Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 24 Mart 2023 Cuma
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 14
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2004 KPSS HUKUK SORULARI1-KUMARHANE SORUSU HAKKATEN KIL VE İNCE SORUYDIU CEVABI KİŞİ YÖNÜNDEN YETKİSİZLİK OLACAK

2-YÜRÜTMEİN DURDURULMASI KARARRINA KARŞI 7 GÜN İÇİNE DANIŞTAY DAV DAİRE GENEL KUR İTİRAZ EDER

3-ÖZE OKUNMAMA İLKESİ 1961 ANYASASIINDADA VARDI DOLAYISIYLA İLKKEZ
2001 YILINDA DEĞİLDİ.ANAYSA MAHK KARARLARINDA DAHA ÖNCEDE VARDI

4-MUHALFET PARTİ BAŞK DAVA AÇAMAZ ANAYASA MHKEMESİNE

5-DANIŞTAY YAP İŞLET DEVRET USÜLDE GÜZEL SORUYDU CEVABI FAKAT DAIŞTAYIN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI GEREKİR.(1999 DEĞİŞİKLŞĞİ)

6-ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SORUSUNU YAPMIŞSINIZDIR YOKSA YAPAMDINIZMI :)

7-KAMU İHALEYE ATBİ OLMAYAN TMSF DİR

8-KÖYÜN BELEDİYE SINIRLARINA ALINMASI BU SORU MUALLAK BİR SORU KİMİ DANIŞTAY B DİYO KİMİ İÇİŞLERİ BAKANLAR KURULU DİYO.BEN DAIŞTAY CB YAPTIM

9-BİSİKLET ÇALMA SORUSUNDAYANLIŞ OLANI SORUYORDU BURDA MÜTESELSİL SUÇ VARDIR DİYE BİR ŞIK VARDI O YANLIŞTI ÇÜNKÜ HIRSILIKTA 1 HIRSIZLIK VE AYNI TARİHTE YAPILMIŞ HIRSIZLIK VAR O YÜZDEN BU YANLIŞTI VE CEVAP BUYDU

10-REHİN SORUSUNDA SABİR DEREC İLKESİ YOKTUR BU GAYRİ MENKÜLLERDE VARDIR

11-AŞ DE AZINLIK HAKLARI RASINDA OLMAYAN BİLANÇONUN GÖRÜŞÜLMESİNİ ERTELEME HAKLARI YOKTUR

12-ADİ ŞİRKETTE YÖNETİM SORUSU VARI BUDA BASİTTİ

13-SSK İFLASA TABİ DEĞİLDİ

14-İCRANIN İADESİ SORUSU

15-TİCARİ ÖRF TİCARİ HÜKÜM BULUNMAYAN DURUMLARDA UYGULANIR

16-TAZMİNATIN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ MDDE VERİLMİŞ NE TİP BİR BOŞLUK VARDIR DİYORDU BİR ÇOK KİMSE BİLİNÇLİ OLARAK SUSMUŞTUR DİYO HAYIR BİLİNÇLİ SUSMA DEĞİL KURAL İÇİ BOŞLUK VARDIR

17-MUVAZA SORUSUNDA YANLIŞ OLANI SORUYOIRU SATIŞ VE BAĞIŞ SATIŞ GÖRÜNÜŞTE İŞLEM BAĞIŞ GİZLİ İŞLEMDİR ŞILRDA SATIŞ İŞLEMİ GEÇERLİDİR DİYORDU HAYIR GEÇERSİZDİR

18-SENEDİN MENKUL KIYMET SAYILA BİLMESİ İÇİN İTİBARİ OLMASI GEREKİR ŞIKKI

19-MK DA HANGİSİ TANIMLANMIŞTIR CEVAP İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ

20-REHİNLİ BALLARDA SATIŞ İSTENMEZSE TAKİP DÜŞER

21-KURUCU TENİLİK DOĞURUCU ALIM HAKKI

22-İŞ İŞVEREN SORUSUNDA YANLIŞ OLANI SORUYORDU CEVAP ŞILRDA DAVAYI İŞÇİYE KARŞIDA AÇABİLİR DEMİŞ ACAMAZ İŞVERENE AÇABİLİR İŞVEREN İŞÇİDEN RÜCÜ EDER DAHA SONRA

23-İŞTİRAK SORUSUNDA CEVAP ASLİ MANVİ DAHAÇOK CEZALANDIRILIR ŞEKLİNDEKİ ŞIK DOĞRU CEVAP

24CEZA DAVASININ DÜŞMESİNE SEBEP OLMAZ CEVAP ŞİKAYETİN GERİ ALINMASI FAKA TAM EMİN DEĞİLİM

25-ANYASYA AYKIRILIĞIN ÇÖZÜMÜ BU BASİT BİR SORUYDU MAHKEME KENDİSİ SORUNU ÇÖZMEZ MEVCUT HUKUKA GÖRE ÇÖZER

26-TEKERRÜRE ESAS OLAN ADLİ SİCİL KAYDININ SİCİLDEN SİLİNMESİ DEDİM BUNDANDA EMİN DEĞİLİM

27-TAKİPSİZLİK KARARI SORUSU HERKES SAZAN GİBİ VALİYE BENDE ZIPLADIM TABİKİ VALİ DEDİM AMA DEĞİLMİŞ

28-17 YAŞ KİTAP SATIŞI SORUSU BU İŞLEM GEÇERLİDİR NİTEKİM KİTAP MENKUL MALDIR MENKULERDE İZİN ALMAYA GEREK YOK

29-PAYLI MÜLKİYETTE ADİ HERKES YAPAR ÖNEMLİ ÇİFTE ÇOĞUNLUK

30-İptal davası ile ilgili hangisi yanlıştır?(İptal davasını esasa ilişkin olarak:cumhurbaşkanı,iktidar ve ana

