Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 20 Temmuz 2024 Cumartesi
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 4
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2001 KPSS GENEL YETENEK SORULARI


1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu konuda bir açıklama yapılıp yapılmayacağı söylenmedi.

B) Saat kaçta burada olacaklarını öğrenemedik.

C) Buraya hin yoldan geleceklerini kestiremiyorum.

D) Ameliyattan ne kadar iyileşip iyileşmeyeceği bilinmiyor.

E) Bununla ilgili bir sorusu olup olmadığını sordum.

Cevap: D

 

2.  Gazetecinin gözü her zaman toplumun üzerinde olmalıdır. Toplumun hiçbir kesimiyle içli dışlı olmamalı, toplumla arasında mesafe olmalıdır. Kimi zaman bazı grupların basını kendi amaçların için kullanmak, bir haberi istedikleri biçimde yazdırmak isteyecekleri göz ardı etmemelidir. Kısaca, gazeteci, mesleğinin ahlak kurallarına gire davranmalı, olayları derinlemesine incelemeli ve tarafsız davranarak okuyucuların güvenini kazanmalıdır.

     Yukarıdaki paragrafta gazeteciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir.

A)      Yazacağı haberin doğruluğunu araştırmasından

B)       Taraflı olmamasından

C)      İnsanlarla çok yakın ilişki kurmamasından

D)      Toplumu gözlemeye çalışmasından

E)       İlginç haberleri yakalamaya özen göstermesinden

Cevap: E

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

B) Uzmanlar, konuyla ilgili görüşlerini belirttiler.

C) İş yaşamının da uyulması gereken birtakım kuralları vardır

D) Çocuklar, ailenin ve öğretmenin ortak çabasıyla iyi eğitilebilir.

E) Bu durum, aldığımız başarısız sonuçlardan dolayı kaynaklandı.

Cevap: E

 

4. Nedir yaşamın anlamı? Öyle çok ki..yaşamaktır, soluk almaktır. Şiir okumaktır. Birini sevmektir. Bir deniz kıyısında dolaşmaktır. Ormanda tek başına yürümektir.. Ne var ki kimi zaman anlamsızlaşır yaşam. Oysa..

     Yukarıdaki parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir?

A)      başımız sıkıştıkça anlamı ararız hep.

B)       yazarlar, yaşamın anlamı üzerinde çok durmuşlardır.

C)      anlamsızlaşan yaşam değil, bizler oluruz çoğu kez

D)      bir avundu aracına gereksine duyar insan.

E)       böyle durumlarda hemen kitaplara sarılırız.

Cevap:C

 

5.  Cenevre’de 1989 yılında toplanan fizikçiler atomun yapısı üzerinde tartışırken, hiç akıllarında olmadığı, hiç düşünmedikleri halde ortaya bir ürün çıkardılar. Bu ürün, kısa sürede, her kişi ve kurumun vazgeçilmez iletişim aracı oluverdi. Dünya onunla, gerçekten küçüldü. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar her istediklerini onda buldular. Bilim, sanat, tarih, spor, müzik... Bu ürünün ne olduğunu hemen anlamışsınızdır. www kısaltmasıyla gösterilen Dünya İletişim Ağı, yani İnternet.

     Yukarıdaki parçada internetle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)      İnternetten her alanda bilgi edinmek olasıdır.

B)       Başka bir amaca ulaşmak istenirken ortaya çıkmıştır

C)      Kullanımı öğrenmek kolaydır.

D)      İletişim alanında büyük kolaylıklar sağlamıştır.

E)       Kısa sürede, dünya çapında benimsenmiştir.

Cevap: C

 

6.  Chicago, çok eski bir tarihte Amerikan yerlilerinin kurduğu bir yerleşim merkezidir. Michigan Gölü kıyısında kurulmuş olan bu küçük ticaret merkezinin halkı, kürk ticareti yapıyordu. 1852’de demiryolunun buraya ulaşmasıyla kent, hızlı bir gelişme sürecine girdi. Bölgede kurulan sanayi işletmeleriyle, dünyanın her tarafından gelen göçmenlerin yerleştiği ve kendi kültürlerini yaşattığı kozmopolit bir kente dönüştü.

