Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 20 Temmuz 2024 Cumartesi
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 7
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2002 KPSS GENEL YETENEK SORULARI

 

1. “Çökmek” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamı dışında (mecaz anlamıyla) kullanılmıştır?

A. Karşıdaki yedi katlı bina çökmüş

B. Yokluğu demir bir külçe gibi içine çöktü.

C. Heyelan bölgesindeki yol yine çökmüş.

D. Durumu öğrence yavaşça yere çöktü.

E. Hiçbir şey söylemeden sedire çöktü.

Cevap: B

 

2.  Aşağıdakilerden hangisinde “çalmak” sözcüğü, “benzemek”, andırmak” anlamında kullanılmıştır.

A. Kumaşın rengi biraz kırmızıya çalıyor,

B. Camideki antika halıları çalmışlar,

C. Düğünde, orkestra oyun havası çalıyordu.

D. Anası, bize bir kap yoğurt çalmıştı.

E. Arkadaşına, “Acı patlıcanı kırağı çalmaz” dedi.

Cevap: A

3.  “Ayağımın tozuyla size uğradım.” Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A. Ankara’ya gelince sizi arayacaktı.

B. Akşama sabaha ondan haber bekliyoruz.

C. Gelir gelmez size telefon edecek.

D. Elindeki işi hemen hemen bitirdi.

E. Aşağı yukarı dediğinizi yaptık.

Cevap: C

 

4. Çeviri konusunda türlü yollar, tutumlar olduğunu biliyoruz. Her çevirmenin deneyleri ilerledikçe kendine göre bazı kurallar yakaladığı da doğrudur. Bağlı çeviri mi, serbest çeviri mi? Bu sorular çevresinde öteden beri bizde de düşünceler ileri sürülmekte, kimi zaman tartışılmaktadır. İyi çevirmenlerimiz, yöntemleri olan çevirmenlerimiz de var. Ama bu yöntemler bir kurama bağlanabilir mi? Kısacası, bir çeviri kuramı olabilir mi?

Bu parça aşağıdakilerden hangisinin yanıtı olabilir?   

A.   Çeviri alanında belli yöntemlerden, kuramlardan söz edilebilir mi?

B. Çeviri yaparken, metnin aslına bağlı kalınmalı mıdır?

C. Aslına bağlı kalmadan yapılan bir çeviri, gerçek bir çeviri midir?

D. Çeviri yapmak özel bir yeteneği ve birikimi gerektirir mi?

E. İyi bir çevirmen olmanın koşulları nelerdir?

Cevap: A

 

5.   “Sanat sizleri tek tek avutabilir; ama gerçeklere karşı elinden hiçbir şey gelmez.” Bu cümleye anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sanat, toplumsal sorunlardan çok, kişisel sorunlara çözüm getirebilir.

B. Sanat, toplumsal olayları çözümleme gücünden uzaktır.

C. Sanat, insanları ayrı ayrı mutlu ettiği gibi toplumsal gerçeklere de müdahale eder.

D. Sanat, insanları mutlu eder; fakat gerçekler karşısında çaresiz kalır.

E. Sanat, toplumu da insanları mutlu ettiği gibi mutlu eder.

Cevap: D

 

6.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A. Tamam, seninle bir Pazar günü tanışmıştık.

B. Göreve 15 Temmuz 1975’te başlamıştı.

C. Bizim oada erikler mayısta olgunlaşır.

D. 27 Eylül 1995 Salı günü başvurular sona erdi.

E. 15 Haziran tarihine kadar izin almıştı.

Cevap: D

 

7.   I. Dünya Savaşı sıralarındaki  yaptığı   çalışmalarıyla halkın gönlünde yer etti.

I                    II                    III                                            IV

     

      Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi gereksiz kullanılmıştır?

      A. I            B. II                 C. III               D. IV               E. V

Cevap: B

 

8.  Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A. Fikirleri çok güzel, ancak ona kimse inanmaz.

