Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 20 Temmuz 2024 Cumartesi
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 4
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2002 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI

1.  Orta asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük ilişkilerde hükümdarın ve de halkın uymak zorunda olduğu kurallar vardı. Hatta Hakanın millete karşı sorumluluklarından biri de bu kuralları uygulamaktı.

Yazılı olmayan bu kurallara ne ad verilirdi?

A.  Toy

B.  Kurultay

C.  Toygun

D.  Otağ

E.  Törü (Töre)

Cevap: E

2.  Türk-İslam devletlerinde akılcılığı ön plana alan ve pozitif bilimlerin gelişmesine katkı sağlayan bilim adamı kimdir?

A.  Gazali

B.  Eş’ari

C.  İbn-i Rüşt

D.  Farabi

E.  Zemahşeri

Cevap: D

3. Türk-İslam devletlerinde Anadolu’a Darüşşifa ve Şifahane adı verilen günümüz hastanelerinin işlevini gören yapıtlar ortaya konulmuştur. Bunların önemlilerinden birisi de Kayseri’deki Gevher Nesibe Şifahanesi’dir. Bu şifahane hangi Türk-İslam devleti tarafından yaptırılmıştır?

A.  Danişmentler

B.  Saltuklular

C.  Anadolu Selçukluları

D.  Osmanlılar

E.  Germiyanoğulları

Cevap: C

4. İslamiyet inancında resmin yasak olması nedeniyle Osmanlılarda el sanatları ve benzer alanlarda gelişmeler olmuştur. Genelde Osmanlı siayis ve sosyal yaşamını konu alan ve resimden farklı bir tarzda yapılan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A.  Oymacılık

B.  Minyatür

C.  Hat

D.  Çini

E.  Ebru

Cevap: B

5. Osmanlı mimarisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda zirveye ulaşır. Bu dönemde Osmanlı mimarisine büyük katkılar sağlayacak, Kanuni adına Süleymaniye Camii, Mostar Köprüsü ve Şehzade Camii gibi önemli eserler veren Osmanlı mimarı kimdir?

A.  Mimar Sinan

B.  Mimar Mehmet Ağa

C.  Mimar Hayreddin

D.  Levni

E.  Ali Kuşçu

Cevap: A

6. 1876 Kanun-i Esasi’de Meclisin iradesinin üzerinde padişahın doğrudan müdahale etme yetkisi vardı. II. Meşrutiyet (1909(da yapılan değişiklikle demokratikleşme sağlanmıştır. Bu yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

A.  Halka temsilcilerini seçme hakkı tanındı.

B.  Kanun teklifini hükümet verebilecekti.

C.  Milletvekilleri dört yılda bir seçilecekti.

D.  Seçimler tarafsız olacaktı.

E.  Padişahın açma ve kapama yetkisine sınır getirildi.

Cevap: E

7. XVIII. Yüzyılda, 1718 de Osmanlı Devleti Batı ile yaptığı savaşlarda başarı sağlayamamıştır. Bu dönemden sonra Osmanlı, Batı’nın üstünlüğünü kabul ederek, Lale Devriyle yenilik hareketlerine girişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde Osmanlı’nın Avrupa’nın üstünlüğünü kabul ettiği alanlardandır?

A.  Yönetim-Mimari

B.  Askeri-Yönetim

C.  Teknoloji-Yönetim

D.  Askeri-Teknoloji

E.  Yönetim-Hukuk

Cevap: D

8. Osmanlı Devleti 1740’dan sonra verdiği kapitülasyonları devamlı hale getirmiş ve bu dönemden sonra da verilen ayrıcalıklar artarak devam etmiştir. Bu durum Lozan antlaşmasına kadar sürmüştür. Bu verilen kapitülasyonlardan ithalattan %5, ihracattan %12 gibi vergiler alınmıştır. Bu oranlar dönemlere göre değişmesine rağmen, ithalat ve ihracat arasındaki açık devam etmiştir. Bu durumun Osmanlı Devleti’nin ekonomisine nasıl bir etki yaptığı söylenebilir.