     Yukarıdaki parçada Chicago’yla ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Tarihteki önemi

B)       Geçmişten günümüze gelişimi

C)      Bugünkü özellikleri

D)      Ne zaman kurulduğu

E)       Kurulduğu bölgenin özellikleri

Cevap: B

 

7.  Yurdumuzda deri endüstrisi hem üretim değeri, hem de dış satım potansiyeli açısından Türkiye’nin önemli sektörlerinden biridir. Sahip oludu deneyim, rekabet gücü ve yüksek üretim kapasitesi ile dış pazarlarda hak ettiği yeri almıştır. Bunlardan başka, bu sektör teknolojik açıdan kendisini geliştirmiş; dünya devleriyle yarışabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma erişmiştir.

     Yukarıdaki parçada Türk deri endüstrisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir.

A)      Dışsatımdaki artıştan

B)       Dünyada rakipsiz olduğundan

C)      İleri teknoloji kullanıldığından

D)      Türkiye için öneminden

E)       Üretimdeki artıştan

Cevap: B

 

8.  Resimli kitaplardaki resimler, metnin daha iyi anlaşılmasını sağlayan ya da metni bezeyen, çizim ya da baskı gibi görsel ögeler olarak tanımlanmaktadır. Çocuk kitaplarının resimlenmesinde ise görsellik kavramı, bu tanımın daha da dışında bir anlam taşır. Çocuk kitaplarındaki resimler, metindeki kavramların anlaşılmasının yanı sıra amaçlanan anlam bütünlüğünü sağlama görevini de üstlenir. Ayrıca, ona yeni yorumlar da ekler.

     Yukarıdaki parçada kitap resimleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir.

A)      Metinlere değişik boyutlar kazandırdığından

B)       Değişik amaçlarla hazırlandığından

C)      Kavramların göz önünde canlandırılmasını sağladığından

D)      Kitapları ilginç kıldığından

E)       Çocuk kitaplarındaki işlevinden

Cevap: D

 

9.  (I) Bu bölgede binlerce yıl önce büyük bir heyelan yaşanmış.

(II) Bunun soncu olarak Sülüklügöl oluşmuş.

(III) Bu göl 1100 metre yükseklikte ve çanak biçiminde bir çöküntünün ortasında yer alıyor.

(IV) Çevresindeki orman nedeniyle gölün suyu orman yeşili renginde.

(V)  Bu doğa harikasının günümüze kadar gelmesi, belki de eski bir tarihe sahip olmasının bir sonucudur.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde “olasılık” anlamı söz konusudur?

A) I             B) II                C) III               D) IV               E) V

Cevap: E

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardı?

A)      Çoksesli müziğin geleceğinin halk türkülerinde olduğunu söylüyor ve uyguluyordu.

B)       Toplumun eğitimi için yararlı olacağını düşündüğü müzikli oyunlar ve operetler besteledi

C)      Müziğe olan yeteneği, çok küçük yaşlarda annesinden duyduğu şarkıları söylediğinde ortaya çıktı.

D)      Hastalığı yüzünden uzun süre okula gidemedi ve müzik alanındaki çalışmaları yarım kaldı

E)       Müzikseverlerin yardımıyla bir dernek kurdu ve bu derneğin başkanlığını yaptı.

Cevap: A

 

11. Kahramanmaraş’ta dondurma elde değil fabrikada, modern yöntemlerle üretiliyor. Bu üretimde, hem dondurmanın rakipleriyle yarışacak kalitede olmasına hem de geleneğin yaşatılmasına özen gösteriliyor. Satıcıların dededen kalma giysileri, yörenin kilimi, terin silinmesi için boyna sarılan mendin, dondurma dövme kazanları eskiyle bağı koparmamak için kullanılıyor. Burada dondurma, emek ve sabırla yoğrulmuş bir geleneğin adı olmuş.

