Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 20 Temmuz 2024 Cumartesi
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 4
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2003 KPPS GENEL KÜLTÜR SORULARI

1.   Selçuklular Mimari alanda bir çok önemli eserler meydana getirerek bunları süsleme sanatlarının en güzelleri ile bezemişlerdir. Selçuklular, mimari alandaki eserlerinde aşağıdaki süsleme sanatlarından hangisini kullanmamışlardır?

A. Geometrik şekiller

B. Hayvan figürleri

C. Bitkisel motifler

D. Yazı sanatları

E. Kabartma sanatları

Cevap: B

 

2.   Türk-İslam mimarisinde medrese, cami, mescit, han, saray, kümbet, külliye ve darüşşifa gibi önemli mimari eserler yaratılmıştır. Bu eserlerden hangisi “Anıtmezar” niteliğinde yapılmıştır?

A. Kümbetler

B. Külliyeler

C. Cami ve Medreseler

D. Han ve Saraylar

E. Darüşşüfilar

 

Cevap: A

 

3.   Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular döneminde yapılmış mimari eserlerdendir?

A.  Divriği Ulu Camii

B. İznik Yeşil Camii

C. Karatay Hanı

D. Beyazid Külliyesi

E. Semerkant Bibi Hatun Türbesi

Cevap: C

 

4.   I. Rumeli Hisarı

      II. İmam Buhari Türbesi

      III. Kahire Tulunoğlu Ahmet Camiisi   

IV.  Mostar Köprüsü

V.     Malabadi Köprüsü

Yukarıda verilen eserlerden hangileri Osmanlılar dönemine aittir?

A.  I ve III

B. IV ve V

C. I, II ve III

D. I ve IV

E. III, IV ve V

Cevap: D

 

5.   Osmanlılar döneminde birçok hayır kuruluşu oluşturulmuştur. Bu kuruluşlardan hangisi fakir insanlara yemek dağıtmak amacıyla kurulmuştur?

A. Külliyeler

B. Vakıflar

C. Kervansaraylar

D. Loncalar

E. İmarethane

Cevap: E

 

6.   Osmanlı medreselerinde özellikle Fatih döneminde pozitif ve dini ilimlerin birlikte okutulması XVII. Yüzyıla kadar sürmüştür. Bu yüzyıldan sonra medreselerde bazı dersler okutulmamıştır.

      Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıldan itibaren medreselerde okutulmayan derslerdendir?

A. Coğrafya

B. Hukuk (fıkıh)

C. İcma

D. Kıyas

E. Kelam

Cevap: A

     

7.   I. Veraset sistemi

      II. Azınlık hakları

      III. Devlet yönetimi

      IV. Kapitülasyonlar

V. Taht kavgaları

VI. İnanç sistemi

Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışabilmek için birtakım bahanelerden yararlanmıştır. Yukarıdakilerden hangileri, Avrupa devletlerinin Osmanlının  iç işlerine karımak için kullandığı bahanelerden değildir?

A. I, II ve IV

B. I, III ve VI

C. II, IV ve V

D. II, IV ve V

E. II, III, IV ve V

Cevap: B

 

8.   I. Meşrutiyet şartlarının oluşmasında ve ilanının sağlanmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı en fazladır?

A. Ordunun

B. Yöneticilerin

C. Aydınların

D. Halkın

E. Azınlıkların

Cevap: C

 

9.   I. Yeniçeri ocağının kaldırılması

      II. Tanzimat fermanının ilanı

      III. Sened-i ittifakın ilanı

      IV. Kanun-i esasinin ilanı

      V. Islahat fermanının ilanı

Yukarıda verilenler XIV yüzyılda Osmanlı devletinde yapılan ıslahat hareketlerinden bazılarıdır. Bu ıslahatlardan hangileri Osmanlı toplumunu oluşturan bireyler arasındaki eşitliği sağlamaya yönelik değildir?

