Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 18 Ağustos 2022 Perşembe
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 4
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2003 Sözleşmeli Sağlık Personeli Sınavı
Radyoloji Bölümü Alan Bilgisi Soru ve Cevapları
1) Trekeanın iki ana dala ayrıldığı yerin altında
kalan kısmına ne ad verilir?
...MEDİASTEN
2) Ayak BİLEGİ grafilerinde merkezi ışın
nereye verilir?
...İÇ MALLEOL
4) Yaşlılarda ve ileriki yaşlarda görevini
yitirmeye başlayan ğögüs boşluğunda bulunan
lenf organı hangisidir?
...TİMÜS
5) Kafanın tek oynar kemiği hangisidir?
- Mandibula
6) Hangi grafi bukisiz çekilir?
- Os nazale
7) Os nazale grafisi aksiyaldan başka hangi
pozisyonda çekilir?
... LATERAL
8)Aşağıdakilerden hangisi omuz çıkıntısıdır?
- Acromion
9) Tuba uterina ve uterusun grafisini hangisiyle
çekeriz?
- histero salpinografi
10) Developman banyosunun görevi nedir?
- Gümüş tuzunu metalik gümüşe çevirmek
11)Karanlık odalarda hangi renkte lamba
kullanılır?
- Turuncu
12)Dirsekteki sinirlerin kemiğe baskı yapıp
yapmadıklarını öğrenmek amacı ile çekilen film
hangisidir?
- Karpal tünel
13)Doğuştan kalça çıkığı olanlarda hangi grafi
çekilir?
- Van rosen
14)Cranium PA grafisinde pozisyon nasıldır?
- ALIN-BURUN MASA İLE TEMAS EDER
15)Aşağıdakilerden hangisi el pozisyonlarından
değildir?
- AP
16)Aşağıdakilerden hangisinin enerjisi
yüksektir?
- K
17) Vücutta radial ve ulnar damarlar
aşağıdakilerden hangisinden ayrılır?
- BraKial arter
18) Koldaki yüzeyel arterlerden palpe edilen
hangisidir?
- Nabız
19) Schuller pozisyonundaki kaç derecelik açı
ile orta ışın nereye verilir?
- 18-25 derece caudal açı ile dış kulak yolunun 5
cm yukarısına
20) Shephagus kontrastlı dfilminde hangi ilaç
kullanılır?
- Baryum sülfat
21) Filmde görüntünün oluştuğu tabaka
hangisidir?
- Emilsiyon tabakası
22) Kafayı ortadan arkadan öne doğru bölen
çizgi hangisidir?
- MEDİAN SAGİTAL PLAN
23) Diz eklemi hangisidir?
- Art genus
24) Radyolojinin tanıda yararlandığı bilim
hangisidir?
- Radyodiagnostik
25) Telegrafide tüp ile hasta arasındaki
mesafe hangisidir?
-180 cm
26) Kanamaya bağlı olarak gelişen şok
hangisidir?
- Hipovolemik şok
27) Radyografi odalarında iyonize olmasının
nedeni nedir?
- İyonize havanın tabana doğru çökmesi
28)Fetalgebe teknikerde alabileceği maksimum
doz nedir?
...0.5 REM
29) MR (manyetik rezonans) ta1 TESLA KAÇ
GAUSTUR?
...10.000 GAUSS
30) Dansiteyi arttırmak için hangisi
arttırılmalıdır?
- Kilovolt
31) Penetrasyon özelliği neyi ifade eder?
- Görünen ışığın yerlerden x ışının delip gecmesi
32) Hangisi radyoloji uzmanının çekeceği
filmdir?
- Rektal kolONgrafi
33) Aşağıdakilerden hangisi faha kısa boylu
elektromanyetik ışındır?
- Gamma
34)Aşağıdakilerden hangisinde helyum çekirdeği
bulunur?
-Beta
35) Hem kalp hemde akciğeri görmek amacı ile
aşağıdakilerden hangi grafi çekilir?
- Telegrafi
36) Dalaktan anestezi yapılarak enjekte
edildikten sonra çekilen film hangisidir?
....SİPLANOPORTOGRAFİ
37) Mikrofilmler hangi gruba girer?
....FOTOFLUOGRAFİ
38) Radyasyon ölçme aletinin adı nedir?
- Dozimetre
39) Kafa kemiklerinin birleşme yerine ne ad
verilir?
