Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 20 Temmuz 2024 Cumartesi
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 8
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2004 GENEL KÜLTÜR TARİH SORULARI1) Osmanlıda hangileri asker sayısının büyük bölümünü sağlamada ve devlet adamı yetiştirmede yarar sağlamıştır?
Devşirme - İltizam - Müsadere
Cevap: Sadece Devşirme (İltizam: Vergi satışı, Müsadere: Ölenlerin malına el koyma)

2) Tanzimat Fermanı ile aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmamıştır?
Cevap: Devlet Yönetimi (Devlet Yönetimi sadece meşrutiyetlerle değişmiştir)

3) Bazı işletmelerin millileştirilmesi ... vs hangileriyle doğrudan ilişkilidir?
Milliyetçilik - Laiklik - Devletçilik
Cevap: Devletçilik ve Milliyetçilik

4) Hangisi Cumhuriyetçilikle doğrudan ilgilidir?
Cevap: Halkçılık (Halkçılık Cumhuriyetçiliğin doğal sonucudur)

5) Amasya Görüşmelerinde İstanbul Hükumetinin, TBMM ile Sivas kongresinde belirlenen dış politikayı uygulama konusunda anlaşması neyi gösterir?
Cevap: Manda ve Himayenin reddedildiğini

6) Fransa'nın Suriye'ye özerklik vermesiyle hangi sorun ortaya çıkmıştır?
Cevap: Hatay Sorunu

7) Atatürk'e Başkomutanlık yetkisini kim vermiştir?
Cevap: TBMM (Sakarya savaşı öncesinde meclis bütün yetkilerini üç aylığına ona devretmiştir)

8) II. Meşrutiyetin ilanında hangisi etkili olmuştur?
Cevap: İttihat ve Terakki Partisi

9) Türkiye 1932 yılında hangi uluslar arası kuruluşa üye olmuştur.
Cevap: Milletler Cemiyeti (İtalya ve Almanya'nın savaşçı tutumu üzerinde dünya barışına katkıda bulunmak üzere)

10) Külliyeler genellikle hangisinin çevresinde kurulmuştur.?
Cami - Medrese - ....
Cevap: Medrese (Forumdan bir arkadaş bir kitaptan baktığını yazdı.)

11) Osmanlılarda ilk dış borç kimin döneminde alındı.
Cevap: Abdülmecit (Kırım savaşı sırasında (1854) İngilizlerden)

12) Kadının kararlarını hangisi değiştirir?
Cevap: Şeyhülislam (Kazasker sadece askeri davalara bakar)

13) Soyadı Kanunu hangi konularda kolaylıklar sağlamıştır.?
Sosyal - Siyasal - Ekonomik
Cevap: Sadece sosyal (Kitap öyle diyor yoruma açık olduğunu sanmıyorum.)

14) Hangileri Atatürk Döneminde açılmıştır?
Köy Enstitüleri - Halk Evleri - Millet Mektepleri
Cevap: Halk Evleri ve Mahalle Mektepleri (Forumdan bir arkadaş açılış tarihlerini verdi.)

15) Hangisi 1921 Anayasasında yapılan 1923 değişikliklerinden değildir?
Cevap: Devletin dini islamdır ibaresinin anayasadan çıkarılması (1928 yılında gerçekleştirilmiştir.)

16) Hangisi Lozan'dan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında sorun olmaya devam etmiştir?
Nüfus Mübadelesi - Ege Adalarının silahsızlandırılması - Tazminat sorunu
Cevap: Nüfus Mübadelesi ve Ege Adalarının silahsızlandırılması (Tazminat olarak biz Karaağaç'ı aldık ve hala bizde hiç sorun olmadı)

17) Konya hangilerine başkentlik yapmıştır?
Anadolu Selçuklular - Büyük Selçuklular - Karamanoğulları Beyliği
Cevap: Sadece Anadolu Selçuklular (İşte sınavın en baba sorusu Karamanoğullarının sadece bazı beyleri Konya'yı başkent olarak değil taht şehri olarak kullanmışlardır. İnternetten araştırdım. (www.dallog.com) Bu beyliğin başkenti Ermenek ve Larende (Eski Karaman) şehirleridir? Bu soruyu bende yanlış yaptım. Ama belki Ermenek Konya'nın eski ilçesi olduğu için doğru kabul edilir ama hiç sanmıyorum.)

