Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 17 Nisan 2024 Çarşamba
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 12
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 

2002 KPSS Kamu Yönetimi Soruları

 

1. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASININ ŞARTLARINDAN DEĞİLDİR?

a-Malikin belli olmaması

b-Zilyetliğin yirmi yıl sürmesi

c-Zilyetliğin malik sıfatıyla olması

d-Zilyetliğin kesintisiz sürmesi

e-İyi niyetli zilyet olma

2. YÖNETMELİKLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?

a-Danıştay incelemesi zorunlu değildir

b-Başbakanlık çıkartabilir

c-Bakanlar kurulu çıkartabilir

d-Tüzüklerin uygulanması için çıkarılabilir

e-Bütün yönetmeliklerin resmi gazetede yayımı zorunludur

3. HANGİSİ 1924,1961 VE 1982 ANAYASALARININ ORTAK ÖZELLİKLERİNDEN DEĞİLDİR?

a- Yasaların anayasaya aykırı olamaması

b. Millet egemenliğine dayanması

c. Yürütmenin iki başlı olması

d. Yasama yetkisinin devredilememesi

e. Halkın egemenliği TBMM aracılığıyla kullanması

4. 1982 ANAYASASINA GÖRE HANGİSİ C.BAŞKANININ GÖREVİ DEĞİLDİR?

a. Başbakanı atamak

b. Gerekirse bakanlar kuruluna başkanlık etmek

c. Üniversite rektörlerini seçmek

d. Gerekirse TBMM’yi toplantıya çağırmak

e. Yargıtay başkanını seçmek

5. HANGİSİ MERKEZİ İDARENİN TAŞRA KURULUŞUDUR?

a. Köy

b. Muhtarlık

c. Belediye

d. Mahalle

e. Bucak

6.TÜRKİYEDE İDARİ YARGIDA GENEL GÖREVLİ TEMYİZ MERCİİ HANGİSİDİR?