B. Akşama kadar çalıştığı halde işini henüz bitiremedi.

C. Bu projenle büyük ödülü kazanabileceğini sanıyorum.

D. Hemen eve gideceğim ama ve lakin otobüs yok.

E. Akşamları evde kalır, evden çıkmazdı.

Cevap: D

 

9.  Bahçemizdeki genç ağaçların olgunlaşmamış ham meyvelerini yine kim koparmış.

I                                                   II                            III    IV         V

Yukarıda numaralandırılmış kelimelerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında bir daralma olmaz?

      A. I            B. II                 C. III               D. IV               E. V

Cevap: B

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A. İki de bir karşıma çıkıyor, sanki beni izliyor.

B. Olanlara gülüp geçmek istiyorum, olmuyor.

C. Koluma giriyor, başlıyor konuşmaya.

D. Ne söylerseniz söyleyin, beni ikna edemezsiniz.

E. Kendisine yöneltilen haksız iftiralara çok üzülmüştü.

Cevap: E

 

11. Bekçi, sert bir sesle (  ) (  ) Burada ne geziyorsunuz (  ) dedi.

Yukarıda parantez işaretiyle gösterilen yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

  1. (:), (“), (“)
  2. (:), (-), (.)
  3. (;), (“), (?)
  4. (,), (-), (?)
  5. (:), (-), (?)

Cevap: E

 

12. İhtiyarlık duygusu (  ) şairin ihtiyarlıkla ilgili diğer şiirleri gibi (  ) bu şiirinde de İstanbul sevgisiyle beraber 2 getiriyor (  )

Yukarıdaki cümlede parantez işaretiyle gösterilen yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A. (;), (;),(.)

B. (,), (;), (...)

C. (,), (,), (.)

D. (,), (,), (...)

E. (,), (;), (.)

Cevap: C

 

13.

I. Bu konuyu enine boyuna tartışalım

II. Amcası, kendi halinde bir adamdı.

III. Gece gündüz her yerde seni düşünüyormuş

IV. Her zaman dostluğu ön plana çıkarırdı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler anlamca birbirine en yakındır?

A. I ve II              B. I ve III         C. I ve IV        D. II ve III       E. III ve IV

Cevap: E

 

14.   “Ağzı süt kokan bu mühendisler mi üretimi artıracak, diyordu arkadaşına.”

        Bu cümledeki altı çizili sözle, anlatılan kişilerin hangi yönü vurgulanmıştır?

A. Çalışmaktan hoşlanmamaları

B. Para harcamaktan kaçınmaları

C. Yeterince titiz olmamaları

D. Başarısızlıklarını saklamak istemeleri

E. Çok genç ve deneyimsiz olmaları

Cevap: E

 

15.   “İyi olmak arzusu bazen öyle bir azgın bir tutku oluyor ki, iyi olalım derken kötü oluyoruz”

        Bu cümledeki düşünceyi en iyi veren cümle, aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bazıları derler ki, iyinin aşırısı olamaz.

B. Herşeyin aşırısı, zıddına döner.

C. İnsan eli, doğal olarak güzel olan şeyleri bozuyor.

D. Aşırıya kaçmak insanın özünde vardır.

E. Gereksiz bir inceleme, bizi tabiatın güzel yolundan çıkarır.

Cevap: B

 

16.   Aşağıdaki dizelerin (cümlelerin) hangisinde “yalnızlık” anlamı vardır?

A. Kendi saadetini mendilini işler gibi kendi elinle işle.

B. Şimdi yağan kar değil, ruhumdur kar yerine

C. Duydum gemi yüzü görmeyen bir limanın hüznünü.

D. Ruhum dalga kahrından usanmış dertli kaya...

E. Esiyor tane tane yine beyaz bir rüzgar

Cevap: C

 

17.   “Dilimizde zengin imkanlar görüyorum; ama........”

Cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse “geçmişte yapılmamış bir çalışma” vurgulanmış olur?

A. onu ihmal ediyoruz.

B. ona yeni kelimeler katıyoruz.

C. üzerinde çok fazla çalışmışız.

D. onu hiç işlememişiz.

E. onu hiç işlememişiz.

Cevap: E

 

18.  