18) I. Beş yıllık Kalkınma planı ne zaman uygulanmaya başlamıştır?
Cevap: 1934 (1933 yılında çıkmıştır. Atatürk'ün ölümüne kadar uygulanmıştır. Sonra ikinci beş yıllık kalkınma planı hazırlanmış ama II. Dünya savaşı nedeniyle uygulananamamıştır.)

19) Hangileri Göktürkler Dönemine aittir?
Orhun Kitabeleri - Manas Destanı - Kabalasagun Anıtı
Cevap: Sadece Orhun Kitabeleri (Manas Kırgızlara aittir. Kabalasagunu hiç duymadım)

20) Fransa'nın Sakarya Savaşının ardından Ankara Antlaşmasını imzalaması neyi gösterir?
a. Türkiye'nin uluslararasında ilk defa tanındığını
b. İngilizlerin Yunanlılara yardım ettiğini
c. Fransa'nın TBMM ile iyi ilişkiler kurmak istediğini
Cevap: Fransa'nın TBMM ile iyi ilişkiler kurmak istediğini

21) Hangileri aşar vergisinin özelliklerindendir?
Gayri müslimlerden alınması - Ürün üzerinden alınması - Her bölgede farklı oranlarda alınması
Cevap: Sadece Ürün üzerinden alınması (Gayri müslimlerden cizye ve adını hatırlamadığım başka bir vergi alınırdı. Ayrıca Aşar arapça "%10" demek bu durumda farklı oranlarda alınmışmıdır bilemem emin değilim. Net bilen varsa yazsın. )

22) Hangileri TBMM tarafından çıkarılmıştır?
Hıyanet-i Vataniye Kanunu - Ağnam vergisinin artırılması hakkında kanun - Tekalif-i Milliye emirleri
Cevap: Bence Sadece Hıyanet-i Vataniyye Kanunu olacak. (Tekalif-i Milliye emirlerini Atatürk başkomutanlık yetkisine dayanarak kendisi çıkarttı ve Ağnam vergisi bildiğim kadarıyla sadece Osmanlıya ait bir vergi ve Aşar'ı kaldıran Atatürk heralde Ağnamın artırılmasına izin vermezdi diye düşündüm.)

23) Hangileri II. Dünya savaşının çıkmasıyla sona eren Balkan Antantının amacına ulaşamamasının sebeplerindendir?
Bu antantın sadece komşu birkaç ülke arasında yapılmış olması - Savaşın bütün dengeleri alt üst etmesi -

24) Hangileri halifeliğin kaldırılmasında etkili olmuştur?
Saltanatın kaldırılması - Menemen Olayı - Cumhuriyetin ilanı
Cevap: Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı (Menemen olayı 1930 yıllarında olmuştur. Halifelik 1924'te kaldırıldı? Cumhuriyetin ilanından sonra rejim için tehlike olduğu için halifelik kaldırıldı.)

25) Hangileri II. Dünya savaşının çıkmasıyla sona eren Balkan Antantının amacına ulaşamamasının sebeplerindendir?
Bu antantın sadece komşu birkaç ülke arasında yapılmış olması - Savaşın bütün dengeleri alt üst etmesi - Boğazların Türk Egemenliğine Geçmesi

26) Hangileri Eski Türk devletlerinde, devlet meselelerinin karara bağlandığı kurumlardandır?
İl- Kurultay - Toy
Cevap: Kurultay - Toy (Eminim kitaba tekrar baktım)

27) "Türkiye'deki azınlıklara komşu memleketlerdeki türklere verilen haklar kadar hak verilecektir" kararı ile ne yapılmıştır?
Cevap: Azınlıklara hak vermede eşitlik temel alınmıştır.

