Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 17 Nisan 2024 Çarşamba
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 18
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2004 KPSS ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER SORULARI1)Hangisi 1967 arap-israil savaşı sonucu değildir?
2) TR hangi örgüte üye değildir?
3) hangisi Yalta Konferansı sonucu değildir?
4) BM'nin hangi organında tüm ülkeler eşit oya(?) sahip?
5) NATO'nun hukuki dayanağı hangisidir?
6) İlk uluslararası mahkeme?
7) Hangisi BMnin 1948 tarihli evrensel ins.hak. sözleşmesinde varken 1966 siyasi haklar sözleşmesinde yok?
8) İngiliz ekolünün uluslararası ilişkiler görüşü?
9) Hangisi konstrüktivizmle ilgili bir yargı?
10) Oyun teorisi uluslararası ilişkilerde hangi teoriye dahildir?(?)
11) AB hangi teoriyle açıklanabilir?
12) BM'den Kore'ye asker gönderme kararı nasıl çıkabildi?
13)Johnson Mektubu'nda ne var?
14) Osmanlı'da dışişleri bakanlığı yerine geçen neydi 18..'e kadar?
15) Balkan savaşı'nın bir sonucu nedir?
16) ABD insancıl müdahale kapsamında nereye müdahale etti?
17)1948 soykırım sözleşmesinde(BM) hangisine yönelik düzenleme yok?
18) latince bir terim (ben casus foederis dedim)
19) Hangisi uluslararası bir anlaşmayı sona erdirmez?
20) Hangisi ülke sınırlarına dahil değil?
21-hangisi 1967 arap-israil savaşı sonucu değildir?
Kudus'ün alınması
22) TR hangi örgüte üye değildir?
SEATO (Güneydoğu Asya Anlaçma Örg.)
23) hangisi Yalta Konferansı sonucu değildir?
Polonya'nın Soyet denetimine bırakılması
24) BM'nin hangi organında tüm ülkeler eşit oya(?) sahip?
Genel Kurul
25) NATO'nun hukuki dayanağı hangisidir?
Atlantik
26) İlk uluslararası mahkeme?
Orta Amerika
27) Hangisi BMnin 1948 tarihli evrensel ins.hak. sözleşmesinde varken 1966 siyasi haklar sözleşmesinde yok?
(Bilen varsa yazsın,Ayrıca bilene helal olsun!Ben evlenme dedim)
28) İngiliz ekolünün uluslararası ilişkiler görüşü?
Niceliksel... (emin değilim)
29) Hangisi konstrüktivizmle ilgili bir yargı?
Yapısal... (emin değilim)
30) Oyun teorisi uluslararası ilişkilerde hangi teoriye dahildir?(?)
Davranışsallık
31) AB hangi teoriyle açıklanabilir?
Karşılıklı bağımlılık
32) BM'den Kore'ye asker gönderme kararı nasıl çıkabildi?
Sovyetlerin Çin için oylamaya katılamaması
33)Johnson Mektubu'nda ne var?
Kıbrıs'a saldırı olursa NATO desteklemez.
34) Osmanlı'da dışişleri bakanlığı yerine geçen neydi 18..'e kadar?
Reisulküttaplık
35) Balkan savaşı'nın bir sonucu nedir?
Bosna-Hersek'in ilhakı
36) ABD insancıl müdahale kapsamında nereye müdahale etti?
Yugoslavya
37)1948 soykırım sözleşmesinde(BM) hangisine yönelik düzenleme yok?
Ulusal guruplar
38) latince bir terim (ben casus foederis dedim)
Casus feoderis
39) Hangisi uluslararası bir anlaşmayı sona erdirmez?
Anlaşma şartlarında köklü değişiklik.
40) Hangisi ülke sınırlarına dahil değil?
Sadece Karasuları dahildir. (soruda dahil olan sorulmuyormuydu ? )
41) Bağlantısızlık hangi konferasta?
Bandung
42) Batılı devletle yapılan ilk antlaşma?
Fransa (ankara)
43) I. Dünya savaş sonrası imzalanmayan?
Weimar
44) Uluslararası Adalet Divanı hangi anlaşmaya dayanılarak kurulmuştur?
Lahey (emin değilim,lahey divanı dendiği için işaretledim)
45) Hangisi 20. YY' da uluslararası hukukun asli kaynaklarından sayılmıştır?
öğreti
46) 19. YY' da İngiterenin avrupaya yönelik olarak izlediği politika?
Güç dengesi (Yatıştırma 20. yüzyıl politikası)
47) 13. Protokol neye dairdir?
Savaş zamanında da ölüm cezasının kaldırılması
48) Hangisi tarafların anlaşmasıyla uygulanabilir?
Hakkaniyet ve nisfet
49) ....
(Soruyu hatırlayamadım,cevabı pluralism olacak)
50) Hangi ülkede sosyalizmden çıkış kanlı olmuştur?(romanya dedim)
51) yoshida doktrini nedir?
52) iki dünya savaşı arası izole olan ülke?
53) ilk soykırımı hangi mahkeme cezalandırdı? (nürnberg dedim ama yanlış olabilir)
54) Tr hangi sözleşmeyi imzaladı? (BEn 1969 Viyana dedim)
55) Nato ...mücadeleye ne zaman geçti? (Şıklarda sputnik falan vardı)
56) Hangi ülkede sosyalizmden çıkış kanlı olmuştur?
(romanya )
57) yoshida doktrini nedir?
Güvenlik yerine ekonomiye odaklanmak
58) iki dünya savaşı arası izole olan ülke?
59) ilk soykırımı hangi mahkeme cezalandırdı?
(nürnberg )
60) Tr hangi sözleşmeyi imzaladı?
(BEn 1969 Viyana dedim)Çok büyük ihtimal viyana,bir ihtimal de deniz hukuku sözleşmesi.Diğerlerini kesin imzalamadı.
61.TR'nin üyesi olmadığı kuruluş:SEATO(South Eastern Asia Treaty Org.)
62.Bağlantısızlar hareketinin başladığı konferans:1955 Bandung
63.ABD Başkanı Johnson'ın Ecevit'e yolladığı mektubun içeriği:Kıbrıs'a müdahale ederseniz NATO-ABD sizin yardımınıza gelmeyebilir.
64.Askeri ve siyasi antlaşmalarda bir tarafa karşı yapılan saldırının,diğerinin onun yardımına gelmesi için sebep teşkil etmesi:casus foederis

