Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 24 Mart 2023 Cuma
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 11
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 

2003 yılı Sayıştay Denetçeliği sınav soruları

 

1- Yaralanan jandarmaya karşı nerede ve kim hasım gösterilerek dava açılır?

- AYiM ve MSB

- İdare mahkemesi ve İçişleri

-AYİM ve Genelkurmay

 

2- Alacaklarını bir ay içinde iflas idaresine bildirmeyen alacaklının durumu ne olur?

- Borc ödemeden acz belgesi alamaz.

 

3- Gece düşmanına ateş açıp yanlışlıkla oradan gecmekte olan babasını öldüren kişinin eylemi nedir?

- Basit adam öldürme

- Kasten adam öldürme

 

4) Çocuğu öldürmek kastıyle zehirleyen, fakat çocuğun zehirden etkilenerek kafasını çarpıp ölmesi nedir?

- Dogrudan cinayet

 

5) Temel ricardo denkligi nedir?

- Bütçe açığı artınca tasarruflar artar.

- Bir tam konjüktür içerisindeki dönemlerarası bütçe denkliğidir.

 

6) İçsel büyüme teorisinin savunduğu temel görüş nedir ?

-Teknolojik büyüme.

 

7) Köyaltı yerlesmeleriyle ilgili bir soru.

 

8) Aşağıdakilerden hangisinin olması durumunda fırsat maliyetinin bir anlamı kalmaz?

- Üretim faktörlerinin kıt olması

 

 

9) Sadece faizi ödenen borçlar nedir?

- Devamlı borçlar

 

10) Verginin amortismanı nedir?

 

 

11) Program bütçe aşamalarının dizilişi hangi şıkta doğru sırayla verilmiştir?

- Planlama, analiz, ..

 

12) Aşağıdakilerden hangisi Cari Harcama değildir?

-Yolluk

- Taşıt alımı

- Personel

 

13) Hamiline yazılı çekin cirosu neyi ifade eder?

-Garanti fonksiyonunu ifade eder.

 

14) Tarhiyat öncesi uzlaşma konusu olabilicekler nedir?

- Vergi ziyaı + usulsüzlük olmalı

- Kaçakçılık fiili ile ilgili cezalar haricinde diğer tüm fiiller

 

15) Verginin vergiyi ödeyecek kişiye geçmesi hangi yansımayı ifade eder?

-Mutlak yansıma

-Biçimsel yansıma

 

16) Milletlerarası uygun bulma antlaşması anayasa mahkemesi tarafından denetlenemez.

 

17) Cumhurbaşkanın Anayasa Makmesine üye seçimi ile ilgili bir soru.

- YÖK

-TBMM üyeleri

 

18) Bölge idare mahkemesinin ilk derece mahkemesi olarak baktığı dava yoktur.

 

19) Anayasa'da yer alan temel hak ve hürriyetlerle ilgili soru

- Genel sınırlama sebepleri.

 

20) A.Ş. vergi sorumlusu kimdir?

- Tüzel kişiliktir.

 

21) Eski TBMM ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nün mimarı kimdir?

a)Orhan Arda

b)Emin Onat (Doğru cevap)

c) Mehmet Tahir Efendi

d) Mimar kemalettin

e) Vedat tek

 

 

 

22) Hangisi Amerika kıtasında yaşamış uygarlıklarsdandır?

I-Maya II-İnka III-Minos

a)I b)I, II c)I, II, III d)III e) I, III

 

23- Elastikiyetle ilgili bir problem.

 

24- Vatan hizmeti ifası sırasında bir kolunu kaybetmiş olan jandarma eri, hangi mahkemede kimi dava edebilir?

a)AYİM, Milli Savunma Bakanlığı

b)AYİM, Genel Kurmay Başkanlığı

 

 

25-Kurtuluş Savaşının kazanılmasında etkin olan ilke hangisidir?

a)Cumhuriyetçilik b)Milliyetçilik c)Laiklik d)Halkçılık

 

26) Doğalgazın fiyat esnekliği -0,4 tür. fiyatında %10 luk bir artış olursa talep nasıl değişir?

a) %2,5 artar b) %4 artar c) %2,5 azalır d) % 4 azalır

 

27) Gelir arttıkça ekmeğin talebi azalıyorsa nasıl bir maldır?

a) normal b) düşük c) tamamlayıcı d) ikame

 

28) Haftalık 600 lira harcama olanağı olan bir kişi için a malı ? b malı ? liradır buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kişinin oluşturabileceği sepetlerden biridir?

 

29) Vergi beyannamesinin süresi geçtiği halde verilmemesi üzerine yapılan işlem?

- Re'sen tarhiyat

 

30) A.Ş. hangisi bölge idare mahk. görevlerinden değildir?

 

31) Hangisinde sayıştayın görevi tam olarak tanımlanmıştır?

 

32) GSMH ile ilgili bir soru.

 

33) Hangisi istisnai memurluklardan değildir?

a)Vali

b)Büyükelçi

c)Kaymakam (Doğru cevap)

d)Bakanlık Müşaviri

e)Başbakanlık Müşaviri

 

34) En çok ithal ettiğimiz mal hangisidir?

- Ham petrol,

- Dğalgaz,

- Mkine-teçhizat.

 

35) Hangisi güçlü ekonomiye geçiş programındaki önceliklerden değildir?

- Büyüme,

- İstihdam,

- Enflasyon

- Döviz kuru (Doğru cevap)

 

36) Hangisi Anayasa'da 2001'de gerçekleştirilen bir değişikliktir?

-usule uygun toplanmamış kanıtın delil sayılamaması

 

37) Talep esnekiği sorusu tam esnek mi esnek mi olacak.. esnek olacak çünkü tam esnek sonsuz esnek demektir

 

38) üretim artmasıyla her zaman artan maliyetler hangisidir?

-Üretim artınca her zaman toplam maliyetler ile toplam değişir maliyetler artar

 

39) Azalan verimlerle ilgili soruda toplam fayda mı marjinal fayda mı azalır?

-azalan verimler üretimle ilgili olduğu için fayda olmaz,marjinal maliyet artar

 

40) Fiyat ve ücret katı iken pozitif talep şoku durumunda GSYİH ve fiyatlar ne olur?

- Talep şokunda gsmh ve fiyatlar artar çünkü talep artıyor

 

41) Klasiklerde talep eğrisiyle ilgili soru

 

42) Kişinin geliri 600 milyon, giyecek birim fiyatı 30 milyon ve yiyecek birim fiatı 5 milyon ise kişini tercihi nasıl olmalı ile ilgili soru?

-10 birim giyecek ve 60 birim yiyecek yani toplam 600 olması gerek

 

43) Likidite tercihi teorisine göre para arzı daralırsa faizler ne olur gibi bi soru?

- Likidite tercihi teorisine göre para arzı daralırsa faizler artar

 

44) Artan oranlı gelir vergisinin oto stabilizatör görevini yapabilmesi için hangi özelliğe sahip olması gerekmez?

 

45) Hangisi Rönesans sanatçısı değildir?

- claude monet

 

46) Hangisi Amerikan medeniyetidir?

- Maya ve inka

 

47)"Bırakın yapsınlar" sözü hangi ekonomik görüşün temelidir?

 

 

48) Adi iflas ile kambiyo senetlerine ait iflas arasındaki temel fark nedir ?

 

49) Kamu harcamalarının hizmete göre sınıflandırılması ile ilgili bir soru.

 

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2023  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012