a. Sayıştay

b. Bölge idare mahkemesi

c. AYİM

d. Uyuşmazlık mahkemesi

e. Danıştay

7. KÖY ENSTİTÜLERİNİN KURULUŞUNDA BÜYÜK EMEĞİ GEÇEN İLK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRÜ KİMDİ?

a-Hasan Ali Yücel

b-Şemsettin Günaltay

c-Rüştü Aras

d-Şükrü Kaya

e-İsmail Hakkı Tonguç

8. HANGİ İLİMİZDE YEREL KONGRE TOPLANMAMIŞTIR?

a-Alaşehir

b-Balıkesir

c-Nazilli

d-Erzurum

e-Konya

9. MERKEZİ İDARENİN YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDEKİ DENETİMİNE NE AD VERİLİR?

a-Hiyerarşik denetim

b-Yerindelik denetimi

c-Dikey denetim

d-Yatay denetim

e-Vesayet denetimi

10. TANZİMAT FERMANININ İLANINDA EN BÜYÜK KATKIYI KİM SAĞLAMIŞTIR?

a-Talat Paşa

b-Mithat Paşa

c-Alemdar Mustafa Paşa

d-Rıza Paşa

e-Mustafa Reşit Paşa

11. HANGİ DURUMDA TBMM SEÇİMLERİ KENDİLİĞİNDEN YENİLENİR?

a-Hükümet gensoruyla düşerse

b-Hükümet güven oyu alamazsa

c-Hükümetin düşmesinden itibaren 45 gün içinde hükümet kurulamazsa

d-Başbakan yüce divana giderse

e-Cumhurbaşkanı 4. tur oylama sonucunda seçilemezse

12. HANGİ DÜŞÜNÜR KLASİK LİBERAL GÖRÜŞE SAHİP DEĞİLDİR?

a-Mill

b-Stirner

c-Alain

d-Tocqueville

e-Saint Simon

13. HANGİSİ MGK ÜYESİ DEĞİLDİR?

a-Adalet Bakanı

b-İçişleri Bakanı

c-Başbakan Yardımcısı

d-Dışişleri Bakanı

e-MGK Genel Sekreteri

14. HANGİSİ YÜKSEK MAHKEME DEĞİLDİR?

a-Danıştay

b-AYİM

c-Uyuşmazlık mahkemesi

d-Anayasa Mahkemesi

e-Sayıştay

15. HANGİ KANUN NÜFUSU 20.000 DEN FAZLA OLAN YERLERİ ŞEHİR OLARAK TANIMLAR?

a-İmar Kanunu

b-Tapu Kanunu

c-Belediye Kanunu

d-Kıyı Kanunu

e-Köy Kanunu

16. KIBRIS BARIŞ HAREKATI SIRASINDA DIŞ İŞLERİ BAKANI OALARAK GÖREV YAPAN KİMDİ?

a- Kamuran İnan

b. İhsan Sabri Çağlayangil

c. Fatin Rüştü Zorlu

d. Nihat Erim

e. Turan Güneş

17. HANGİSİ SON DÖNEM SOSYAL HAREKETLERDEN DEĞİLDİR?

a. Çevreci Hareketler

b. Öğrenci Hareketleri

c. Barış Hareketleri

d. Kadın Hareketleri

e. Milliyetçi Hareketler

18. 1982 ANAYASASINA GÖRE HANGİ DURUMDA AÇIKÇA “TBMM KARARI” GEREKLİDİR?

a. Af

b. İdam

c. Uluslararası antlaşmaların uygun bulunması

d. Bütçe

e. Savaş ilanı

19. HANGİ ÜLKE MİSAKİ MİLLİYİ İLK TANIYAN DEVLETTİR?

a. Japonya

b. Fransa

c. İtalya

d. İngiltere

e. Sovyet rusya

20. 1982 ANAYASASINA GÖRE HANGİSİ YARGI DENETİMİNE TABİDİR?

a. YAŞ kararları

b. HSYK kararları

c. Memurlara verilen uyarma ve kınama cezaları

d. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler

e. Bakanlar Kurulu Kararları

21. ÇOCUK BİREYSEL OLMAYAN KURALLARLA İLK KEZ NEREDE KARŞILAŞIR?

a. Ailede

b. Arkadaş çevresinde

c. Akraba çevresinde

d. Askerlikte

e. Okulda

22. ÜST YÖNETİCİ ADINA ANCAK EMİR VERME YETKİSİ OLMADAN YAPILAN DENETİME NE AD VERİLİR?

a. Üst denetim

b. Hiyerarşik denetim

c. Dikey denetim

d. Bağımsız denetim

e. Kurmay denetim

23. YÖNETİCİNİN PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE BİLİMSEL VE MANTIKSAL TEKNIKLERİ KULLANMA BECERİSİNE NE AD VERİLİR?

a. Kavramsal beceri

b. Teknik beceri

c. Taktik beceri

d. Karar verme becerisi

e. Analitik beceri

24. YÖNETİMİN AMAÇLARI BELİRLEDİKTEN SONRA BU AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN GEREKLİ OLAN SİSTEME NE DENİR?

