Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 24 Mart 2023 Cuma
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 6
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2004 Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınav Soru ve Cevapları

1) A, B'yi yolda görüyor ve arka arkaya kurşun sıkıyor ve ölümüne sebep oluyor. Bu arada B'nin yanındaki C de kurşunun denk gelmesi sonucu ölüyor. Burada A'nın sorumlulugu nasıldır?
- Hem kasten hem de kastın aşılmasından sorumludur
- İki ayrı adam öldürmeden dolayı sorumludur

2) Askeriye hakkında basın yoluyla tahkirde bulunuluyor, burada dava nasıl açılır?
- Cumhuriyet savcısı kendiliğinden açabilir, çünkü basın yolu ile tahkir ağırlatıcı sebeptir ve re'sen kovusturulur

3) Biri yolda gördüğü hasmına ateş ediyor ve kolundan yaralıyor. C kendi arabasıyla hastaneye kaldırırken arabanın virajı almaması sonucu C ve B ölüyor. Burada kişinin sorumlulugu nasıldır?
- Adam öldürmeye tam teşebbüs
- Müşterek sebeplerle ölüme sebebiyet

4) Anayasa mahkemesine göre aşağıdakilerden hangisi mahkeme değildir?
-Yüksek seçim kurulu

5) Anayasa'da Anayasa mahkemesi ile ilgili hangisi düzenlenmemiştir?
- Yürütmenin durdurulması

6) İcra-iflasta ilk artırmada yüz kaçtır?
-60

7) Şikayet ile ilgili gelen yenilik nedir?
- İcra müdürünün dinlenmesi

8) Aşağıdakilerden hangisi yönetmelikle ilgili olarak yanlıstır?
- Hepsi resmi gazetede yayımlanır

9) Çekin beyaz ciro ile devri ile ilgili hangisi yanlıstır?
- Kişi kendi adına doldurursa tam ciro ile devretmek zorundadır

10) Tahsil cirosu ile ilgili hangisi yanlıstır?
- Ciro eden öldüğünden temsil yetkisi sona erer

11) Alacağın temliki ile ilgili bir soru

12) Boşanma ile ilgili hangisi yanlıstır?

13) Mütelahik dava ile ilgili bir soru.

14) HUMK'da yargılamanın iadesi ile ilgili hangisi yanlıstır?
- Açık hukuka aykırılık

15) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda hangisi bulunmaz?
- Borçtan kurtulma davası

16) Şikayette yeni gelen?
- İcra müdürünün dinlenmesi

17) Kambiyo senetlerinde hangisi yoktur?
- Borçtan kurtulma davası

18) Hangisi HUMK'da düzenlenmiştir?
- Tenfiz
- Aleyhte bozma yasağı
- Tenhir

19) Tahkimde hangisi yanlıstır?
- Beğenmezlerse mahkemeye basvururlar

20) Hangisi kesin hüküm değildir?
- Veraset ilamı

21) Yargılamanın iadesi sebebi değildir?
- Açık kanuna aykırılık

22) Hangisinde temyiz süresi tefhimle başlar?
- İş mahkemesi

23) Davayı genişletmenin istisnası değildir?
- Kabul

24) Annenin çocuğu öldürmesi
- Taksirle adam öldürme

25)Adamı kolundan yaralıyor ama yolda kaza sonucu ölüyor
- Adam öldürmeye tam tesebbüs

26) Hasmını kurşunluyor ama iki yanındikini de vuruyor.
- İki ayrı adam öldürme

27) Doktorun bıçak parası alması
- İcbar suretiyle irtikap
- Basit Rüşvet

28) Şikayetle ilgili doğrudur?
- Fail değil fiilin şikayeti yetirlidir

29) Aşağıdakilerden hangisi davaların birleşleştirilmesi ile ilgili olarak yanlıştır?
- Şahsi dava ağır ceza birlesebilir

30) Hangisi cürüm değildir?
- Meslek sanat tatili

31) Ağır ve hafiflerde sıralama
- Takdiri hafifletici nedenler

32) Zabıt katibinin reddi
- Kendi mahkemesi


33) Biri tutuyor diğeri dövüyor
- Doğrudan doğruya beraber işleyen

34) Dava zamanaşımını kesmez?
- Kolluğun ifade alması

35) Mahkemenin somut norm denetimi
-Esas bakımından 10 yıl

36) Seçimlerle ilgili Anayasa'da olmayan
-%10 barajı

37) 1982 Anayasasında 2001 yılı değişiklik getirilen konu hangisidir?
- adil yargılama hakkı (Doğru cevap)
- hak arama hürriyeti
- kanuni hakim güvencesi

38) Hangisinin yapım işleri Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
-Telekominikasyon
- Belediyeler
- Kitler
- Sosyal Güvenlik Kuruluşları

39) Bir dılekçede bırden fazla hukuki sebeb var ise bu nedir?