A. III ve IV

B. IV ve I

C. II ve III

D. I ve III

E. IV ve V

Cevap: D

 

10. I. Paris Konferansı II Amiral Bristol Raporu          
III. Londra Konferansı       IV. General Harbord Raporu

      Yukarıdakilerden hangilerinde Türklerin milli  davalarındaki haklılığını gösteren ifadeler yer almıştır?

A. I ve II

B. III ve IV

C. I ve IV

D. II ve III

E. II ve IV

Cevap: E

 

11. Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği dönemde TBMM siyasi antlaşmalar yaparak Türk halkının ekonomik ve siyasal çıkarlarını diğer devletlere kabul ettirmeye çalışmıştır. Bu denemde TBMM aşağıdaki devletlerden hangisine ilk olarak “Kapitülasyonların” kaldırılmasını kabul ettirmiştir.

A. Sovyet Rusya

B. Fransa

C. İtalya

D. Almanya

E. İngiltere

Cevap: A

 

12. 21 Şubat-12 Mart 1921 yılında Londra’da yapılan konferansın ardından İngilizler Yunanlıları uyararak Türklere karşı hazırlıklı olmaların, her an savaşın başlayabileceğini belirtmişlerdir. İngilizlerin her an savaşın başlayabileceği beklentisi içinde olmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Türk ordusunun yeni hazırlıklara girişmesi

B. TBMM hükümetinin Londra Konferansı barış önerisini reddetmesi

C. TBMM’nin Rusya ile dostluk antlaşması imzalaması

D. Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması

E. TBMM hükümetinin ayaklanmaları bastırması

Cevap: B

 

13. Sovyet Rusya’nın Kurtuluş savaşında TBMM’nin yanında yer alarak onu desteklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Rusya’nın itilaf devletlerinin yenilmesini istemesi

B. Fransa’nın Anadolu’dan çekilmesi

C. Bolşevik devriminin yerleşmesini ve güçlenmesini sağlamak

D. Rusya’nın itilaf devletlerinden ayrılması

E. TBMM Hükümeti’nin Ermenilerle antlaşma yapması

Cevap: C

 

14. I. Sakarya Savaşı, II. Eskişehir-Kütahya, 
III. Birinci İnönü                IV. TBMM’nin açılması

      Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A. III, I, II ve IV

B. IV, II, I ve III

C. IV, III, I ve II

D. IV, III, II ve I

E. IV, II, III ve I

Cevap: D

 

15. TBMM, 5 Ağustos 1921 M. Kemal’e yetkilerini üç ay süre ile devrederek Başkomutanlığa atadı. TBMM’nin böyle bir karar almasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?

A. TBMM’nin ayaklanmaları bastıramaması

B. Sovyet Rusya’nın savaştan ayrılması

C. İtilaf devletlerinin İstanbul’u resmen işgal etmesi

D. M. Kemal’in güçlenmesini sağlamak

E. Türk ordusunu Sakarya’nın doğusuna çekilmesi

Cevap: E

 

16. TBMM açıldığı günden itibaren çeşitli tehditlerle karşılaşmıştır. TBMM bu tehditlerin giderilmesi için birtakım önlemler almıştır.

      Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin kendini korumaya yönelik aldığı tedbirlerden biri değildir?

A. TBMM’nin “Meclis Hükümeti” sistemini kabul etmesi

B. İstiklal Mahkemelerini kurması

C. Tekalif-i milliye emirlerini yayınlaması

D. Ayaklanmaları bastırmak için sert tedbirler alması

E. Hiyanet-i vataniye kanunu çıkarması

Cevap: A

 

17. 1923 Sonbaharında Fethi Okyar Hükümeti’nin çekilmesiyle meydana gelen hükümet bunalımı aşağıdaki olayların hangisinin gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır?

B. Meclis hükümeti sisteminin benimsenmesine

C. Cumhuriyetin ilanına

D. Halifeliğin kaldırılmasına

E. İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına

F. Hıyanet-i Vataniye kanunun çıkarılmasına

Cevap: B

 

18. I. Halifeliğin kaldırılması                             II. Çok partili sisteme geçiş     

      III. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması          IV. Medreselerin kapatılması

      V. Dini kıyafetlerin giyilmesine sınırlama getirilmesi

Yukarıda verilen olaylardan hangisi “İslamiyet”in siyasete alet edilmesini önlemeye yönelik değildir?