-Sutura
40) Orta meningoarterler hangi kanaldan
gecer?
...FOREMEN MAGNUM
41) Sağ böbreğin sol böbreğe göre 1-2 cm
daha altta olmasının sebebi nedir?
- Karaciğerin baskı yapması
42) Ayağa yabancı cisim battığında hangisi
çekilir?
...AP-LAT
43)Kalçaya im uygulamalarda alan hangisidir?
....ÜST-DIŞ
44) Hangisi patella radyografilerinden değildir?
-PA
45) Her iki orbitayı çekerken hangi pozisyon
uygulanmaz?
...SERİ LATERAL
46) Plevra sıvısını ölçmek amacıyla hangi
pozisyon çekilir?
...DECUBİTİS
47) Myelografi çekiminde kontrast madde hangi
aralığa verilir?
....ARACHNOİT ARALI.A
48) T ükrük bezlerine ilaç verilerek yapilan
tetkigin adi nedir?
----sialografi
49) Kanda O2 tasima ile görevli sekilli eleman
hangisidir?
---eritrosit
50) Kandaki sekilli elemanlarin
ayristirilmasindan sonra kalan siviya ne denir?
--- plazma
51) Elementin en küçük yapi tasina ne denir?
---atom
52) Enjisini kaybetmeden sapan ‘foton
saçilmasina' ne denir?
---thomson
53) Hangisi elektomanyetik alanda sapmaz?
---katot isinlari
54) Femur basinin kalçada birletiği yere ne
denir?
---asetabulum
55) Akçiğeri saran zara nedenir?
---plevra
56) Akciğer ile karin bosluğunu ayiran kasa ne
denir?
---diyafragma
57) Hangisi el kemiklerinden değildir?
---talus
58) Özafagus midede nereye açilir?
---kardia
59) Koksiks hangi pozisyonlarda çekilir?
...ap-lat
60) Hangisi ince barsağin parçasi degildir?
---sigmoid
1-) MR gücü birimi olan TESLA kaç
GAUSS'tur?(10üzeri5)
a)10 b)100 c)1000 d)10000
2-) Ulnanın distalinden radiusun stiloid proçesine
kadar uzanan kırık?
3-)Orta meningeal arter k.tabanının hangi
deliğinden çıkar?
f.spinozum
4-) Kafa kem. yaptığı eklem?
stura
5-) Yüz kem. hangisi hem tek hem de oynar
ekleme sahiptir?
mandibula
6-) Os nasale kem. aksiyal planda görüntüsü
haricinde hangi planda alınır?
lateral
7-) Hangisi ridsiz çekilir?
a)kr. a-p b)schüller c)nasale d)towne
8-) Hangisi kanamayla izlenen şok türüdür?
a)kardiojenik b)hipovolemik c)norojenik d)septik
9-) Her iki orbiti duvarı çekimlerinden değildir?
a)ap b)pa c)lateral d)serilateral
10-) Myelografi hangisine uygulanır?
a)araknoid b)subaruknoid c)epidural d)subdural
11-) Omuz çıkıntısı?
akromion
12-) Femur boynunun kalçaya yerleştiği eklem
yüzeyi?
asetabulum
13-) Koksigs grafisi hangi pozisyonlarda alınır?
ap-lateral
14-) Karpal kem.hangisi palmer yüze doğru çentiği
vardır?
hamatum
15-) Hangisi diz eklemidir?
a.genu
16-) Her iki akc.arasındaki alan?
mediasten
17-) Plevral sıvıyı en iyi gösteren grafi?
a)pab)apikolordotikc)laterald)dekübitis
18-) G öğüsü çevreleyen zar?
plevra
19-) Trakeanın bronş ayrım yeri?
karina
20-) Özofag.mideye bağlanım yeri?
kardia
21-) Telekardiografi mesafesi?
180cm
22-) Kalbin gerçek boyutunu gösteren grafi?
telekardio.
23-) Schüller grafisi açı ve santral noktası ?
8-25 kaudal dkynin 5cm üzeri
24-) Kemik yaşı?
el-bil.pa
25-) Ayak-bil.lateral grafide ışın merkezi?
iç malleol
26-) Ayağa yabancı cisim battığında alınacak
radyogr?
AP-iç oblig
27-) Hangisi patella grafisinde alınmaz?
