğru verilmiştir?

 a) 1 Aralık 1964 Türkiye ile AET arasında 12 Eylül 1963 yılında imzalanan ve Türkiye'yi Gümrük Birliğine götürecek olan Ortaklık Antlaşması (Ankara Anlaşması) yürürlüğe girdi. Birinci Ortaklık Konseyi toplantısı yapıldı

b)23 Kasım 1970 Katma Protokol Brüksel'de imzalandı.

c)14 Nisan 1987 Türkiye, AT'ye, Roma Antlaşması'nın 237 nci, AKÇT Antlaşması'nın 98 nci ve EURATOM Antlaşması'nın 205 nci maddelerine istinaden tam üye olmak üzere müracaat etti.

d)30 Ekim 1995 Ortaklık Konseyi, 1/95 sayili Gümrük Birliği Kararı çerçevesinde, Türkiye'nin Gümrük Birliği'nin iyi işlemesi için gerekli teknik koşulları yerine getirdiğini tesbit eden 37 nci toplantısını gerçekleştirdi.

 

22. Aşağıdakilerden hangisi 1960'lı yıllarda Soğuk savaş döneminde görülen kamplaşmalardan biridir?

a) SSCB- Hindistan

b) Çin halk Cumhuriyeti-Tayvan

 

23. II. Dünya Savaşı sırasında Almanya hangi ülkeyi işgal etmemiştir?

a-)Fransa

b-)Belçika

c-)Hollanda

d-)Norveç

e-)Portekiz

Cevap. E

 

24. Aşağıdakilerden hangisi bir devletin karadaki uzantısı olarak kabul edilir?

a-) Karasuları (Doğru cevap)

b-) Boğazlar

c-) Münhasır ekonomik bölge

d-) Kıta sahanlığı

e-)

 

25. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşı'nın bir sonucu değildir?

a-) Belçika'nın tarafsızlığının kaldırılması

b-) İngiltere, Fransa, Japonya ve Belçika'ya mandater devlet sıfatının verilmesi

c-) Kıbrıs'ın İngiltere mandasına verilmesi

 

26. 1815 Viyana deklarasyonu hangi olay üzerine imzalanmıştır?

a-) Macar isyanı

b-)Mora İsyanı

c-)Napolyon savaşları (Doğru cevap)

d) Sırp isyanı

e) ABD bagımsızlık bildirges

 

27-Aşağıdaki hangi anlaşmanın TBMM'ce uygun bulunması zorunludur?

a)Türk kanunlarında değişiklik yapan anlaşmalar?

b)?

 

28) 1979 Viyana sozlesmesi hangi konuda devletlerin ardıllıgını duzenliyordu?

a) Mallar

b) Uyruklar

c) Anlaşmalar (Doğru cevap)

c) Borclar

c) BM sözleşmesi

 

29- Aşağıdakilerden hangisi uluslararası su yollarından değildir?

a)Buzullar

b)Boğazlar

c)Akarsular

d)Göller

e)Yeraltı suları

 

30) Uluslarararası politikada realizm kiminle başlamıştır?

a)Grotius b)Kant c)Hobbes d)Hobson e)Woodrow Wilson

 

31) Devlet adamının karar alırken psikolojik faktörlerden de etkilenmesine ne denir?

a)Oyun kuramı b)Bilişsel

 

32) Hangisi soğuk savaşı şiddetlendiren bir olay değildir?

a)Kore savaşı

b)SSCB'nin Afganistan'ı işgali

c)Berlin Ablukası

d)U2 Olayı

e)ABD'nin Türkiye'ye 1975'te Uyguladığı Silah Ambargasu

 

33) Hangisi O.Doğu Barış sürecinin parçası değil?

a)1993 Oslo Süreci

b)İsrail Ürdün Antlaşması

c)Filistin Özerk yönetiminin kurulması

d)Charm el şeyh Antlaşması

e)İsrail Suriye Barış Antlaşması

 

34) Hangisine aykırı uluslararası antlaşma yapılamaz?

a)Jus cogens

 

35)ABD'nin Monroe Dokriniyle Yalnızılık Politikası izlemeye yönelmesinin sebebi?

a)Avrupa ülkelerinin Latin Amerika ülkelerinin işlerine karışmasını engellemek..

 

36) Devlet dışı aktörlere yer veren ve çok taraflılık, sistem yaklaşımı, karşılıklı bağımlılığı kapsayan teori hangisidir?

c: Pluralizm

 

37) Aşağıdakilerden hangisi Eleştirel Düşüncenin temsilcisidir?

a)Morton Kaplan

 

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2023  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012