      A.  I           B. III               C. II                D. IV               E. V

Cevap: C

 

19. Osmanlının son dönemlerinde yapılan ıslahatlarla ülkede bazı alanlarda ikili uygulamalar meydana gelmiştir. Cumhuriyet döneminde hangi alanlarda yapılan inkılaplarla bu uygulamalar son bulmuştur?

A. Tarım-Ticaret

B. Tarım-din

C. Yönetim-Ekonomi

D. Eğitim-Hukuk

E. Din-siyaset

Cevap: D

 

20. Atatürk kaleme aldığı “Nutuk” adlı eserinde aşağıda verilen olaylardan hangisine değinmiştir?

A. Kadınlar seçilme hakkının tanınması

B. Millet mekteplerinin açılması

C. 1929 ekonomi bunalımı

D. Montrö Boğazlar sözleşmesi

E. Türk devletinin kuruluşu

Cevap: E

 

21. Aşar vergisi;

I.       Ürünün az olduğu yıllarda da alınmasının

II. Vergiyi toplayanların kendi masraflarını da katarak almaları

III.  Bu verginin belli bir oranda alınmasının

Cumhuriyetin ilk yıllarında kaldırılan bu vergi toplama yöntemi, Atatürk ilkelerinden “Halkçılık” ilkesine de aykırı özellikler taşımaktaydı. Bu vergi toplama yönteminin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri Atatürk’ün “Halkçılık” ilkesine aykırıdır?

A. I ve II

B. I ve III

C. II ve III

D. I, II ve III

F. Yalnız II

Cevap: A

 

22. Cumhuriyet döneminde hangi yıl yapılan anayasa değişikliği ile Devletin dini İslam dinidir” maddesi anayasadan çıkarılmıştır?

A. 1921 değişikliğiyle

B. 1928 değişikliğiyle

C. 1924 değişikliğiyle

D. 1937 değişikliğiyle

E. 1961 değişikliğiyle

Cevap: B

 

23. I. Evrensel nitelikte olması  II. Anayasal haklara uygun olması

      III. Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi

Yukarıda verilenler Atatürk ilkelerinin özelliklerinden bazılarıdır. 1926’da kabul edilen Türk Medeni Kanunu ve özelliklerinden hangilerine uygundur?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. I, II ve III

D. Yalnız III

E. I ve II

Cevap: C

 

24. 1934 çıkartılan bir kanunla “ağa, hacı, molla, efendi, hazret vb” unvanların kullanılması yasaklanmıştır. Bu yasaklamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Halifeliğin gücünü azaltmak

B. Osmanlı hanedanının etkisini kırmak

C. Modern toplumlara uyum sağlamak

D. Toplumda ayrıcalıklı olmayı önleme

E. Laikliği yaymak

Cevap: D

 

25. Türkiye Lozan görüşmeleri sırasında ABD ile olan ilişkilerine önem vermiştir.

      Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin bu ilişkiye önem vermesinin amacı olamaz?

A. Demokratik ülkelerin yanında yer almak

B. Kendi tanıtımını yapmak

C. Batılı devletler üzerinde etkili olmak

D. ABD’nin gücünden yararlanmak

E. Rusya ve ABD arasında güvensizlik yaratmak

Cevap: E

 

26. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Cumhuriyet dönemi çok partili demokratik hayata geçişin gecikmesinde etkili olmamıştır?