     Yukarıdaki parçaya göre, Maraş dondurmasıyla ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A)      Satışlarında büyük artış görülmektedir.

B)       Geçmişi eskilere dayanmaktadır.

C)      Yeni üretim yöntemleri kullanılmaktadır.

D)      Yaşatılması için çaba harcanmaktadır.

E)       Özel giysiler giymiş kişilerce satılmaktadır.

Cevap: A

 

12.Deneme için kendimizi anlatmaya yönelik yazılar demek yeterli değildir. İnsan, her duyumsadığını, düşündüğünü yazarsa deneme olur mu? Kendimizden yola çıkmak, denemeye daha çok yakışan bir söz sanırım. Sanırım, demek de öyle. Kimi zaman belirsizlik, kesinlikten daha iyi iz bırakır.

     Yukarıdaki parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi anlamca uygun olur.

A)      Yazar, denemede doğrudan kendini anlatır gibi görünse de bu bir kurgulamadır.

B)       Başkalarını anlatırken biraz da kendimizi anlatmıyor muyuz?

C)      Oysa hangi yazıda kendimizden yola çıkmayız ki...

D)      Şiirde, romanda da kendimizden yola çıkarız.

E)       Çünkü yorumlamalarla artan bir derinliği vardır belirsizliğin.

Cevap:E

 

13. Tarihi Romalılar dönemine kadar uzanan Köln, yalnız Almanya’nın değil, Avrupa’nın merkezinde, kara ve demiryollarının kesiştiği yerde bulunuyor. Ren Nehri’nin en işlek bölgesinde yer aldığını da düşününce, Almanların Köln’e niye “Batının Yol Kavşağı” dediğini daha iyi anlıyoruz. Bulunduğu yörenin en büyük kenti olan Köln, 13-14. yüzyıllardaki güçlü ticaret merkezi olma özelliğini hala sürdürüyor.

     Yukarıdaki parçada Köln’le ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A)      Turistik açıdan öneminden

B)       Kavşak olarak nitelendirilme nedeninden

C)      Kentin içinden nehir geçtiğinden

D)      Bölgedeki diğer kentlerden büyük olduğundan

E)       Avrupa’daki konumundan

Cevap: A

 

14.

I)      O yer buraya bir hayli uzaktır

II)   Biz görmeyeli burayı epeyce değişmiş.

III) Toplantıya herkes katılmış.

IV) Annesi en büyük elmayı ona verdi.

V)   Hastanın durumu gittikçe düzeliyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler anlamca birbirine en yakındır?

A)   I. ve II

B)       II. ve III.

C)      III. ve IV.

D)      IV. ve V.

E)       II. ve V.

Cevap: A

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) eksikliği nedeniyle bir anlam karışıklığı vardır?

A)      Filmin kahramanı Sanja kasabasında sevilen bir kızdır.

B)                   Onun herkesçe bilinen ünlü bir ailesi vardır.

C)      İzlediğiniz Gladyatör adlı film bu yılın önemli yapıtlarından biridir.

D)      Bu filmin kimi sahneleri özel olarak bahar mevsiminde çekilmiş.

E)       Yönetmen iki filminde de aynı konuyu işlemiş.

Cevap: A

 

16. Birinci Dünya Savaşı. Yıl 1918. Alman Mareşali L. Von Sanders, Mustafa Kemal Paşa’ya: “Paşam, savaş para meselesidir. Paranız yok.” Mustafa Kemal: “Bulunur.” Diye yanıtlar. Alman mareşali ekler: “Ama ordunuz da yok. “Mustafa Kemal’in yanıtı ise kısadır: “Kurulur.” Alman Mareşali, biraz da şaşkınlıkla sorar: “Peki, parayı buldunuz, orduyu kurdunuz diyelim; ama düşman çok.” Mustafa Kemal, gözleri alev alev yanarak yanıt verir: “Yenilir.”.