I. Artık odamdan dışarıya çıkamıyorum.

II. Beni herşey yoruyor.

III. En ufak sesten rahatsız oluyorum.

IV. Onu evimden kovmak istiyorum.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklemde ifade edilen eylemin nedeni de bellidir?

A. I          B. II                 C. II                D. IV               E. V

Cevap: C

 

19.   “Toprağa atılan her tohum, bir ümittir. Tohum ya tutar, ya tutmaz; ya yeşerir, ya yeşermez. Ama onu toprağa attıran, tutması ve yeşermesi ümididir. Nitekim tohum tuttuktan, yeşermeye başladıktan sonra fidan olur. Eğer dünyada ümit olmasaydı hiçbirşey olmayacaktı.

        Parçada savunulan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A. İnsan eliyle var olmuş her şeyin temelinde bir beklenti vardır.

B. İnsana yaşama gücü veren ve onu hayata bağlayan ümittir.

C. Geleceğe ait beklentiler insanları bir noktada birleştirir.

D. Her başarı önce iyi bir planlama ile gerçekleşir.

E. Tohumlar fidan olmadan hayaller gerçekleşemez.

Cevap: A

 

20.   Tüm sanatlarımızda olduğu gibi müziğimizde de pek çok sorun olduğunu biliyoruz. Bu sorunları ortaya koymak ve tartışmak her şeyden önce müzikçinin işidir. Müzikçiler neyin kalıcı, neyin geçici olduğunu enine boyuna tartışmak zorundadırlar. Bunun yanında müziğin her türünde gerçek anlamda kalıcı yapıtlar vermeye çalışmalıdırlar. Çünkü sanat alanı savlarla değil, ürünlerle kurulur, gelişir.

        Bu parçaya göre müzikçilerden bekleneni aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler?

A. Sorunlarını ortaya koyarak tartışmak ve değerli yapıtlar üretmek.

B. Neyin kalıcı, neyin geçici olduğunu enine boyuna tartışmak.

C. Müzik alanındaki sorunlara sahip çıkarak bunları tartışmaya açmak.

D. Müziğin her türünde kalıcı yapıtlar üreterek sanatı geliştirmek

E. Müzik bilincinin savlarla değil ürünlerle gelişeceğini bilmek.

Cevap:   A

 

21. Tartışma, modern kültürün özünü oluşturur. Eskinin aydını bilmekle ve bildirmekle yükümlüydü, bugünün aydını tartışmakla yükümlüdür. Eski düşüncede kuşku hiç yoktur ya da toptan yadsıma anlamında vardır. Modern toplumda tartışma egemendir, tartışmanın temelinde bir yöntem olarak ve daha geniş anlamda bir tutum olarak kuşkuculuk yatar

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A. Eskinin aydını tartışma yöntemine yabancı kalmıştır.

B. Günümüz aydını bilmekle, bildirmekte yetinemez.

C. Tartışma çağdaş toplumlarda gerçeğe ulaşmanın aracıdır.

D. Her görüş, her tutum, her kural eleştiriye açıktır.

E. Eskinin aydını katılmadığı düşünceleri yok saymıştır.

Cevap: D

 

22. “Sanat, her şeyden önce cömert bir oyunudur. Cömert olduğu ölçüde ciddi; ciddi olduğu ölçüde büyük; büyük olduğu ölçüde insanlığa yararlı bir oyun.... Halk oyunlarını oynayanların büyük sanatçı olduklarını söylemek istemiyorum elbet. Ama, her büyük sanatçının davranışı onlarınkine benzer. Onlarınki gibi kendinden ve candandır.” Bu parçada sanat ve sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A. Sanatın ciddi bir oyun olduğuna

B. Halk oyunlarını oynayanların büyük sanatçıların yolunda gittiğine

C. Sanatın insanlığa yararlı olduğuna

D. Büyük sanatçıların niçin başarılı olduğuna

E.   Halk oyunlarını oynayabilmenin içten ve doğal olmayı gerektirdiğine

Cevap: B

 

23.   Şiirde ilhamı kabul etmekle birlikte, ilhamın iyi bir şiire temel olabilmesi için daha başka unsurlarını da gerektiğine inanıyorum. Şiir her şeyden önce bir duyuş meselesi ve söyleyiş sanatıdır. İyi şiir yazabilmek için duyguda derinliğe ulaşmak kadar, bunu ifade edebilmek de gerekir. Geniş bir dünya görüşü, güçlü bir düş gücü ve yaratıcı bir zeka ile sağlam bir şiir kültürü ve zevki, şairin bu söyleyiş sanatında başarıya ulaşmasını sağlayan unsurlardır.

        Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi başarılı bir şairin niteliklerinden değildir?

A. Etkileyici bir anlatımla yazabilmesi

B. İç dünyasının derinliklerine inebilmesi

C. Gelişmiş bir şiir beğenisinin olması

D. Yaşamı geniş bir açıdan kavrayabilmesi

E. Esin gücünü geleneğin çizgisinde kullanabilmesi

Cevap: E

 

24.  

I. Okuldan beri geçen yıllarda küçük bir kitaplığı dolduracak öteberi birikmişti.

II. El yazısıyla müsveddeler, kalın paketler halinde üst üste yığılmaya başlamıştı.

III. Bu sevimli yükleri o ülke senin, bu ülke benim taşıyamazdım.

IV. İşte bundan ötürü Viyana’da küçük bir ev tuttum.

V. Ama orası benim için sürekli kalacağım bir ev değildi.

Numaralanmış cümlelerden hangisi, kendisinden önce gelen cümlenin nedenidir?

A. I          B. II                 C. II                D. IV               E. V

Cevap: C

 

25.   Hiçbir şey, hatıranın uyandırdığı duyguyu, hayatta yeniden yaşamaya kalkışmak kadar hayal yıkıcı olamaz. Bu düşünceyi en iyi ifade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A. Hatıralar, insanda doyumsuz lezzetler uyandırır.

B. Hatıralar, yeniden yaşanmak istenirse, insanın hayalleri yıkılır.

C. Hatıralar bir kere yaşandığı için, bir daha yaşamak mümkün değildir.

D. İnsan hayat defalarca hayal kırıklığına uğrayabilir.

E. Hatıralar, oldukları gibi korunursa, insanı daha çok mutlu eder.

Cevap: B

 

26.   

I. Yaşlı kadın, evinden çıktı.

II. Parka doğru ağır ağır yürümeye başladı.

III. Elinde bir su bidonu vardı.

IV. Yüzündeki gülümseme çiçeklere su vermenin sevincini gösteriyordu.

V. Parka girer girmez çiçeklerin olduğu tarafa yöneldi.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “yorumlama”ya yer verilmemiştir.

  A. I                    B. II                 C. II                D. IV               E. V

Cevap: D

 

27.   “Denemeci adına ulaşmış bir iki yazar dışında edebiyatımızda denemeye gerçekten girmiş kimse yok. Çağdaş deneme yazarının, çağımızı besleyen bütün verileri özümlemiş ve çıkışını onlardan yapmış olması gerekir. Ayrıca denemecinin bütün yazılarında, altta alta akan bir görüşü, hiç değilse bir bakışı olması gerekir.”

        Bu paragrafta aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A. Edebiyatımızda deneme yazarı az olduğundan.

B. Deneme yazarının eleştirilere açık olması gerektiğinden.

C. Denemecinin kendine özgü bir görüşe sahip olması gerektiğinden

D. Denemecinin çok okuyan ve bunları değerlendiren biri olması gerektiğinden

E. Deneme yazarının düşüncelerini çağdaş bir temele oturtması gerektiğinden

Cevap: B

 

28.   “Saygın bir yazarımızın “köy romanı”, “kent romanı” ayrımına değinerek romancılarımızdan beklediği şeyleri özetlerken söyledikleri, bir imkansızlık olarak hala kulaklarımda çınlıyor. Yazarımız, bir romanda bile çok geniş çevreli bir dünya arıyordu. Roman tek kişi üzerine kurulamazdı. Mutlaka insanın sosyal sorunları anlatılmaktaydı.”

Aşağıdakilerden hangisi böyle düşünen kişinin görüşlerine uymaz?