A. Vagon-Li

B. Menemen

C. Şeyh Sait

D. Toplumun hazır olmaması

E. Serbest Cumhuriyet Partisinin kapatılması

Cevap: A

 

27. Atatürk Balkan ittifakının yapılmasına büyük önem vermiş ve ittifakın gerçekleşmesi için çok çalışmıştır.

A. Ege adalarının silahlandırılması

B. İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politikaları

C. Fransa ve İngiltere’nin yayılmacı politikaları

D. Rusya’nın Türkiye’yi tehdit etmesi

E. II. Dünya savaşının başlaması

Cevap: B

 

28. 20 Temmuz 1936’da imzalanan Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılması aşağıdakilerden hangisinin sona ermesini sağlamıştır?

A. Genel borçlar idaresinin

B. Kapitülasyonların

C. Boğazlar Komisyonunun

D. Kabotaj uygulamasını

E. Azınlıklara tanınan ayrıcalıkları

Cevap: C

 

29. Türkiye ve Fransa arasındaki Hatay sorununda İngiltere’nin Türkiye’yi desteklemesinde aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur?

A. Türkiye’nin yaptığı reformlar

B. Türkiye’nin Cemiyeti Akvama girişi

C. Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere üye olması

D. İngiltere’nin Ortadoğu’da çıkarlarının olması

E. Türkiye’nin NATO’ya üye olması

Cevap: D

 

30. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1946 yılında, aşağıdaki uygulamalardan hangisinden vazgeçmekle Türkiye’deki demokratik hayatın gelişmesine katkı sağlamıştır?

A. Tek dereceli seçim sistemi

B. Gizli ol, açık tasnif

C. Referandum

D. Meclis Araştırması

E. İki dereceli seçim sistemi

Cevap: E

 

31. Akdeniz bölgesinde yer alan Çukurova ve Isparta Ovası, fiziki haritada farklı renklerle gösterilmektedir. Aynı bölgede yer alan bu iki ovanın farklı renklerle gösterilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yükseltilerinin farklı olması

B. Yıllık metrekareye düşen yağış miktarı

C. Enlem derecelerinin farklı olması

D. Bitki örtülerinin farklı olması

E. Akarsu rejimlerinin farklı olması

Cevap: A

 

32. I. Dağların denize bakan yamaçları gür bitki örtüsü ile kaplı,

      II. Kıyıdan itibaren yükselti arttıkça geniş yapraklı ve iğne yapraklı ağaçlar görülür,

      III. Yükseltinin çok olduğu yerlerde alpin çayırları görülür.

      Yukarıda özelliklerinden bahsedilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A. Batı Karadeniz

B. Doğu Karadeniz

C. Doğu Anadolu

D. Kuzey Marmara

E. Doğu Trakya

Cevap: B

 

33. I. Kırsal bölgelerden kentlere göçün artması

      II. Bitki türünün azalması

      III. Meraların yok olması

      IV. Körfezlerin dolması

      V. Tarımsal verimin düşmesi

Yukarıda verilen olayların hangisinin oluşumunda Türkiye’de meydana gelen erozyonun doğrudan bir etkisi yoktur.

      A.  I           B. III               C. I                  D. IV               E. V

Cevap: C

 

34. Aşağıdakilerden yerlerden hangisi, yer şekillerinin sade olmasıyla tarıma diğerlerinden daha uygundur?

A. Kuzey Trakya

B. Batı Akdeniz

C. Doğu Anadolu’nun Van Bölümü

D. Doğu Akdeniz

E. Batı Karadeniz

Cevap: D

 

35. I. Zeytin üretimi

      II. Çay üretimi

      III. Haşhaş üretimi

      IV. İncir üretimi
      V. Fındık üretimi

Yukarıda verilen ürünlerden hangisinin üretiminin sınırlı olması yalnızca iklime bağlı değildir?

Cevap: E

 

36. I. Pirinç      II. Mısır           III. Fındık        IV. Zeytin        V. Ayçiçeği

Yukarıdakilerden tarım ürünlerden hangisinin üretimi, Marmara bölgemizde üretimi en azdır?

A.  I           B. III               C. V                D. II                E. IV

Cevap: A

 

37. Ülkemizde üretilen şekerpancarının %47 sinin sağlandığı bölgemiz hangisidir?