31. muhalefet partisi meclis gurupları ile meclis üye tamsayısının 1/5 i açabilir.Yine şekle ilişkin olarak cumhurbaşkanı ve meclis üye tamsayısının 1/5 i dava açabilir.Cevap şıklarında olan iktidar ve muhalefet başkanları iptal davası açabilir şıkkı yanlış olacaktı)

32. 2-İtiraz yolu ile ilgili hangisi doğrudur?(itiraz yolu için:bakılmakta olan bir dava olması,davaya bakmakta olan

33. merciinin mahkeme olması,kanun yada khk nin o mahkemeye uygulanacak norm olması,mahkemenin anayasaya aykırılığa resen kanaat getirmesi,taraflardan birinin iddiasını mahkemenin ciddi bulması gerekir.Ayrıca anayasa mahkemesi konuyu 5 ay içinde çözümlemezse,mahkeme konuyu yürürlükteki kanuna göre çözümler)

34. 3-Anayasada yer alan öze dokunmama ile ilgili hangisi doğrudur?(ilk kez 2001 değişikliği ile anayasada yer aldı)

35. Anayasanın değiştirilmesi ile ilgili hangileri doğrudur?(ivedilikle görüşülür[yani iki değil bir defa görüşülür],cumhurbaşkanı belli durumlarda geri gönderebilir,halkoyu kabulü için 1/2+1 şartı gereklidir,resmi gazetede yayınlanır,…)

36. Danıştay la ilgili sözleşme sorusu?

37. Kamu ihale kanununa tabi olmayan kurumlar hangisidir?(şıklarda bağımsız bütçeli kuruluşlar,katma bütçeli kuruluşlar falan vardı)

38. Kumar oynanması ile ilgili mahkemenin vereceği karar nasıl olmalıdır?(süreyle ilgili tuhaflık vardı sanırım)

39. Üçlü kararnamede yürütmenin durdurulmasının reddine ilişkin ne yapılabilir?( sanırım,idari dava daireleri genel kuruluna 7 gün içinde itiraz edilebilir)

40. Sayıştay denetimine tabi olmayan kurum hangisidir?(TCDD)

41. Köyün belediye sınırına alınması işlemi nasıl olur?(mahalli idareler genel müdürlerinin teklifi ve içişleri bakanının kararıyla)

42. İş sahibinin yanında çalıştırdığı kişiden bisiklet çalmasını, yoksa maaş vermeyeceği söylemesi ile ilgili soru?

43. Haksız tahrikte hangisi uygulanmaz?(hukuka uygunluk)

44. Hangisi tekerrüre esas alınır?(temyizi mümkün olmayan mahkumiyet gibi şoklar vardı)

45. 17 yaşındaki A,kitabını B ye satıyor,….?

46. Paylı mülkiyet durumunda hangisi doğrudur?(yüzme havuzu nu oy çokluğu ile yaparlar gibi şıklar vardı)

47. İpotekle ilgili soru?(ipotek borcu karşılamazsa A ve B nin malvarlığına başvurulur gibi şıklar vardı)

48. Hakim,olayın özellikleri ve kusurun ağırlığına göre tazminat kapsamını ve şeklini belirler?(kanun koyucu kasıtlı olarak susmuş;boşluk yok)

49. Teslime bağlı taşınır rehninde hangisi ilke yoktur?(şıklarda,sabit derecelere göre ayırma ilkesi falan vardı)

50. Aşağıdakilerden hangisi sözde butlana yol açan neden değildir?([sözde butlan nedir kardeşim,yeni yeni kavramlar öğreniyoruz maşallah] şıklarda hukuki işlem için ehliyete sahip olmaması falan vardı)

51. Aşağıdakilerden hangisi hurucu yenilik doğurur?(şıklarda ,satış bedelinden indirim isteği falan vardı)

52. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanununda yer alır?( şıklarda varant,kanşimento,,ipotekli borç senedi falan vardı)

53. Senedin menkulkıymet sayılabilmesi aranan özellik olmayan hangisidir?(şıklarda itibari değerden yoksun olması,mislililik falan vardı)

54. icranın geri bırakılması ile ilgili soru?

55. Kovuşturmanın kaldırılması hangi makamdan istenemez?(şıklarda vali,Cbaşsavcısı falan vardı)

56. Suça iştirak ile ilgili soru?(şıklarda ceza sorumluluğunu daraltır ve genişletir gibi şıklar vardı)

57. Ceza davasını hangisi ortadan kaldırmaz?(Dava konusu olan suçun özel affa uğramış olması gibi şıklar vardı)


 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2023  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012