Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 25 Şubat 2024 Pazar
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 6
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 

       KPSS 2005 Kamu Yönetimi soru ve cevapları

 

1) Örgütlerde önderlik davranışını üretime ilgi ve insana ilgi

     boyutlarında ele alan ve birbirlerinden farklı önderlik tarzlarını ve bu

      boyutların farklı kombinasyonlarını değerlendiren önderlik kuramı

      aşağıdakilerden hangisidir?

      a)Fredler'in durumsal önderlik kuramı

      b)Likert'in bağlantı halkası kuramı

      c)Blake ve Mauton'un yönetsel diyagram kuramı

      d)tannesaum ve Schimidt'in önderlik şeridi kuramı

      e)Hersay ve Blanchard'ın 3 boyutlu etki kuramı

     

2)Aşağıdaki kuramlardan hangileri Süreç kavramı arasında yer alır?

      a)Maslov-İhtiyaçlar hiyararşisi kuramı

      b)Alderfer'in varlık-ilişki -gelişme kuramı

      c)Herzberg'in ikili etmen kuramı

      d)Wroom'un beklenti kuramı

      e)Riddin'in Z Kuramı

     

3)aşağıdaki şıklardan hangisi bir örgütteki tüm yöneticilerin işlevlerinden

      değildir?

      a)Planlama

      b) örgütleme

      c)Kontrol etme

      d)Koordine etme

      e)Güdüleme

     

4)Bir işe alma sınavında personel yöneticisinin uyguladığı sınavda

      güvenirliği aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır.

      a)İstenen önceliği ölçme derecesi

      b)Testin aynı grupta, değişik zamanlarda aynı sonucu vermesi

      c)Seçme yönteminin yasalara uygunluk derecesi

      d)Ölçme aracının kişinin eğitim düzeyine uygun olmalı

      e)Uygulanan testin elde edilen sonuçların standart ölçek aralığına uygun

      olması

     

5) Yasama sorumsuzluğu ile ilgili olarak aşağıda belirtilen seçeneklerden

      hangisi yanlıştır?

      Cevap: Meclis mebusun yasama sorumsuzluğunu kaldıramaz

     

6)Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlem aşağıdakilerden

      hangisidir?

      cevap : Devlet Denetleme Kurulu üyelerini atamak

     

7)Türk anayasacılık hareketinin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

      cevap: 1808 -Senedi İttifak

     

8)Aşağıdaki belirtilen organlardan hangisi 1982 Anayasasında belirtilen

      Anayasal kuruluşlardan biri değildir ?

      a) MGK

      b)Rekabet Kurulu

      c)Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu

      d)YÖK

      e)Kamu kurumu niteliğindeki meslik kuruluşları

      (cevap b)

     

9)İş bölümü kavvramını aşağıda belirtilen düşünürlerden ilk kez hangisi

      kullanmıştır?

      a)A. Comte

      b) Weber

      c) Spancer

      d) Mcile

      e)Durkhem

     

10) Kır toplumu kavramı aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

      cevap Geleneksel ilişki, tarım ve hayvancılıkla geçinen toplum

      11) Bİr kentin diğer kentler aleyhine gelişmesi kavramına ne denir?

      a)Tek büyük kent

      b)Sıra büyük kent

      c)Megapol

      d)Metropolitanlaşma

      e)Optimal kent

     

12) Aşağıdaki şıklardan hangisi 3. Selim'in orduda yaptığı Nizami Cedid

      düzenlemelerinde belirtilen hususlardan biri değildir?

      a)askeri birliklerde asker-idari ayrımını getirmesi

      b)Kara mühendishanesinin kurulması

      c)Denzcilik eğitiminin geliştirilmesi

      d)Rüşvetle mücadele

      e)Tercüme odalarının kurulması

     

13)Aşağıdaki belirtilen bölgelerimizden hangisi kentleşme düzeyi en düşük

      olan bölgemizdir?

      a) Doğuanadolu

      b)güneydoğuanadolu

      c)iç anadolu

      d) Karadeniz Bölgesi

      e) Ege Bölgesi

     

14)Türkiye İlk kez aşağıdaki Ab zirvelerinden hangisinde AB aday üye

      perspektifi verilmiştir?