A.  Osmanlı tüccarları büyük kazançlar elde ettiler.

B.  Batılı tüccarlar büyük kazançlar elde ettiler

C.  Osmanlı Devletiyle ticaret yapan Avrupa devletlerinin ekonomileri olumlu etkilendi.

D.  Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale geldi.

E.  Yerli işletmeler zarar etti.

Cevap: D

9. I. Tarım

 II. Maliye

 III. Askeriye

 IV. Yönetim

 XVII. Yüzyılda (1600),

Duraklama döneminde Osmanlı Devleti birtakım ıslahat çalışmaları başlatmıştır. Bu dönemde yukarıda verilen alanlardan hangilerinde ıslahat çalışmaları yapılmıştır.

A.  I-II

B.  II-IV

C.  III-IV

D.  III-IV

E.  II-III-IV

Cevap: C

10. I. İrade-i Milliye Gazetesi

 II. Yeni Gün

 III. Anadolu Ajansı

 Yukarıdakilerden hangileri Milli Mücadeleyi destekleyen yayın organlarındandır?

A.  I-II

B.  I-III

C.  I-II-IV

D.  II-III

E.  I-II-III-IV

Cevap: B 

11. I. Padişahın ordunun başında savaşa katıldığında

 II. Padişah tahta çıktığında

III. Ayaklanmaların bastırılmasında

IV. Padişah, savaşa kazanan ordu ile döndüğünde

Yukarıdaki olayların hangisinde Osmanlı padişahları Yeniçerilere cülüs bahşişi verirlerdi?

A. II-IV

B.  I-II

C.  III-IV

D.  I-II-III

E.  II-III-IV

Cevap: A

12.  21 Şubat 1921’de itilaf devletleri Londra’da Sevr Antlaşması’nı gözden geçirip yeni Türk Devleti’ne kabul ettirmek istediler. İtilaf devletlerini böyle bir davranışa yönelten Türk askeri başarısı hangi savaşla sağlanmıştır.

A.  Sakarya

B.  I. İnönü

C.  II. İnönü

D.  Gediz Muharebeleri

E.  Büyük Taarruz

Cevap: B

13.  Atatürk’ün en önemli eserlerinden biride bizzat kaleme aldığı “^Nutuk’tur. Bu eserle Atatürk Türk bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk Devletinin kuruluşunu anlatır.

I. 1918-1923

 II. 1923-1927

 III. 1927-1930

 IV. 1930-1938

 Atatürk’ün bu eserinde anlattığı olaylar hangi dönemleri kapsamaktadır.

A.  I-III

B.  II-III

C.  I-II

D.  II-III-IV

E.  I-II-III-IV

Cevap: C

14.  Milli Mücadele döneminde ulusal dernekler tarafından çeşitli bölgelerde kongreler toplanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kongrelerin amaçlarından değildir?

A.  Düşmana karşı bölgelerini savunmak

B.  Bölgelerindeki milis güçlerini desteklemek

C.  İstanbul Hükümeti’ne karşı cephe oluşturmak

D.  Azınlık haklarını korumak ve savunmak

E.  İşgallere karşı halkı bilinçlendirmek

Cevap: D

15.  Osmanlı yenileşme tarihinde Batı tarzında kurumlar oluşturulurken geleneksel kurumlar da varlığını sürdürmüştür. Bu durum toplumda ikiliklerin oluşmasına neden olmuştur. Cumhuriyet döneminde aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasıyla bu ikiliğe son verilmiştir?

I. Eğitim II. Hukuk III. Askeri

A.  I-II-III

B.  I-III

C.  II-III

D.  I

E.  I-II

Cevap: E

16.  I. Cumhuriyet Halk Partisi II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi IV. Demokrat Parti

Yukarıda verilen partilerden hangisi Atatürk döneminde kurulmamıştır?