     Yukarıdaki parçada Mustafa Kemal Paşa’nın verdiği yanıtlardan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Karşısındakine güvenmediği

B) Öfkesini gizlemek istediği

C) Sorunları küçümsediği

D) V.Sanders’i şaşırtmaya çalıştığı

E) Ulusuna ve kendisine güvendiği

Cevap: E

 

17. İstanbul’u bir günde gezmek ( ) bütün yönleriyle tanımak olanağı yoktur ( ) ancak ( ) zaman zaman yapacağınız kaçamaklarla kentin bambaşka özelliklerine tanık olabilirsiniz.

     Yukarıdaki paragrafta ayraçlara ( ) aşağıdaki noktalama imlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A)      (:) (;) (,)

B)       (;) (.) (,)

C)      (;) (:) (,)

D)      (,) (,) (;)

E)       (,) (;) (,)

Cevap: E

 

18. (I) Türk mutfağının dünyanın en iyi mutfakları arasında olduğunu biliyoruz. (II) Onu oluşturan ögeler, Orta Asya bozkırlarındaki göçebe yaşamından süzülerek günümüze gelmiş. (III) Türk mutfağı, Osmanlı sarayında en seçkin örneklerine ulaşmış, muhteşem bir mutfak. (IV) Zengin ve eski tarih boyunca, çok farklı kültürlerden etkilenmiş ve onları etkisi altına almış. (V) Kültürler bileşkesi olan Türk mutfağı, Anadolu’nun günlük yaşamında bugün de varlığını sürdürüyor. (VI) Pizzalara, hamburgerlere karşın yaşamaya devam ediyor.

     Yukarıdaki parçanın V. Cümlesinde Türk mutfağına “Kültür bileşkesi” denmesinin nedeni kaçıncı tümcede açıklanmıştır?

     A) I             B) II                C) III              IV                    E) V

Cevap: D

 

19. Piri Reis tarafından yapılmış bu haritanın bir dünya haritası olduğu düşüncesi doğru değildir. Haritanın kimi bölümleri kaybolmuştur. Kaybolan bölümlerindeki alanlar, büyük olasılıkla, güneyde Antartika, doğuda ise İstanbul’u kapsamaktadır. Bizce Piri Reis bu haritayla Osmanlı başkentiyle yeni dünyayı bir arada göstermek istemiştir. Başka bir amacı da 1513’te saraya sunduğu haritadaki bilgileri yeni keşifler ışığında güncelleştirmek olabilir. Bir diğer olasılık ise Amerika kıtasındaki yeni keşiflere ilgi duyan Osmanlı sarayının, bu haritayı çizmek için onu görevlendirmiş olmasıdır.

     Bu parçada Piri Reis’in haritasıyla ilgili olarak anlatılanlar için aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?

A) Yapılış amacıyla ilgili tahminlerde bulunulduğu

B) Hangi aşamalardan geçerek son biçimini aldırdı

C) Önemini ortaya koyacak kanıtların sıralandığı

D) İçerdiği bilgilerin kesinlik derecesinin sorgulandığı

E) Nasıl kullanılması gerektiği konusunda öneriler sunulduğu

Cevap: A

 

20. Arkadaşım bu  sorumluluğu  birlikte  paylaşmalıyız,  dedi.

               I         II           III              IV              V    

     Numaralanmış sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma ya da bozulma olmaz?

     A) I               B) II      C) III         D) IV         E) V

Cevap: D

 

21. (I) Çatalhöyükteki kazı çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürüyor

     (II) Küçücük fırçalarla, çekiçlerle, iğneyle tarih kızılıyor bir bakıma.

     (III) Geçmişe ait kırıntılar pirinç gibi ayıklanıyor.

     (IV) Bu arada bulunan bina kalıntıları da özel bir teknikle çeşitli etkilerden ve erozyondan korunuyor.

     (V) Çatalhöyükteki duvar resimlerini çıkarmak başlı başına bir sorun.

     (VI) O dönemin aydınlatılması için çok önemli olan bu resimler toprak altında bozulmadan kalmış.

     (VII) Ancak, gün ışığına çıktığı an, bütün renklerini bir anda yitiriyor: solup gidiyor.

     Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi tümceyle başlar?