40) Mal rejimi sözleşmesiyle hangisi kişisel mal olabilir?
- Kişisel malların geliri.

41) Hangisi vesayet makamının izniyle olur?
- Taşınmaz mal satımı.

42) Hangisi tapuda tahsis olmadan devlet malı sayılır?
- Madenler

43) Aile mahkemesinin görevine girmez?
- Mirasın reddiyle ilgili olan şık

44) Hacizden mal kaçırma ve satış gibi gösterme nedir?
-Muvazaa

45) Hangisi def'i ile ileri sürülür?
- Zamanaşımı.

46) Yurt dışında işlenen suçlarda sanık yakalanmamışsa, Türkiye'de ikamet etmiyorsa ve sakin değilse yetkili mahkeme neresidir?
- Adalet bakanının talebi ile cumhuriyet başsavcısının müracaatıyla temyiz mahkemesince belirlenir.

47) Hangi suç memuriyete engel değildir?
- 1 yıllık taksirli suç

48) Bir kanun gerekli çoğunluk sağlanmadan çıkmış

49) Borçtan aciz vesikası zamanaşımına uğrar
- 10 yıl
- 20 yıl

50) Hakim, kanun boşluğu konusunda tereddüt etmesi halinde ne yapar?
-dürüstlük kuralını uygular

51) Aşağıdakilerin hangisi iade kapsamında değildir?
- Kabahatler

52) İcrada 4949 nolu kanunla gelen yenilik nedir?
- Bedel tespitine sikayet

53) İdari yargılama hukukunda posta ve harç eksik yatırılmışsa mahkeme nası bir karar verir?
- 30 günlük süre vererek harcın tamamlanmasını ister. (Doğru cevap)
- En geç verilecek ilk dilekçekle tamamlanmasını ister.
- Davayı reddeder.

54) Hangisi Bakanın idari yetkilerinden degildir?
- Başka bakana vekalet

55) Hangi kanun farklı usule tabidir?
- af kanunu
- bütçe kanunu
- Anayasa değişilik kanunu
- Seçim Kanunu
-OHAL Kanunu

56) Birlikte evlat edinme ile ilgili olarak doğrudur?
- 2 yıl evli olmak

57) Adli tatilde bakılan iş hangisidir?

58) Hangisi davanın başında hakimin bakması gereken hallerden değildir?

59) Hangisi aile mahkemesinin görev alanına girmez?


60) İYUK'ta yetki ile ilgili yanlış olan hangisidir?
- Yetki sözleşmeleri yapılabilir.

61) Anayasanın değiştirilmesi teklif edilemeyecek hükmü hangisidir?
- İnsan haklarına saygılı devlet.

62) Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerle ilgili olarak Anayasa'da hangisi düzenlenmemiştir?


63) Cumhurbaşkanının görevlerinden olmayan hangisidir?

64) Hangisi ... sayılı Kanunla getirilmiştir?
-Yap-işlet
-Yap-işlet-devret
- İmtiyaz

65) Bütünleyici parça ile ilgili yanlış olan hangisidir?
- Bütünleyici parça üzerinde ayrı zilyetlik kurulamaz

66) Taşınmaz satış sözleşmesinden sonra dava açılıp ihtiyati tedbir konuluyor. Yanlış olan hangisidir?
- Muvakkat tescilin şerhi yapılır.

67) Hangisi cürümlere verilen cezalardan değildir?
- Meslek ve sanatın tatili icrası

68) A’nın imzalayıp cebine koyduğu çekleri B çalıp dolduruyor. Hangi suç oluşur?
- Resmi evrakta sahtekarlık
- Özel evrakta sahtekarlık

69) Hapis hakkından dolayı hangi takip yapılır?
- Rehnin paraya çevrilmesi

70) İlamlı icrada borcun imhal edildiği iddiası nasıl yapılır?
- İcranın geri bırakılması prosedürü ile

71) İİK’na göre hangisi temyiz edilemez?

72) Devlet alacakları hangi sıradadır?
- Birinci sıradan önce

73) Sigorta şirketi acentesinin yaptığı sözleşme ile ilgili yanlış olan hangisidir?
- TTK’da hüküm yoksa tellallık söz. hükümleri uygulanır.

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2023  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012