A.  I-II

B.  III-IV

C.  II-IV

D.  IV

E.  II-III

Cevap: D

17.  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını yansıtmaz?

A. akılcı ve insancıldır.

B. Çağdaş ve akılcıdır.

C. Sınıf egemenliğini esas alır.

D. Ülke ve millet bütünlüğünü esas alır.

E. Sınıflararası egemenliği reddeder.

Cevap: C

18.  22 Ağustos-12 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen Sakarya Savaşı öncesinde aşağıdaki hazırlıklardan hangisi yapılmamıştır?

A. Tekalif-Milliye kararları alındı.

B.  Ordu herhangi bir yenilgiye karşı ikiye ayrıldı.

C.  Meclis tüm yetkilerini M. Kemal(‘e devretti.

D.  Meclis Başkomutanlık Yasası’nı onayladı.

E.  Ordunun savuma eğitimine ağırlık verildi.

Cevap: B

19.  I. Aşar Vergisinin kaldırılması II. Miladi takvimin kabulü III. Kabotaj Kanununun çıkarılması IV. Hafta sonu tatilin cumadan pazara alınması V. Teşvik-i Sanayi kanununun kabulü.

Ticari yönden Batı ülkelerine uyum sağalmak amacıyla yapılan değişiklikler yukarıdakilerden hangileridir?

A.  II-IV

B.  I-II

C.  II-III-IV

D.  III-IV-V

E.  I-II-III-IV-V

Cevap: A

20.  I. Tekke ve zaviyelerin kapatılması  II. Ölçü ve tartıların değiştirilmesi 
III. Tarih Kurumu’nun kurulması IV. Medreselerin kapatılması

IV. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

Yukarıdaki verilenlerden hangileri toplumsal hayatın çağdaşlaştırılmasına yönelik yapılan inkılaplardandır?

 A. I-II-V
B. I-II-IV
C. III-IV-V

 D. I-IV-V
E. II-IV

Cevap: B

21.  I. Ulusçuluk II. Devletçilik III. Ümmetçilik

Yukarıdakilerden hangisi halifelikle ilgilidir?

 A. I B. II C. III D. I-III E. I-II-III

Cevap: C

22.  28 Ocak 1920’de alınan Misak-ı Milli kararları aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından alınmıştır?

A. Erzurum Kongresi

B Sivas Kongresi
C. I. TBMM
D. Meclis-i Mebusan

F.  Temsil Heyeti

Cevap: D

 

23.  Türkiye Musul-Kerkük bölgesini Misak-ı Milli sınırlarında kabul etmiş ve bu bölgenin milli sınırlar içinde yer alması için uğraşmıştır. Ancak, yapılan antlaşma ile,

–Bugünkü Türkiye-İran sınırı belirlendi.

–Musul-Kerkük İngiliz mandasında Irak’a bırakıldı.

–Musul petrollerinin %10 un 25 yıl süre ile Türkiye’ye verilmesi kabul edildi.

Yukarıda maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A. Lozan Antlaşması
B. Mudanya Ateşkes Antlaşması
C. Ankara Antlaşması
D. Sevr Antlaşması
E. 1926 Ankara Antlaşması

Cevap: E

24.  I. Suriye sınırının kesinleşmesi II. Boğazlar Sorunu 
III. Savaş tazminatı IV. Batı sınırının kesinleşmesi

Lozan Konferansı’nda tartışılan konulandan bazılarıdır.

Bunlardan hangileri Lozan Antlaşması’ndan sonra gündeme gelerek çözümlenen sorunlardandır?

A.  I-II

B.  I-II-IV

C.  II-III-IV

D.  I-III

E.  II-III

Cevap: A

25.  Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin önderliğinde, dünya barışını korumak için kurulan örgüttür?

