Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 18 Ağustos 2022 Perşembe
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 14
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2002 KPSS-SB ALAN BİLGİSİ SORULARI - ÖNLİSANS RADYOLOJİ SINAV SORULARI

1.) Aşağıdakilerden hangisi kumanda masasında bulunmaz?
a. MaS ayarlayıcı
b. Kolimatör ayarlayıcı
c. Hat kompansatörü
d. Kvp ayarlayıcı
e. .....

2.)Yeni doğan bir bebekte bıngıldak kaç kemikten oluşur?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 5
e. 6

3.) Koledok kanalı nereye açılır?
a. duodenum
b. jejenum
c. ince bağırsak
d. çekum
e. .......

4.) Aşağıdakilerden hangisi yassı kemik değildir?
a. paleatenum
b. temporal kemik
c. femur
d. .......
e. .......

5.) Kalın barsaktan sonra aşağıdakilerden hangisi gelir?
a. assending kolon
b. rektum
c. çekum
d. transvers kolon
e. .......

6.) Aşağıdakilerden hangisinde kontrast kullanılmaz?
a. Düs
b. İVP
c. ........
d. ........
e. ........

7.) Safra kesesi en iyi hangi pozisyonda görüntülenir?
a. sağ ön oblik
b. sol arka oblik
c. PA
d. .......
e. .......

8.)Aşağıdakilerden hangisi x ışının lokal akut etkisi değildir?
a. epiderm
b. saç dökülmesi
c. sinir sist. .....
d. .......
e. .......

9.) Lateral Akc. Grafisinde superpoze olan dokular hangi filmde net gözükür?
a. PA akciğer grf.
b. Apikolordotik
c. .......
d. .......
e. .......

10.) Caldwell pozisyonun açısı ve ışının yönü
a. 23 derece ......
b. 12 derece .......
c. .......
d. .......
e. .......

11.) Mammografi oblik kaç derece açı ile çekilir?
a. 30
b. 45
c. .......
d. .......
e. .......

12.) Aşağıdakilerden hangisi RF dalgası kullanarak görüntüleme yöntemidir?
a. Tomografi
b. Ultrason
c. Sintigrafi
d. MR
e. Konvansiyonel röntgen

13.) Aşağıdakilerden hangisi sesin birtakım cihazlardan geçirilerek yapılan görüntüleme yöntemidir?
a. US
b. MR
c. Tomografi
d. .......
e. .......

14.) Aşağıdakilerden hangisi kafa kemiği değildir?
a. zigomatik
b. etmoid
c. paryetal
d. vomer
e. .......

15.) Kalp damarlarına ilaç verdikten sonra yapılan görüntülemeye ne ad verilir?
a. anjiografi
b. kardiografi
c. .......
d. .......
e. .......

16.) Üst üste kesit çekimi yapabilen kasete ne ad verilir?
a. fototimer kaset
b. tomografi kaset
c. eğik kaset
d. .......
e. .......

17.) Aşağıdakilerden hangisi negatif filmle tek başına etkileşime giren (veya girebilen) maddedir?
a. Gümüş bromür
b. Gümüş iyodür
c. .......
d. .......
e. .......

18.) Dalga boyu ?? armstrong ile ?? armstrong arasındaki ışın nedir?
a. Alfa
b. Beta
c. Gama
d. X ışını
e. Nötron

19.) aşağıdakilerden hangisinin penetrasyonu daha fazladır?
a. Alfa
b. Beta
c. Gama
d. Nötron
e. X ışını

20.) Karanlık odanın kurşun kalınlığı kaçtır?
a. 0.5
b. 1
c. 2
d. 2.5
e. 3

21.) Röntgen filmlerinin saklanacağı odayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. %50 nem oranı olan yerlerde saklanabilir
b. Ağzı açık kimyasalların olduğu yerlerde saklanabilir
c. Filmler dik olarak yan yana konur
d. İyonizan radyasyon bulunmamalıdır
e. .......