     A) III            B) IV     C) V          D) VI         E) VII

Cevap: D

 

22. “Kesmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ara vermek” anlamında kullanılmıştır?

A) Çocuk kamışı yontarken elini kesmiş

B) Konuşmacı sözlerini kesti, gürültü yapanları uyardı.

C) Ampulü takmak için elektriği kesti.

D) Eli para görünce eski dostlarıyla ilişkisini kesti.

E) Filmi sansürlemek için kimi sahnelerini kesmişler.

Cevap: B

 

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu fotograf sergisinde, sualtındaki gizemli dünyanın gözler önüne serilmesine çalışılmış.

B) Yoğun trafikte, ani fren yapıldığında çocuklar mutlaka başlarını bir yere çarpabilirler.

C) Sporcularımızın kazandığı kupa ve madalyalar bu bölümde bulunuyor.

D) Sıcak yaz akşamlarında, deniz kenarında oturmanın zevki bir başkadır.

E) Dağcılık, ülkemizde çok ilgi gören bir spor dalıdır.

Cevap: B

 

24. (I) Dünyanın ikinci büyük nehri Nil’dir.

     (II) Nil Kahireyi’yi ikiye böler.

     (III) Kent, doğuda yaşamın çölle birleştiği yerde, ünlü piramitlerle son bulur.

     (IV) Keops, Kefren, Mikerinos ve hemen yanında Sfenks...

     (V) İnsan, 136 metre yüksekliğindeki Keops’a baktığında: “Bunu gerçekten insanlar mı yaptı?” sorusunu sormadan edemiyor.

     Yukarıdaki parçadaki cümlelerin hangisinde “şaşırma” anlamı vardır?

     A) I       B) II                C) III       D) IV         E) V

Cevap: E

 

25. Aşağıdaki cümlelerde bulunan –ce (-ca, -çe, -ça) eklerinden hangisi eklendiği sözcüğe farklı bir anlam katmıştır.

A) Yeni öğretmen uzunca boylu, ince yapılıydı.

B) Dinlenmek için salonun loşça bir köşesine oturdu.

C) Bilimsel kitapları büyükçe bir kutuya koydu.

D) Bu konuyu iyice düşündüğü belliydi.

E) Üzerinde koyu renk kalınca bir palto vardı.

Cevap: D

 

26. (I) Dil bir konuşma, düşünme ve iletişim aracıdır.

      (II) Ancak aynı dili konuşanlar birbiriyle iletişim kurabilir.

      (III) Sözgelimi, bilgisayar dilini öğrenmeden bilgisayarla iletişim kuramayız.

      (IV) Bilgisayarla iletişim kurmanın yolu onun diliyle konuşmaktan geçer.

      (V) Bilgisayar dilini bilmeyenler onunla hiçbir zaman tam olarak ilişki kuramazlar.

      A) I           B) II                C) III               D) IV               E) V

Cevap: A

 

27. (I) Bizim kuşak insanlar Atatürk’ü görmedi, ama onun devrim ve ilkelerini, aydınlanmanın dev adımlarını yüreğinde duyarak yetişti.

      II. Bizleri eğiten öğretmenlerimiz, yaşamlarını aydınlık geleceğe adamış birer özveri anıtlarıydılar.

      III. Kurtuluş savaşını ve Ata’yı anlatırken gözyaşlarını tutamazlardı.

      IV. Onlar aklın ve bilimin aydınlığını tek yol gösterici olarak özümseyen bir dünya görüşünden yola çıkmamızı sağladılar.

      V. Bize Atatürk sevgisinin yanı sıra ulus bilincini de kazandırdılar.

      Yukarıdaki parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki tümcenin yorumu durumundadır?

      A. I            B. I                  C. III               D.IV                E. V

Cevap: B

 

28.  

      I. Kent meydanının ortasında, açık havada gösteri yapan bir dansçıyı izliyoruz.

      II. Son derece ölçülü, uyumlu hareketlerle dans ediyor.

      III. Güzel bir müzik eşliğinde, yerçekimi yasasına meydan okuyor sanki,

      IV. Dans etmiyor, uçuyor adeta.

      V. Tek ayağı üzerinde inanılmaz bir biçimde denge sağlıyor.

      Yukarıdaki parçadaki cümlelerin hangisinde söyleyenin yorumuna yer verilmemiştir?