A. Marmara

B. İç Anadolu

C. Akdeniz

D. Karadeniz

E. Ege

Cevap: B

 

38. I. Endüstride kullanılan tarım ürünleri de üretilmektedir.

      II. Tarımsal üretim giderek artmaktadır.

      III. Ticarette tarım ürünleri de yer almaktadır.

      IV. Tarımla uğraşan nüfus giderek artmaktadır.

      V. Tarımla uğraşan nüfus azalmaktadır.

      Yukarıda verilenlerden hangisi Türkiye’deki tarımın bir özelliği değildir?

      A. I            B. IV               C. V                D. II                E. III

Cevap: C

 

39. Türkiye’de kesilen hayvan başına elde edilen et miktarının çok düşük olması et üretimini arttırmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Aşağıdakilerden hangisi et veriminin artırılmasına bir katkı sağlamaz?

A. Hayvan ıslahına önem vermek

B. Hayvancılık eğitimine önem vermek

C. Hayvan sayısının arttırılmasını sağlamak

D. Besiciliğe önem vermek

E. Kaliteli yem üretimine ve kullanımına önem vermek

Cevap: D

 

40. I. İzmir       II. Çanakkale’nin Çan ilçesi                 III. Kocaeli                  IV. Bozüyük   

      Yukarıda verilen merkezlerde bulunan endüstri kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kimya

B. Vagon ve gemi

C. Kağıt

D. Seramik

E. Dokuma

Cevap:E

 

41. Konfeksiyon endüstrisi aşağıdaki illerimizde hangisinde en fazla gelişmiştir?

A. Kayseri

B. Denizli

C. İzmir

D. Bursa

E. İstanbul

Cevap: A

 

42. I. Madenler endüstrinin hammaddesidir.

      II. İhracatta madencilik en büyük paya sahiptir.

IV. Türkiye’de bazı maden rezervleri dünyada ilk sıradadır.

V. Türkiye maden yatakları bakımından zengin bir ülkedir.

Yukarıda verilen Türkiye’deki maden ve madencilikle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?

A.  II          B. V                C. I                  D. III               E. IV

Cevap: B

 

43. Ülkemizde nüfus yerleşim yoğunlu bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Aşağıdaki etmenlerden hangisi nüfus dağılışını en az etkiler?

A. Ulaşım kolaylığı

B. Doğal göllerin varlığı

C. İklim koşulları

D. İş imkanları

E. Turizm imkanları

Cevap: C

 

44. I. Menderes havzası

      II. Karadeniz Ereğlisi

      III. Gemlik körfezi

      IV. Zonguldak yöresi

VI. Taşeli platosu

Türkiye’de, nüfus yoğunluğu kıyı bölgelerimizde iç bölgelerimizden daha fazladır. Bu bilgiye uymayan kıyı bölgemiz yukarıda verilenlerden hangisidir?

A.  III        B. V                C. IV               D. I                  E. II

Cevap: D

 

46. Türkiye’nin yer şekilleri dikkate alındığında Karadeniz ile iç bölgeler arasında demir yolu bağlantısı  çok zor olmasına rağmen bu bağlantı iki noktadan sağlanabilmiştir. Bu bağlantı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A. Samsun-Ordu

B. Ereğli-Sinop

C. Samsun-Trabzon

D. Trabzon-Ereğli

E. Zonguldak-Samsun

Cevap: E

 

47. I. Nüfus yoğunluğunun fazla olması

      II. Sanayinin gelişmiş olması

      III. Dış bağlantılara açık olması

Yukarıda verilenler dikkate alındığında İstanbul ve İzmir limanlarının diğer limanlarımız  daha fazla gelişmesinde hangisinin etkisi en azdır?

A.  I           B. II     C. III               D. I ve III                    E. II ve III

Cevap: A

 

48. I. El sanatlarının gelişmiş olması

      II. Hıristiyanlığa ait kiliselerin bulunması

      III. Yer altı şehirlerinin bulunması

      IV. Çok sayıda termal tesislerin bulunması

V. Tanıtımının çok iyi yapılması

Yukarıda verilenlerden hangilerinin Ürgüp-Göreme yöresinin turizminin gelişmesinde katkısı en azdır?