A. Roman tek kişi üzerine de kurulabilir.

B. Romancı sosyal sorunları anlatmak zorunda değildir.

C. Romandaki olayların sınırlı bir mekanda geçmesi kusur sayılmaz.

D. Edebiyatın asıl görevi toplumun problemlerine çözüm aramak değildir.

E.Köy romanları kırsal kesimin problemlerini gerçekçi bir bakışla anlatmalıdır.

Cevap: E

 

29.   Büyük felaket anlarında olduğu gibi, büyük.... günlerinde de.... başkalarıyla paylaşmak bizim için derin bir ihtiyaçtır.

        Cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilirse cümle anlamlı olur?

A. sevinç-duygularımızı

B. görüş-sevgilerimiz

C. duygularımız-hislerimizi

D. gördüklerimiz-yaşadıklarımız

E. acı-mutluluk

Cevap: A

 

30.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlı olma durumu vardır?

A. İnsanın, aklını beğenmemesi için aklından ötesini görebilmesi lazım.

B. Ben düşüncelerimin doğru olduğunu sanıyorum.

C. Bilginler, bilginlikten başka bir değer taşımazlar.

D. Hiç kimse, akıl payından şikayetçi değildir.

E. Akıl, hiç kimsenin kendinde eksik görmediği bir vergidir.

Cevap: A

 

31.  işleminin sonucu kaçtır?

 A. 1 B.  C.  D.   E. 2

Cevap: B

 

32.  işleminin sonucu kaçtır?

 A. 1 B. 2 C.  D.  E. 4

Cevap: E

 

33.    işleminin sonucu kaçtır?

 A.  B.  C.   D.   E.

Cevap: A

 

34.    1,008 =  olduğuna göre, x kaçtır.

         A.   126              B. 125             C. 42               D. 54               E. 81

Cevap: C

 

35.    a ve b birer tam sayı

         b 0

          olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?

A. a tek sayıdır

B. b tek sayıdır

C. a, 3 ile tam bölünür

D. a çift sayıdır

E. a, 5 ile tam bölünür.

Cevap: E

 

36.    Dört basamaklı 5ab1 ve 1ba5 sayıları arasındaki fark en çok kaç olabilir?

A. 4806

B. 4716

C. 4486

D. 4086

E. 3996

Cevap: A

 

37.    Hangi sayının ½ si üç basamaklı en küçük doğal sayının 1/5’ine eşittir?

         A. 65      B. 60               C.45                D. 40               D. 45

Cevap: D

38.    Üç sayının toplamı 425’tir. İkinci sayı birinci sayıdan 25 eksik, üçüncü sayıdan ise 50 fazladır. Bu sayıların en küçüğü kaçtır?

         A. 175    B. 155             C. 150             D. 120             E. 100

Cevap: E

 

39.    a bir doğal sayı olduğuna gere, 6a+7 sayısının 6 ile bölümünden kalan kaçtır?

         A. 0        B. 1                 C. 2                 D. 3                 E. 4

Cevap: B

 

40.    4 tane ardışık çift sayının toplamı 60 tır. Bu sayıların en küçüğü kaçtır?

         A. 12      B. 14               C. 16               D. 18               E. 20

Cevap: A

 

41. 12 tane tamsayının toplamı tek sayı olduğuna göre, bu sayılardan en çok kaç tanesi tek sayıdır?

A. 7        B. 8                 C. 9                 D. 10               E. 11

Cevap: E

 

42.  a < 0

a.b<0

a.(c-b)<0 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A. a < b <c

B. b <a < c

C. a < c < b

D. c < b <a

E. c < a < b

Cevap: A

 

43. a =  ifadesinde b’nin a cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: A

 

44.  olduğuna göre x kaçtır.

A. 5        B. 4                 C. 3                 D. 2                 E. 1

Cevap: D

 

45. x–2 = y olduğuna göre,

          ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

         A. x         B. y                 C.  2x              D. 10               E. 12

Cevap: D

 

46.    ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

         A.       B.               C. 9                 D. 3                 E. 1

Cevap: D

 

47.    Gürsel Yenal’dan 5 yaş küçük, Servet’ten ise 21 yaş büyüktür. Yenal bugün 42 yaşında olduğuna göre, 2 yıl sonra Gürsel ile Servet’in yaşları toplamı kaç olacaktır?