AP-PA-AKSİYAL-OBLİG
28-) Hangisi i.bağırsağın böl.değil?
sigmoid ileum jejenum ..
29-) Radyolog hangi grafide bulunur?
oral kolesistogr. rektumdan kont.grafi .....
30-) Hangisi x-ışını penetrasyonunu kanıtlar?
gör.ışığın geçemediği maddeyi geçmeranforsatörde
gör.ışığın oluşumu
31-) Hangisi elektromanyetik alanda sapmaz?
alfa beta katot ışını gamma
32-) Hangisi x-ışınından daha küçük dalga boyuna
sahiptir?
gamma u.v. infrared radyo dalg.
33-) Hangisi x-ışınının özelliklerinden değil?
x-ışını homojen olup monokramatik özeliktedir
34-) Hangisinde mikrofilm kullanılır?
fotofluografi
35-) Hangisiyle dansiteyi ayarlayabiliriz?
a)filtrasyon b)kvp c)mas d)uzaklık
36-) Mammografide filtre?
a)0.5mmMob)1.5mmAlc)2mmCod)2.5mmAl
37-) X-ışınının maddeyle etkileşiminde enerjisini
kaybetmeden sadece yön değiştiren olay?
a)fotoelek. b)comp. c)thomson d)....
38-) Atomun en yüksek enerji seviyesi?
a)k b)l c)m d)n
39-) Elementin en küçük yapı birimi?
atom
40-) Görüntü filmin hangi tabakasında oluşur?
emilsiyon
41-) 1.banyoda oluşan etkileşim?
a)Ag-Br Ag-I metalik gümüşe çevrilir
42-) Karanlık oda güvenlik ışığı?
a)mor b)turuncu c)sarı d)beyaz
43-) Hamile teknisyen dozu?
0.5REM
44-)DOZİMETRE
45-) M ücudu sağ-sol ayıran önden arkaya geçen
çizgi?
a)infraorbital b)vertex c)antrap. d)m.s.p.
46-) Yeni doğanda olan büyüdükçe kaybolan
lenfoid organ?
TİMUS
47-) Doğ. kaça çıkığı en iyi hangi radyogramda
alınır?
a)von-rossen b)kurbağa pozisyonu c)kalça ap
48-) El sinirlerine bası en iyi h?
karpal tünel
49-) Hangisi karpal kem. değil?
a)lunatum b)tiripazeideum c)talus d)hamatum
50-) Göğüs ile karın arasındaki zar?
DİYAFRAGMA
51-) T ükrük bezlerinin ilaçlı inc?
sialografi
52-) Ömd kullanılan kont.madde?
BARYUMSÜLFAT
53-) İdar nerede birikir?
mesane
54-) Tüba-uterina hangisinde değerlendirilir?
HİSTEROSALPİNOGRAFİ
55-) Enjeksiyon han.bölüme yapılır?
üst-dış yan
56-) Dalağa girilerek yapılan inc?
splenografi
57-) X-ışını odalarında havalandırma neden tabana
yakın?
x-ışını havadan daha ağır old.için
58-) Sol atrium ile sol ventrikül arasındaki
kapakçığın adı?
a)mitral b)triküsbit c)biküsbit d)semilunar
59-)O2 taşınması han.görevi?
a)lokosit b)eritrosit c)trombosit d)fisrinojen
60) Trombosit,eritrosit,lokositin görevi?
a)taşıma b)savunma c)düzenleme d)hormon
salgılama
61-) Trom.erit.lokosit gibi kanın şekilli elemanları
haricinde kanın yapısında?
plazma
62-) El radyografisinde hangisi alınmaz?
a)ap b)pa c)oblig d)lateral
63-) A.ulnaris ve a.radialis birleşerek hangi arteri
oluşturur?
A.bazilaris
64) Arteriyal kan basıncının damar çeperine
yaptığı basıncı yüzeyel arterden alınmasına?
nabız
65-) Pa kafa grfisinde pozisyon?
alın burun orta hatta paralel...
66-) Sağ böbrek neden 1-2cm aşağıda?
karaciğerden dolayı
67-) Alınan x-ışını görülebilir ışığa çeviren?
ranforsatör
68-) Hangi helyum çekirdeğini kullanarak ışıma
yapar?
alfa
69-) Radyodiagnostiğin tanımı?
 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2022  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012