      A. I            B. II                 C. III               D. IV               E. V

Cevap: A

 

29.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

      A. Bürokraside vazgeçilmez kurallar vardır.

      B. Bu evin dekorasyonu henüz bitmedi.

      C. Güneş ışıkları çiçeklere direk olarak gelmemeli.

      D. Onun espri yeteneğine hepimiz hayranız.

      E. Kahvaltıyı bir poğaçayla geçiştirdi.

Cevap: C

 

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi kimin yaptığı belli değildir?

      A. Görünmemek için arabanın arkasına saklanmış.

      B. Akşama yola çıkmak üzere hazırlandı.

      C. Arkadaşının başarısıyla övünüyor.

      D. Beklediği haberi alınca çok sevindi.

      E. Yılbaşı nedeniyle vitrinler süslenmiş.

Cevap: E

31. Maliyet fiyatı üzerinden %10 zararla satılmakta olan bir mal 20.000.000 TL fazlasına satılsaydı maliyet  fiyatı üzerinden %10 kar edilecekti. Bu mal kaç TL ye satılmaktadır?

      A. 90.000.000                  B. 95.000.000            

      C. 100.000.000                D. 105.000.000           E. 110.000.000

Cevap: A

32.

Not

1

2

3

4

5

Öğrenci sayısı

10

2

10

8

X

Yukarıdaki tabloda üstteki satır, bir sınıfta Matematik dersinden alınan notları, alttaki satır ise bu notları alan öğrenci sayılarını göstermektedir.

      Bu sınıfın Matematik dersindeki not ortalaması 3 olduğuna göre x kaçtır?

      A.  6          B. 7                 C. 8                 D. 9                 E. 10

Cevap: B

 


33. b/8 ve b/12 birer tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman bir tamsayıdır?

Cevap: B

     

34. 1,47-0,23+0,5

      işleminin sonucu kaçtır?

      A. 0, 74     B. 1,64                        C. 1,74                        D. 1,82            E. 1,96

Cevap: C

 


35. Bir manav kilosu x liradan y kilo muz alıyor.

      Muzun 5 kilosu çürük çıktığına göre, 1 kilo muz kaç liraya mal olmuştur?

Cevap: D

 

36. Hiç durmaksızın yol alan bir araç, A dan B ye saatte v1 km hızla dönmüş ve bu gidiş dönüşü   saatte tamamlamıştır.


        
 olduğuna göre, bu araç B den A ya kaç saatte dönmüştür?

37.   işleminin sonucu kaçtır?

  A. 3 B. 2 C.  D.  E.

     

38. Ardışık 6 tane pozitif çift tamsayının toplamı 570’dir.

      Bu sayıların en küçüğü kaçtır?

      A. 90         B. 94               C. 98               D. 102             E. 106

Cevap: A

 

39. Gürsel, Servet’in bugünkü yaşında iken, Servet 8 yaşındaydı. Gürsel bugün 22 yaşında olduğuna göre, Servet bugün kaç yaşındadır:

     A. 12          B. 13               C. 14               D. 15               E. 16

Cevap: D

 

40. 752m-n=25m+n+3 denklemini gerçekleyen m ve n tamsayıları için m + n toplamı kaçtır?

     A. 7                        B. 6                 C. 5                 D. 4                 E. 3

Cevap: E

 

41. MM ve NN iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere  (MM)2+(NN)2=1573 olduğuna göre, M+N toplamı kaçtır?

     A. 5                        B. 6                 C. 7                 D. 8                 E. 9

Cevap: E

 


42.

     olduğuna göre, x kaç olabilir?

     A. +8          B. +4               C. +2               D. –4               E. –8

Cevap: E

 

43.  sayısı  sayısının kaç katıdır?