      cevap: Helsinki zirvesi

    

15)Türkiyede işçilere ilk kez grev ve toplu sözleşme hakkı aşağıdaki hang

      yasal düzenlemeler ile verilmiştir.

      cevap : 1961 Anayasası

     

16)Türkiyede kadınların çalışma hayatına katılması için en önemli etkide

      bulunmuştur.

      a)Tanzimat

      b)1. Dönya Savaşı

      c)2. Dünya Savaşı

      d) 1924 Anayasası

      e) 2. Meşrutiyet

     

17) İş basitleştirmesi kavramını aşağıda belirtilen düşünürlerden ilk kez

      hangis kullanmıştır.

      a)H. fayol

      b)Emerson

      c) Gilbert

      d) H. ford

      e)Grandth

      

18)Kent çevresinde olup, ekonomik ve sosyal yaşam olark an kentebağlı olan

      yerleşim birimi aşağıdakilerden hangisidir

      a) Bahçekent

      b)yenikent

      c)Kırsalkent

      d)Köykent

      e)uydukent

     

19)Kent yerleşiminin düzenli gelişmesini sağlamak üzere yapılan toprak

      düzenlemesine ne ad verilir?

      a) parselleme

      b) imar

      c)Kadastro

      d)Tapulama

      e) Haritalama

     

20) İmar planlaması ile ilgili olarak aşağıda belirtilen kuruluşlardan

      hangisinde en çok yetki vardır

      a)İçişleri Bakanlığı-Belediye

      b)Bayındırlık Bakanlığı-Belediye

      c)Bayındrlık Bakanlığı -özel İdare

      d)Bayındırlık Bakanlığı -iller Bankası

      e)İçişleri Bakanlığı-Valilik

     

21)İmarlı alanlardan farklı özellikler taşıyan yerlerde sosyal, teknik ve

      altyapıyı yapıyı geliştirmek üzere uygulanan imar türü aşağıdakilerden

      hangisidir?

      a)Islah imarı

      b) Uygulama imarı

      c)İlave imarı

      d)Mevzii imar planı

      e) Revizyon imar planı

     

22)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir organizasyonda insana öncelik

      kavramının gelişmesine yol açmıştır?

      a)Howthorne deneyleri

      b)Büyük bunalım

      c)2. Dünya Savaşı

      d)Dolaris füze geliştirme programı

      e)seri bant üretimi

    

23) aşağıda belirtilenkavramlardan hangsi iş görme sözleşmesi değildir?

      a) istisna sözleşmesi

      b)Yayın sözleşmesi

      c)ariyet sözleşmesi

      d)vekalet sözleşmesi

      e)Hizmet sözleşmesi

     

24)Tüketicinin bir ayıplı malı kaç gün içerisinde iade edebilir?

      a) 1 hafta

      b) 2 hafta

      c)1 ay

      d)3 ay

      e) 1 yıl

     

25)Aşağıda belirtilen eşleşen seçeneklerden hangisinde hukuksal bir ilişki

      yoktur?

      a)anne-çocuk

      b) kardeşler

      c)evlat edinen-evlat

      d)Karı-koca

      e)Teyze çocukları (kuzenler)

     

26)AB'nin entegrasyon (AET'nin AB ismini aldığı) kararı aldığı zervi

      a)AB Tek senedi

      b) Kopenhag Kararları

      c)Maschtric Kararları

      d)Helsinki zirvesi

      e) hatırlamadım

     

27)Aşağıdakişıklardan hangisi M. Weber'in belirttiği saf otorite

      tiplerinden hukuksal otorite tipine uyar.?

      a) Padişah-uyruk

      b)anni-çocuk

      c)Bürokratik bir kuruluşta ast-üst ilişkisi

      d)Senyor-Serf ilişkisi

      e)Milli kahraman-halk

     

28)Şahsın hukuksalsonuç getiren eylemlerinden sorumli olması kavramı

      aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

      a)Fiil ehliyeti

      b) Hak

      c)Temyiz gücü

      d)Yargısal erginlik kararı

      e)Kişi olma ehliyeti

     

29) Aşağıdaki şıklardan hangisi Karportarizm kavramıyla ilgili değildir?