65.Ülke sınırlarına dahil olanlar:karasuları ve takımada suları
66.Hangisi 1.Dünya Savaşı sonunda yapılan barış antlaşmalarından değildir:Weimar
67.Fransa'nın Suriye'de manda rejimini sona erdirmeye karar vermesiyle ortaya çıkan sorun:Hatay Sorunu
68.Hangisi uluslararası bir antlaşmayı sona erdirmez:buyruk kurala aykırılık(antlaşma baştan geçersizdir)
69. 18.yy'a kadar Osmanlı'da şimdiki dışişleri bakanlığı görevini yürüten kurum:Reisülküttablık
70.Balkan Savaşı'nın sonucu:Arnavutluğun bağımsızlığı
71.BM'nin hangi organında üyeler eşit oy oranına sahip:Genel Kurul
72.Batılı bir devletle yapılan ilk antlaşma:Ankara Ant.
73.İngiltere'nin 19.yy'da Avrupa'ya yönelik politikası:Güç Dengesi
74.Tarafların anlaşmasıyla uygulanacak olan:Hakkaniyet ve nisfet
ben de bir iki şey ekleyeyim dedim...
75. Güvenliğin 'söz-eylem' olduğu yaklaşım : güvenlikleştirme
76. devlet dışı aktörleri....vs'yi de analize katan yaklaşım: plüralizm
77. konstrüktivizm ile ilgili soru: aktörlerin ve yapıların karşılıklı olarak etkileşimde olması...
78. oyun teorisiyle ilgili soru: bundan tam emin olamıyorum. çünkü caydırıcılık da olabilir, realizm de... aslında oyun da caydırıcılık da realizmin uzantıları...help!!
79.Truman Doktrini'nin içeriği:Türkiye ve Yunanistan'a parasal yardım.
80.Türkiye hangi sözleşmeye taraftır:1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi
81.Yoshida Doktrini nedir:Güvenlik yerine ekonomiye odaklanmak
82.İki dünya savaşı arası yalnızcılık politikası izleyen ülke:ABD
83.Hangi ülkede sosyalizmden çıkış kanlı olmuştur:Romanya
84.AB'nin kurulmasını açıklayan u.i.teorisi:Neo-fonksiyonalist teori(Yeni-işlevselcilik-Haas
85) Nato ...mücadeleye ne zaman geçti?
( sputnik )

 

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012