a. Programlama

b. Örgütleme

c. Organize

d. Koordinasyon

e. Plan

25. BİR PERSONELİN KARAR VE KONTROL YETKİNİN ARTIRILARAK SORUMLULUĞUNUN ARTIRILMASINA NE DENİR?

a. Rotasyon

b. İş değiştirme

c. İş artırma

d. Terfi

e. İş zenginleştirme

26. HANGİSİ KAMU HİZMETLERİNİN ÖZELLKLERİNDEN DEĞİLDİR?

a. Eşitlik

b. Kesintisizlik

c. Etkinlik

d. Denetim

e. Tarafsızlık

27. SINIRLI EHLİYETSİZ VASİ ONAYLASA BİLE HANGİ İŞLEMİ YAPAMAZ?

a. Alım satım sözleşmesi

b. Vasiyet

c. Kira sözleşmesi

d. Kazandırıcı işlemler

e. Bağışlama

28. HANGİSİ AYNİ HAKLARDAN DEĞİLDİR?

a. İntifa hakkı

b. Rehin kakkı

c. Mülkiyet hakkı

d. İrtifak hakkı

e. Sükna hakkı

29. AYDINLANMA DÖNEMİ HANGİ YÜZYILDADIR?

a. 16 yy

b. 17 yy

c. 19 yy

d. 20 yy

e. 18 yy

30. PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİNİNİN BELİRLENMESİNE NE DENİR?

a. Görev paylaşımı

b. Başarı tanımı

c. Görev değerlemesi

d. Yetki durumu

e. Görev tanımı

31. BAŞARI DEĞERLENDİRMESİNDE HANGİSİ DİKKATE ALINMAZ?

a. Liyakat

b. İletişim becerisi

c. Çevreye uyum

d. Giyim

e. Kişisel özellikler

32. HANGİSİ ÜLKEMİZDE KENTLEŞME NEDENLERİNDEN DEĞİLDİR?

a. Toprakların mirasla bölünmesi

b. Tarımda makinalaşma

c. Hızlı nüfus artışı

d. Kentlerde eğitim imkanlarının fazla oluşu

e. Küçük ve orta büyüklükte kentlerin teşvik edilmesi

33. HANGİSİ İKLİM DENGESİNİN BOZULMASININ SONUÇLARINDAN DEĞİLDİR?

a. Mevsimlerin düzensizleşmesi

b. Yağışların düzensizleşmesi

c. Sel felaketlerinin artması

d. Tabi dengenin bozulması

e. Depremler olması

34. HANGİSİ TOTOLİTERLE OTORİTER DEVLETİ AYIRAN ÖLÇÜTTÜR?

a. Ortak ideoloji

b. Devlet başkanının seçim usulü

c. Yönetime bağlılık

d. Silahlanma

e. Diğer devletlerle ilişkiler

35. HANGİSİ KARL MARX’IN GÖRÜŞÜ DEĞİLDİR?

a. Siyasetin burjuvazinin hizmetinde olması

b. Kapitalizmin temelinin üretim araçlarının mülkiyetine dayanması

c. Yöneten azınlığın yönetilen azınlığı sömürmesi

d. Yöneten azınlığın örgütlü olması

e. Siyasal partilerin kapitalist sisteme göre oluşması

36. BÜTÜN YÖNETİM KADEMELERİNDE BULUNAN ÖĞELERE NE DENİR?

a. Genel öğeler

b. Asli öğeler

c. Birincil öğeler

d. Teknik öğeler

e. Evrensel öğeler

37. DERİN EKOLOJİ KURAMINA EN BÜYÜK KATKIYI KİM SAĞLAMIŞTIR?

a. Malthus

b. Haeckel

c. Tansley

d. Leopold

e. Naess

38. NÜKLEER ÇEVRE KİRLİLİĞİ İÇİN HANGİ KONFERANS TOPLADI?

a. Rio

b. Akdeniz

c. Habitat

d. Stockholm

e. Kyoto

39. ANAYASAYA GÖRE HANGİSİ SOSYAL DEVLETİN GÖREVİ DEĞİLDİR?

a. Konut yapımını herkes için devletin görevi görmesi

b. Uygun kaynak dağılımı için planlama yapması

c. Sosyal güvenlik kuruluşlarını kurması

d. Korunmaya muhtaç kişileri koruması

e. Herkese işsizlik sigortası

40. HANGİSİ TABAKALAŞMA TÜRLERİNDE BELİRLETİCİ DEĞİLDİR?

a. Soy

b. Zenginlik

c. Din

d. Kültür

e. Aile ilişkileri

Sorularda e şıkkı doğru cevaptır.

 

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012