      cevap) Parlemonta seçimlerinde işlevsel temsil ilkesi

      ( Arkadaşlar Karportizm FAŞİST reşimlerde bir meslekler kuruluşu kavramı

      olup, bu kuruluş bağlı bulunduğu kuruluşlar ile ilgili olarak yasa

      çıkartma yetkisi vardır, birde ayrıca FAŞİST rejimlerde parlemonto olmaz)

     

30)Aşağıda belirtilen düşünürlerden hangisi erken dönem kadın hak

      savunucularından değildir?

      a) Kant

      b)Mill

      c)hobbes

      d)hobbes

      e)Hegel

     

31) Rönesans Döneminde aşağıdaki düşüncelerden hangisine vurgu

      yapılmamıştır?

      a)özgürlük vurgusu

      b)Akıl rehberliğin inanç

      c)Dini öğelerle bezenmiş insan anlayışından kopuş

      d)Antikçağ düşüncesine yöneliş

      e)Skolastik yöntem ve anlayışı

     

32)geleneksel-eleştirel kuram ayrımı Frankfurt okulunun görüşlerini

      anlamak için en önemli düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

      a) H. arendt

      b)Horkheimer

      c)Schimitt

      d)Heidegger

      e) Eric From

     

33)Aşağıda belirtilenlerden hangisiz genel idari kolluk makamı değildir

      a) Belediye Başkanı

      b) İçişleri Bakanı

      c) Bakanlar Kurulu

      d) bucak müdürü

      e)Valiler

     

34)Belediye kurulması usul ve yetkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden

      hangisi yanlıştır?

      Cevap ) Vali belediye kurulması kararı alır

      

35)Tüzük ile ilgili olarak aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlıştır

      a)Danıştay incelemesinden geçer

      b)Bakanlar Kurulu çıkarır

      c)kamu oyunu ilgilendirmeyen tüzükler resmi gazetede yayımlanmaz

      d)Tüzükler yayımlanınca denetimini Danıştay yapar

      e)Cumhurbaşkanının imzasıyla yayımlanır

      (Doğru cevap e şıkkı)

     

36) Merkezden yönetim temsilcileri olan Vali ile kaymakamın merkez adına

      karar alma yetkisine ne denir?

      cevap : Yetki genişliği ilkesi

     

37) Kişiye göre farkli durum yaratan idari işlem aşağıdakilerden

      hangisidir?

      a)Şart işlem

      b)Subjektif işlem

      c)Kollektif işlem

      d)zımni işlem

      e)yükümlendirici işlem

     

38) aşağıdaki belirtilen şıklardan hangisi kaymakamın yetki ve

      görevlerinden biri değildir?

      a) Meslek memuru

      b) Devleti temsil

      c)Vesayet

      d)Genel idare kuruluşları üzerinde hiyerarşi

      e)Kamu düzenini sağlamak

      (arkadaşlar kaymakam devleti temsil etmez, hükümeti temsil eder, devleti

      illerde valiler temsil eder)

     

39) 1982 Anayasasının 90 maddesinde belirtilen TBMC onaylanan

      Antlaşmalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

      a) Antlaşmalar yasa hükmendedir

      b) Antlaşmalar anayasa hükmendedir

      c) Antlaşma anaya ile çatışırsa anaya üstüdür

      d) Antlaşma yasa ile çatışırsa yasa üstüdür

      e)Antlaşmalar önceliklidir

           

40- Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın yetkilerinden degildir?

      Cevap:kaymakamın devleti temsil etmesi

    

41- Aşagıdakilerden hangisi tüzükler için yanlıştır?

      Cevap:tüzüklerin bir kısmının resmi gazetede yayınlanması

     

42- Hangisi merkezin dışında bazı konularda merkeze danışmadan birtakım

      kararların alınmasına verilen isimdir?

      Cevap:yetki genişliği

    

43- Hangisi yasama sorumsuzluğu için yanlış olandır?

      Cevap:yasama sorumsuzluğu mutlaktır

     

44- Hangisi cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerdendir?

      Cevap:devlet denetleme kurulu üyelerini seçmek

    

 45- Hangisi güven oylamasıyla ilgili doğru olandır?