A.  NATO

B.  Milletler Cemiyeti

C.  Birleşmiş Milletler

D.  Sadabat Paktı

E.  Balkan Antantı

Cevap: B

 

26.  Türkiye tarihinde çok partili döneme geçiş denemeleri hangi tarihte başlamıştır?

A. 1921 B. 1923 C. 1924 D. 1945 E. 1950

Cevap: C

 

27.  Aşağıdakilerden hangisi 28 Mayıs 1927’de çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun amacıdır?

A. Beş Yıllık Kalkınma Planını uygulamak

B. Devletçilik ilkesini uygulamak

C.  Yer altı zenginliklerini çıkarmak

D.  Özel teşebbüsü güçlendirmek

E.  İşsizlere devlet tarafından iş sağlamak

Cevap: D

28.  Atatürk döneminde Türk kadınlarına birtakım sosyal ve siyasal haklar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce verilmiştir?

A. Milletvekili seçme hakkı

B.  Milletvekili seçilme hakkı

C.  Muhtarlık seçimlerine katılma hakkı

D.  Belediye seçimlerine katılma hakkı

E.  Miras ve boşanma hakkı

Cevap: E

29.  I. Hıfzısıhha Enstitüsünün açılması  II. Müzeciliğin açılması
III. Konservatuarların açılması IV. Kız öğretmen okullarının açılması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde açılmıştır?

A. I-III B. I-II C. III-IV D. I-IV E. II-III

Cevap: A

30.  I. Toplumun istekleri dikkate alınmıştır.

II. Akılcılık ve bilimsellik dikkate alınmıştır.

III. Dış baskı ve zorlamalar dikkate alınmıştır.

IV. Birbirlerini bütünlemesi dikkate alınmıştır.

 Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilkelerinin özelliklerindendir?

A.  I-II

B.  II-IV

C.  I-III-IV

D.  III-IV

E.  I-II-III-IV

Cevap: B

31.  I. Osmanlıcılık II İslamcılık III. Türkçülük IV. Batıcılık V. Ulusçuluk

Yukarıdaki düşünce akımlarından hangilerinin önemi II. Meşrutiyet döneminin başlamasıyla ortadan kalkmıştır?

A. I-III-IV

B.  I-III-V

C.  I-II

D.  III-V

E.  I-II-III-IV

Cevap: C

 

32.  Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ilk önce yaşama geçirilmiştir?

A. Ulusçuluk B. Halkçılık C. Laiklik Cumhuriyetçilik  E. Devletçilik

Cevap: D

33.  I. Jeotermal II. Petrokimya III. Termik Santral IV. Hidroelektrik

Yukarıdaki verilen enerji kaynaklarından hangilerinin bulunduğu yere yakın olması gerekir?

A. I-II

B.  II-III

C.  I-II-III

D.  II-III-IV

E.  I-IV

Cevap: E

34.  Türkiye’de seracılığın yaygın olarak Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde yapılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Geniş ovaların bulunması

B.  Uygun toprak türünün olması

C.  Gübrelemenin kolay olması

D.  Isı kaybının az olması

E.  Ulaşım imkanlarının kolay olması

Cevap: D

35.  Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesinde görülen iklim özelliklerindendir?

A. Yağışlar en çok sonbaharda

B.  Yazlar serin, kışlar soğuktur.

C.  Yağışlar en çok ilkbaharda görülür.

D.  Yaz-kış sıcaklık farkı azdır.

E.  Yıllık yağışlar yeterli düzeydedir.

Cevap: C

36.  Aşağıda verilen bölgelerimizden hangisinde jeotermal enerjiyle çalışan santralimiz vardır?

A. Tunçbilek

B.  Sarayköy

C.  Gökova

D.  Hirfanlı

E.  Çatalağzı

Cevap: B

 

37.  Bir bölge içinde yer alan il ve ilçe nüfusları değişiklik göstermektedir. Örneğin, İskenderun’un nüfusu yerleşik olmasına karşın, Hatay ilindeki nüfus mevsimlik göçlere göre değişir. Hatay ilindeki bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A.  Sanayiinin gelişmiş olmaması