 

         A. 60      B. 27               C. 27               C. 37               E. 21

Cevap: B

 

48.    Çarpımları 140 olan iki tamsayının toplamı en çok kaçtır?

         A. 20      B. 27               C. 28               D. 33               E. 39

Cevap: E

 

49.    Maliyet fiyatı üzerinden %25 karla satılan bir malın maliyet fiyatının, satış fiyatına oranı kaçtır?

 

         A.        B.                 D.                 D.                 E.

Cevap: B

 

50.    Markaları farklı iki çamaşır makinesinin satış fiyatları oranı  tir.  Satış fiyatı üzerinden, ucuz olana %50  pahalı olana %30 zam yapıldığında bu oran kaç olur?

          


 

Cevap: A

 

51.    Bir sınıftaki kitap almak isteyen öğrenciler 2500’er lira topladıklarında 5000 lira eksik, 3000’er lira topladıklarında 5000 lira fazla paraları oluyor. Sınıf mevcudu kaçtır?

         A. 28      B. 26               C. 24               D. 22               E. 20

Cevap: E

 

52.    250 m2’lik bir bahçe 2 işçi tarafından 5 saatte çapalandığına göre, 1500 m2lik bir bahçe 3 işçi tarafından kaç saatte çapalanır (İşçilerin çalışma hızları aynıdır.)

         A. 20      B. 22               C. 30               D. 35               E. 40

Cevap: A

 

53.    Bir otomobil K kentinden L kentinden saatte 80 km hızla gitmiş, 60 km hızla geri dönmüştür. Dönüş süresi gidiş süresinden 1 saat fazla olduğuna göre, K ve L kentleri arası kaç kilometredir?

 A. 200     B. 240             C. 280             D. 360             E. 380

Cevap: B

 

54.    Dikdörtgen biçimindeki bir panonun boyu eninin 2 katıdır. Panonun çevresi 360 cm olduğuna göre, alanı kaç cm2’dir?

  A. 4200  B. 5400                       C. 6200           D. 7200           E. 8000

Cevap: D

 

55.    Denklemi olan doğru (1,1) noktasından geçtiğine göre, bu doğrunun eğimi kaçtır?

         A. 2        B. –2               C. 1                 D. –1               E. 3

Cevap: D

 

56.      


 


 

         Yukarıdaki verilere göre, x+t kaç derecedir.

A.     150             B. 180             C. 195             D. 210             E. 240

Cevap: D

 

57.   


          

Yukarıdaki ABC üçgeninde cm olduğuna göre,  üçgeninin alanı kaç cm2’dir.

 

         A. 62                  B. 68               C. 74               D. 86               E. 90

Cevap: B

 

58.  


        Yukarıdaki sütun grafiği A, B, C, D yerleşim yerlerinde konut sayılarını göstermektedir.

Bu grafikteki bilgiler daire grafik ile ifade edildiğinde, A yerleşim yerindeki konut sayısını gösteren dilimin merkez açısı kaç derece olur?

A. 140                 B. 100             C. 70               D. 60               E. 50

Cevap:  E

 

59.  


 

Yukarıdaki A ve B fidanlarının boy-zaman grafiği verilmiştir.  Bu grafiğe göre, B bitkisi ayda kaç cm büyümektedir?

        A. 1         B. 2                 C. 3                 D. 4                 E. 5

Cevap: D

 

60.


Yukarıda aynı anda, aynı yönde harekete başlayan A ve B araçlarının yol-zaman A ve B araçlarının yol-zaman grafiği verilmiştir. 3. saatin sonunda A aracının hızı aynı kalırken, B aracının hızı 5 katına çıkıyor ve bu değerde devam ediyor.

        A. 3         B. 5                 C. 6                 D. 8                 E. 10

Cevap: C

 

       

 

 

 

 

 

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012