      Cevap:hükümet yeni kurulduğu zaman güvenoyu için üye tamsayının salt

      çoğunluğu gerekir

     

46- Hangisi anayasal başlangıç olarak kabul edilebilir?

      Cevap:1808 senedi ittifak

     

47- Hangisi 1982 anayasasında düzenlenmemiştir?

      Cevap: rekabet kurulu

     

48- Hangisi kendisine has bir şekilde bir kadroya atanmasıdır?

      Cevap:subjektif işlem

     

49- Hangisi bütün yöneticilerin yapması gereken faaliyetlerden biri

      değildir?

      Cevap:güdüleme

     

50-Türkiye AB'ye hangi kapsamda aday ülke kabul edilmiştir?

      Cevap: Ankara antlaşması (Çünkü AB ile bütün ilişkiler ankara antlaşması

     

51- Gelişmekte olan bir ülkede bir kentin diğer kentler aleyhine

      büyümesine ne denir?

      Cevap: Tek büyük kent kuramı

     

52- Kentleşme düzeyi en düşük bölge hangisidir?

      Cevap:Doğu Anadolu

     

53-Bir kentin etrafında ona bağımlı olarak ortaya çıkan yerleşim türü

      hangisidir?

      Cevap:Uydu kent

     

54- Hangileri imar planlarının yapılmasında en etkilidir?

      Cevap: Bayındırlık ve iskan bakanlığı-belediye

     

55-Kır toplumunun tanımı hangisidir?

      Cevap:Şehirde geleneksel olarak yaşayıp tarım ve hayvancılıkla uğraşan

      toplum

     

56-Ayıplı malın geri verilme süresi ne kadardır?

      Cevap: Bir hafta(15 gün olacak)

     

57-Hangi anlaşmadan sonra avrupa birliği adı kulanılmaya başlanmıştır?

      Cevap: Maastricht anlaşması

     

58- Hangisi rönesansın özelliklerinden biri değildir?

      Cevap: Skolastik düşüncenin benimsenmesi

     

59- Hangileri hukuki anlamda hısım değildir?

      Cevap: Karı-koca

     

60-Hangisi tek başına hukuki işlemler yapma ehliyetidir?

      Cevap: Fiil ehliyeti

     

61- Hangisi belediyelerin kurulması konusunda yanlış olandır?

      Cevap: Vali kararıyla kurulması

     

62- Hangisinin genel idari kolluk yetkisi yoktur?

      Cevap: Belediye başkanı

     

63-Hangisi M.weber'in yasal liderlik tipine örnek teşkil eder?

      Cevap: Ast-üst arasındaki ilişki

     

64-Hangisi normal bir imar planı dışında ayrı bir imar planı yapılmasının

      adıdır?

      Cevap:Ek imar planı(mevzii imar olacak)

     

65-Hangisi iş görme sözleşmesi değildir?

      Cevap: Ariyet

     

66-Hangisi çevre düzenlemesi amacıyla toprakların ayrılmasıne verilen

      isimdir?

      Cevap: Parselasyon

    

67- İşe almada uygulanan "güvenilirlik" ilkesi ne anlama gelir?

      Cevap: Çeşitli zamanlarda uygulandığında aynı sonuçları vermesi

     

68- Hangisi frankfurt okuluna öncülük etmiştir?

      Cevap: Horkmeimmer

     

69- Hangisi nizamı cedid kapsamında yapılmamıştır?

      Cevap: Tercüme odalarının açılması

     

70- İş basitleştirme ilkesi kime aittir

     

71- Grev ve toplu sözleşme hakkı ilk ne zaman verildi?

     

72- Kadının çalışma hayatına girmesi ne zaman başlamış olabilir?

     

73- İnsan ilişkilerini kullanmaya başlayan kimdir?

     

74- İş bölümü kavramı kime aittir?

     

75- Hangisi kadın haklarının erken savunucularındandır?

     

76- Hangisi korporatizmin özelliklerinden biri değildir?

     

77- Evrensel-eleştrirel kuramı sahibi hangisidir?

    

78- Önderlikle ilgili soru

     

79- Süreç kuramıyla ilgili soru?

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012