B.  Sanayiinin gelişmiş olması

C.  Turizmin hareketliliği

D.  Seracılığın yaygın olması

E.  Yol kavşağında bulunmaması

Cevap: A

38.  Türkiye’nin akarsu rejimleri düzensizlik gösterir. Akarsu seviyelerinin ilkbaharda yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yağışların ilkbaharda çok olması

B.  Engebeli arazinin çok olması

C.  İlkbaharda sıcaklığın az olması

D.  Barajların yağışları ve kar erimeleri

E.  İlkbahar yağışları ve kar erimeleri

Cevap: E

39.  Karadeniz bölgesi’ndeki yerleşim bölgeleri çok dağınıktır. Bunun en tipik örneği Rize ve çevresinde görülür. Ancak, aynı coğrafi bölgede olan Samsun ve çevresinde yerleşimin daha az dağınık olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A.  Yağışların az ve düzenli olması

B.  Yol kavşağında bulunması

C.  Tarihi bir şehir olması

D.  Alüvyon ovada kurulması ve az engebeli olması

E.  Sanayinin gelişmiş olması

Cevap: D

40.  Türkiye’de hangi endüstri kolu diğerlerine göre sayı olarak daha azdır?

A. Dokuma sanayii

B.  Yem endüstrisi

C.  Demir-çelik endüstrisi

D.  Çimento endüstrisi

E.  Şeker endüstrisi

Cevap: C

 

41.  Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars bölümünde geniş platoların ve geniş meraların olması bu bölgede hangi hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır?

A. Koyun

B Sığır

C.  Keçi

D.  Manda

E.  Kümes hayvancılığı

Cevap: B

42.  Türkiye’nin dış ticaretinde Avrupa Birliği ülkeleri ilk sırada yer alır. AB ülkeleri içinde Türkiye’nin dış ticareti hangi ülkeyle daha fazladır?

A.  Almanya

B. İngiltere

C. İtalya

D.  İspanya

E.  Hollanda

Cevap: A

43.  Türkiye’deki süt üretiminin %88.4’lük bölümü aşağıdaki hangi hayvandan elde edilmektedir?
A. Keçi

B. Sığır

C. Koyun

D. Manda

E. Keçi-koyun

Cevap: B

44. 

Türkiye’nin nüfus dağılımı genel olarak bu şekildedir. Türkiye’nin %26 nüfusunu barındıran bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A. İç Anadolu

B. Doğu Anadolu

C. Marmara

D. Akdeniz

E. Ege

Cevap: E

45. 


Yukarıdaki grafikte coğrafi bölgelere göre şehirleşme oranları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A.  Şehirleşme oranı bölgelerin yüzölçümleriyle doğru orantılıdır.

B.  İç Anadolu Bölgesi’nin şehirleşme oranı Karadeniz Bölgesi’nin şehirleşme oranından daha azdır.

C.  Şehirleşme oranı en az olan bölge iç bölgelerden biridir.

D.  Kıyı bölgelerinin tamamında şehirleşme oranı %50’nin üstündedir.

E.  Marmara Bölgesi’nde şehirleşme oranı %70 den fazladır.

Cevap: E

46.  Türkiye genelindeki üretimin % 81 inin Ege Bölgesi’nde tek başına yetiştirildiği ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A. Zeytin

B.  Mısır

C.  Şeker Pancarı

D.  İncir

E.  Üzüm

Cevap: D

47.  Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarımla uğraşan nüfus, Türkiye ortalamasının altındadır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Orman alanlarının çok yer kaplaması

B.  Tarım alanlarının baraj gölü altında kalması

C.  Kış aylarının çok sert geçmesi

D.  Yaz-kış sıcaklık farkının çok olması

E.  Tarım alanlarının ve tarım mevsimimin kısa sürmesi

Cevap: E

 

48.  Ülkemize yıllık ortalama olarak 10 milyon civarında turist gelmektedir. Turistlerin ülkemize gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

A. Hizmet sektörünün gelişmesi

B.  Tarihi zenginliğimiz

C.  Doğal güzelliklerimiz

D.  Turizm anlayışının gelişmesi

E.  Ulaşım ve konaklamanın gelişmesi

Cevap: A

49.  Türkiye’de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001 ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye’ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan uluslar arası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A. BM B. FAO C. UNESCO D. BAB E. IMF

Cevap: E

50.  Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimidir?