Cevap: C

 

44. Hem 12, hem 15, hem 20 ile bölündüğünde 6 kalanını veren üç basamaklı en küçük pozitif sayı aşağıdakilerden hangisi ile tam olarak bölünemez?

     A. 9                        B. 6                 C. 8                 D. 3                 E. 2

Cevap: C

 

45. x ile y pozitif sayıları ters orantılıdır.

     x = 12 iken, y= 4 olduğuna göre,

     x = 3 iken y’nin değeri kaçtır?

     A. 12          B. 15               C. 16               D. 18               E. 24

Cevap: C


46.

      olduğuna göre, x kaçtır?

      A. 4           B. 2                 C. 0                 D. –2               E. –4

Cevap: C

 

47. Pazartesi 1. gün olarak alındığında 500. gün hangi gün olur?

      A. Pazartesi                       B. Salı              C. Çarşamba

      D. Perşembe                     E. Cuma

Cevap: C

 

48. Karesi ile 3 katının toplamı 10’dan küçük olan tamsayıların en küçüğü kaçtır?

      A. –5         B. –4               C. –3               D. 2                 E. 3

Cevap: B

 

49. Serap bir işi yalnız başına, Çiğdem’den 4 saat daha fazla sürede bitiriyor.

      İkisi birlikte çalıştıklarında aynı işi 2 saat 40 dakikada bitirdiklerine göre, Çiğdem

      yalnız başına bu işi kaç saatte bitirir?

      A. 3           B. 4                 C. 5                 D. 6                 E. 7

Cevap: B

 

50. x2+5xy= –6y2

      denklemindeki x in y türünden eşiti aşağıdakilerden hangisi olabilir?

      A. 2y         B. y                 C) –y               D. –2y             E. –6y

Cevap: D

 

51. c pozitif bir tek tamsayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi bir çift tamsayıdır?

      A. 2c2+5       B. 3c–8           C. C3+20         D. 2c+3           E. C2+1          

Cevap: E

52. Suat, cebindeki parayla 23 tane kalem alırsa cebinde 5.500.000, 26 tane kalem alırsa 1.000.000 TL kalmaktadır.

      Suat’ın cebindeki para kaç TL dir.

      A. 36 000 000                  B. 38 000 000             C. 40 000 000            

      D. 42 000 000                  E. 44 000 000

Cevap: C

 

53. Rakamları birbirinden farklı 4B3C sayısı 15 ile bölünebilen dört basamaklı bir tek  tamsayıdır.

     Buna göre B kaç farklı değer alabilir?

     A. 1                        B. 2                 C. 3                 D. 4                 E. 5

Cevap: C

 

54. Tam dolu bir kovadan 5 tas su alındığında kovanın 1/5 i boşalmaktadır.

     Bu kovaya yarısı doluyken 5 tas su konduğunda, kovanın yüzde kaçı boş kalır?

     A. 25          B. 30               C. 35               D. 40               E. 45

Cevap: B

 

55. x ve y tamsayılar olmak üzere

     –2 < X < 6

     3 < y < 9

     olduğuna göre, 3x–2y nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

     A. 6                        B. 7                 C. 8                 D. 9                 E. 11

Cevap: B

 


56. ABC bir üçgen BC/ /EF

     Yukarıdaki verilere göre, y kaç derecedir?

     A. 124        B. 130             C.136              D. 138             E. 140

Cevap: C

 


57.

oranı kaçtır?


     Yukarıdaki verilere göre,

Cevap: B


58.

Cevap: D

 


59 .

     A. 1992      B. 1993           C. 1994           D. 1995           E. 1996

Cevap: A


Buna göre, hangi yılda 200 milyar TL kar edilmiştir?

     Yukarıdaki I. Grafik sabit hızla hareket eden bir aracın yolda geçen süreye göre deposunda kalan benzin miktarını, II. grafik ise yanı aracın yolda geçen süreye göre aldığı yol miktarını göstermektedir.

     Bu araç, deposunda bulunan 80 litre benzinle kaç km yol alır?

      A. 340       B. 350             C. 360             D. 370             E. 380

Cevap: B

 

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012