22.) Optik foramen çekimi hangi boy kasete yapılır?
a. 13x18
b. 18x24
c. .......
d. .......
e. .......

23.) El banyosunda film fixer de ne kadar bekletilir?
a. 1-2 dk.
b. 2-4 dk.
c. 5-6 dk.
d. .......
e. .......

24.) Karın ağrısı şikayetiyle gelen ve mide gazı (veya karındaki hava sıvı seviyesi) görülmek istenen hastaya aşağıdakilerden hangisi çekilir?
a. DÜS
b. Pelvis
c. ADBG
d. .......
e. .......

25.) İnfraorbital nokta ve dış kulak yolunu birleştiren çizgiye ne denir?
a. interorbital çizgi
b. infraorbital çizgi
c. orbitomeatal çizgi
d. Antropolojik çizgi
e. .......

26.) Epikondiller çizginin 2.5 cm distaline merkezlenen ışınla hangisi çekilir?
a. Dirsek oblik
b. Önkol
c. Dirsek PA
d. El bilek ....
e. .......

27.) Servikalde kaç adet vertebra vardır?
a. 7
b. .......
c. .......
d. .......
e. .......

28.) Sakrum lateral grafisinde daha iyi görüntü alabilmek için ne yapılır?
a. Dizler bükülür ve bacaklar karına çektirilir
b. Lavman yapılır
c. .......
d. .......
e. .......

29.) Düztabanlık şüpheli hastada hangisi çekilir?
a. ayak AP
b. .......
c. .......
d. .......
e. .......

30.) Diyafragma çekilirken kasetin alt sınırı nerede olmalıdır?
a. 10. kosta
b. 12. kosta
c. .......
d. .......
e. .......

31.) Filme sağlamlık veren hangi tabakadır?
a. destek tabaka
b. emülsiyon tabaka
c. .......
d. .......
e. .......

32.) Filmin dansitesinin üst sınırına ne denir?
a. siliklik
b. omuz
c. eşik
d. .......
e. .......

33.) Ranforsatörün görevi nedir?
a. Dozu düşürür
b. .......
c. .......
d. .......
e. .......

34.) Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgaların özelliğidir?
a. hızları 300.000 km dir
b. manyetik alanda sapmazlar?
c. boşlukta düz bir çizgi halinde yayılırlar?
d. .......
e. .......

35.) Aşağıdakilerden hangisi X ışının özelliklerinden değildir?
a. boşlukta düz bir çizgi halinde yayılırlar
b. hızları 300.000 km dir
c. partikülsüzdürler
d. .......
e. .......

36.) İnce barsak çekiminde aşağıdakilerden hangisi yapılırsa daha iyi görüntü alınır?
a. Lavman yapılır
b. IV .... yapılır
c. Su içirilir
d. .......
e. .......

37.) Şutlama olduğu halde çekilen film banyo edildiğinde görüntü alınamıyorsa aşağıdakilerden hangisi olmuş demektir?
a. Flament arızası
b. Cam haube kırılmıştır
c. .......
d. .......
e. .......

38.) Aşağıdakilerden hangisi tek kemiklerdendir?
a. os nazalis
b. os zigomatik
c. os mandibula
d. .......
e. .......

39.) Çekilen filmin dansitesi düşükse ne olmuştur?
a. doz azdır
b. developer ısısı yüksektir
c. developerde çok kalmıştır
d. .......
e. .......

40.) IVP de böbrekte kitle izlenmektedir. Daha iyi görebilmek için hangi çekim gerekir?
a. nefrotomografi
b. .......
c. .......
d. .......
e. .......

41.) Dansite 1 iken .... kaç olur?
a. 1
b. 5
c. 10
d. .......
e. .......

42.) Penumbra niçin oluşur?
a. geniş foküs
b. .......
c. .......
d. .......
e. .......

43.) filmin hızıyla ilgili soru (netliği belirlemeyle ilgili olabilir)
a. dansite
b. kontrast
c. .......
d. .......
e. .......