A. İl Özel İdareleri

B Meslek Odaları

C.Bakanlıklar

D.  Üniversiteler

E.  Genel Müdürlükler

Cevap: A

 

51.  Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü’nün içinde yer alan eğitim, bilim ve kültür kuruluşudur?

A. WHO

B.  UNESCO

C.  ILO

D.  UNICEF

E.  FAO

Cevap: B

 

52.  Cumhurbaşkanlığına bağlı “Devlet Denetleme Kurulu” tüm kamu kurum ve kuruluşlarında,meslek kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma ve denetleme yapabilir. Ancak, bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulunun görev alanının dışında kalır ve denetleme yapamazlar. Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardandır?

A. YÖK

B.  Belediyeler

C.  Yargı Organları

D.  Bakanlıklar

E.  İşçi ve Meslek Kuruluşları

Cevap: C

53.  Banka Düzenleme ve Denetleme Kurulu aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

A. Hazine Müsteşarlığına

B.  Türkiye Bankalar Birliğine

C.  Özerk bir yapıdadır.

D.  Başbakanlığa

E.  Cumhurbaşkanlığına

Cevap: C

 

54.  Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin temel özelliklerinden değildir?

A. İdare ve yasamanın yargı denetimine tabi olması

B.  Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmış olması

C.  Kanunların üstünlüğü ilkesi

D.  Yasa ve kanunların idarenin denetiminde olması

E.  Herkesin kanunlar önünde eşit kabul edilmesi

Cevap: D

 

55.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetlerinin görevlerinden değildir?

A. Kolluk faaliyetlerini yerine getirmek

B.  Ülkenin güvenliğini sağlamak

C.  Kamu hizmetlerini ve düzenini sağlamak

D.  Sosyal güvenliğini sağlamak

E.  Ekonomik alandaki faaliyetleri düzenlemek

Cevap: E

56.  Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) özelleştirilmesinin yararlarından değildir?

A. Devletin yükünü azaltmak

B.  Devletin ekonomiye engellemek

C.  Siyasilerin müdahalesini engellemek

D.  Siyasetçilere gelir sağlamak

E.  Mal ve hizmetlerin niteliğini arttırmak

Cevap: D

57.  Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp, Cumhurbaşkanının onayına sunulan kanunlar kaç gün içinde yayınlanmak zorundadır?

A. Cumhurbaşkanı onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.

B.  Cumhurbaşkanı otuzgün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.

C.  Cumhurbaşkanı yirmigün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.

D.  Cumhurbaşkanı kırkbeş gün içinde Resmi gazetede yayınlamak zorundadır.

E.  Cumhurbaşkanı yedi gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.

Cevap: A

58. 1982 Anayasasına göre, TBMM’de çıkarılan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin iptaline dava açmak ve incelenmesini istemek için aşağıdaki yüksek mahkemelerin hangisinde dava açılır?

 A. Danıştay

B.  Sayıştay

C.  Anayasa Mahkemesi

D.  İdare Mahkemesi

E.  Uyuşmazlık Mahkemesi

Cevap: C

59. Aşağıdaki yönetim makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu tutulamaz?

 A. Başbakan

B.  Meclis Başkanı

C.  Milletvekilleri

D.  Cumhurbaşkanı

E.  Başbakan Yardımcısı

Cevap: D

60. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin AB üyeliği için yaptığı çalışmalardan değildir?

 A. 1963 Ankara Antlaşması

B.  Türkiye’nin insan haklarını

C.  İşkenceyi önleyeceğini kabul etmesi

D.  1995 Gümrük Birliğini kabul etmesi

E.  1948 de Ortak Pazara giriş için müracaat etmesi

Cevap: E

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012