A. I ve IV

B. IV ve V

C. I ve V

D. II, III ve V

E. I, II, IV ve V

Cevap: B

 

49. Hukuka aykırı olarak bir kişinin malına veya canına karşı yapılan saldırılara karşı kişinin kendini savunmasına hukuken ne ad verilir?

A. Savunma

B. Cebri saldırı

C. Meşru müdafaa

D. Zor kullanma

E. Gayrimeşru müdafaa

Cevap: C

 

50. Türkiye Cumhuriyeti’nde halk, yöneticilerini aşağıdaki yollardan hangisi ile belirler?

A. Halk oylaması

B. Gensoru

C. İki dereceli seçim

D. Seçim

E. Güven oylaması

Cevap: D

 

51. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Birleşmiş Milletlerde veto hakkı vardır?

      A.  Almanya           B. Japonya       C. İspanya       D. Hollanda     E. Çin

Cevap: E

 

52. I. 1921 Anayasasında, 1924’de yapılan değişiklikle,

      II. 1924 Anayasasında, 1928’de yapılan değişiklikle,

      III. 1924 Anayasasında, 1946’de yapılan değişiklikle,

      IV. 1924 Anayasasında, 1937’de yapılan değişiklikle,

VI. 1961 Anayasasının kabul edilmesiyle,

Yukarıda verilen Anayasa değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi Anayasada yer almaya başlamıştır?

A. IV         B. II                 C. V                D. I                  E. III

Cevap: A

 

53. 1982  Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi, sosyal ve ekonomik haklar bölümünde yer almıştır?

A. Özel hayatın gizliliği hakkı

B. Sendika hakkı

C. Din ve vicdan hürriyeti

D. Haberleşme hakkı

E. Seyahat hakkı

Cevap: B

 

54. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden değildir?

A. Bakanları denetlemek

B. Başbakanı denetlemek

C. Kanunların iptali için yapılan başvuruları görüşmek

D. Kanunları gerektiğinde değiştirmek

E. Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek

Cevap: C

 

55. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan seçimle iş başına gelen yöneticilerden değildir?

A. İl genel meclisi üyeleri

B. İl özel idare meclisi üyeleri

C. Belediye meclisi üyeleri

D. İl özel idaresinin doğal başkanı

E. Muhtarlar

Cevap: D

 

56. I. Tarım sektörü                 II. Hizmet sektörü       
III. İmalat Sektörü IV. İnşaat sektörü        V. Sağlık sektörü

      Yukarıda verilen istihdam alanlarından hangileri kalifiye olmayan işgücünün en fazla istihdam edildiği sektörlerdir?

A. I ve III 

B. II ve IV

C. II ve III

D. IV ve V

E. I ve IV

Cevap: B

 

57. Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın en gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin oluşturduğu birlik içinde yer alır?

      A.  Rusya               B. İsviçre         C. Belçika        D. Hollanda     E. Macaristan

Cevap: A

 

58. Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler hangi makamca atanır?

A. Yükseköğretim kurulu başkanı

B. Cumhurbaşkanı

C. Başbakan

D. Üçlü kararnameyle

E. Bakanlar kurulu kararıyla

Cevap: B

 

59. Türkiye Cumhuriyeti’nde serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel ve kamu kuruluş firmaları arasındaki uyuşmazlıklara bakmak, piyasadaki tekelleşmeleri önlemek aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevidir?

A. Hazine Müsteşarlığı

B. TC Merkez Bankası

C. Rekabet Kurumu

D. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı

E. Sermaye Piyasası Kurumu

Cevap: C

 

60. 1982 Anayasasına göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir?

A. Cumhurbaşkanlığı

B. Bakanlar Kurulu

C. İçişleri Bakanlığı

D. TBMM

E. Anayasa Mahkemesi

Cevap: D

  

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012