44.) Obje foküs mesafesi 60 cm , film kaset mesafesi 60 cm cisim boyutu 50 cm dir. Şutlama sonrasında film üzerindeki görüntünün boyu?
a. 60 cm
b. 80 cm?
c. 100 cm?
d. .......
e. .......

45.) birbirine paralel bağlı 2 tane 6 ohmluk direnç ve bunlara seri bağlı 2 ohmluk direnç vardır toplam direnç kaçtır?
a. 5
b. 8
c. .......
d. .......
e. .......

46.) Dirençli ve kondansatörlü soru (sanırım akımı soruyordu..)
a. .......
b. .......
c. .......
d. .......
e. .......

47.) Fixer banyodaki eksik solüsyonlarla ilgili soru
a. .......
b. .......
c. .......
d. .......
e. .......

48.) Kurutma dolabı ile ilgili soru
a. metal ızgaralarla asılır
b. .......
c. .......
d. .......
e. .......

49.) Çekim masasına oturtulan hastanın dizine 135 derecelik açı yaptırılıp diz tanjansiyel çekiliyor. Işının açısı ve yönü?
a. 10 derece kaudale
b. 10 derece kraniale
c. .......
d. .......
e. .......

50.) Eli dışa doğru büktürülerek yapılan çekim?
a. skafoid
b. karpal tünel
c. el oblik
d. .......
e. .......

51.) waters ın açısıyla ilgili bir soru vardı sanırım..
a. 45 derece
b. .......
c. .......
d. .......
e. .......

52.) Hangisi filmin karakteristik eğrisiyle belirlenemez?
a. foküs obje mesafesi
b. banyoların kalite farkları
c. .......
d. .......
e. .......

53.) uzaklığın karesiyle .......... . . . . . .?????
a. coulumb
b. manyetizma
c. faraday
d. .......
e. ....... 

KPSS-SB GENEL KÜLTÜR SORULARI
1- Yeniçeri ocağını hangi padişah kapattı?
2- Türklerde ilk devlet teşkilatını kimler kurdu?
3- Milletin egemenliği ilk defa nerede dile getirildi?
4- Matbaa hangi devirde kullanılmaya başlandı?
5- 1946’da kurulan ve çocuklara yardım eden kuruluş hangisidir?
6- Aşağıdakilerden hangisidir yasaların Anayasaya uygunluğunu denetleyen mahkemedir?
7- 1982 Anayasasına göre kararına itiraz edilemeyecek makam hangisidir?
8- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerindendir?
9-Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilme şartlarından değildir?
10- Endüstride en çok gelişen yarımada hangisidir?
11- En çok pamuk nereden çıkar?
12- Atatürk’e soyadını kim vermiştir?
13- TBMM’nin kazandığı ilk askeri ve siyasi başarı kimlere karşıdır?
14- Şeyh Sait ayaklanmasında kapatılan parti hangisidir?
15- Türkler İslamiyet’e geçince hangi sanat dalını kullanmayı bıraktı?
16- Türkiye’nin doğal ama gelişemeyen limanı neresidir?
17- Padişahın ilk defa kendinden daha büyük bir kuvveti tanıması ne ile oldu?
18- İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin kentleşmesinde rol oynayan etkenler nelerdir?
19- Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz platolarındandır?
20- Aşağıdakilerden hangisi turizme etki eden etmenlerdendir?
21- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı aleyhine olan akımdır?
22- Akdeniz bitki örtüsünde hangi hayvan türü görülür?
23- Anayasamıza sosyalleşme ilkesi ne zaman ve hangi anayasayla girmiştir?
24- Aşağıdaki olayların kronolojik sırası nedir?
I- Sakarya savaşı, II- I. İnönü Savaşı, III-Londra konferansı, IV- Kars antlaşması
25- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşu değildir?
26- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında yapılan antlaşmalar ve olaylardan değildir?

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2022  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012