28) Hangisi halifeliğin kaldırılmasında etkili olmuştur.
Saltanatın kaldırılması - Menemen olayı - Cumhuriyetin ilan edilmesi
Cevap: Saltanatın kaldırılması - Cumhuriyetin ilan edilmesi

29) Hangileri seçimlere katılımı artırmak için yapılmıştır?
Kadınlara siyasal haklar verilmesi - Oy kullanmayanlara ceza verilmesi - Unuttum
Cevap: 3 tanesi doğruydu

30) Saltanatın kaldırılması hangisiyle ilgilidir?
Cevap: Ulusal Egemenlik

31) Lozan Antlaşmasına göre hangileri nüfus mübadelesinin dışında bırakılmıştır?
Cevap: Selanik ve Gümülcine'deki Türkler - İstanbuldaki Rumlar

32) Hangileri Avrupayla ticari ilişkilerimizi düzenlemek için yapılmıştır?
Cevap: Hafta sonu tatilinin değiştirilmesi - Miladi Takvim - Ölçü ve Saat

33) beş yıllık sanayi planı hangi yıl uygulanmaya başlandı? Cevap: 1934

34) Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümetinin TBMM yle anlaşması Kongrelerde alınan dışpolitika ilie ilgili kararlardan hangisini kabul ettiğini gösterir? Cevap: Manda ve himaye kabul edilemez

35) Hangileri Atatürk dönemi olaylarındandır? Cevap: halkevleri,millet mektepleri

36) Osmanlıda hangileri asker sayısının büyük bölümünü sağlamada ve devlet adamı yetiştirmede yarar sağlamıştır?
Devşirme - İltizam - Müsadere
Cevap: Sadece Devşirme (İltizam: Vergi satışı, Müsadere: Ölenlerin malına el koyma)

37) Tanzimat Fermanı ile aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmamıştır?
Cevap: Devlet Yönetimi (Devlet Yönetimi sadece meşrutiyetlerle değişmiştir)

38)) Bazı işletmelerin millileştirilmesi ... vs hangileriyle doğrudan ilişkilidir?
Milliyetçilik - Laiklik - Devletçilik
Cevap: Devletçilik ve Milliyetçilik

39) Hangisi Cumhuriyetçilikle doğrudan ilgilidir?
Cevap: Halkçılık (Halkçılık Cumhuriyetçiliğin doğal sonucudur)

40) Fransa'nın Suriye'ye özerklik vermesiyle hangi sorun ortaya çıkmıştır?
Cevap: Hatay Sorunu

41) Atatürk'e Başkomutanlık yetkisini kim vermiştir?
Cevap: TBMM (Sakarya savaşı öncesinde meclis bütün yetkilerini üç aylığına ona devretmiştir)

42) II. Meşrutiyetin ilanında hangisi etkili olmuştur?
Cevap: İttihat ve Terakki Partisi

43) Türkiye 1932 yılında hangi uluslar arası kuruluşa üye olmuştur.
Cevap: Milletler Cemiyeti (İtalya ve Almanya'nın savaşçı tutumu üzerinde dünya barışına katkıda bulunmak üzere)

44) Külliyeler genellikle hangisinin çevresinde kurulmuştur.
Cami - Medrese - külliye
Cevap: Cami

44) ) Osmanlılarda ilk dış borç kimin döneminde alındı.
Cevap: Abdülmecit (Kırım savaşı sırasında (1854) İngilizlerden)

46) Soyadı Kanunu hangi konularda kolaylıklar sağlamıştır.
Sosyal - Siyasal - Ekonomik
Cevap: sosyal

47) Hangisi 1921 Anayasasında yapılan 1923 değişikliklerinden değildir?
Cevap: Devletin dini islamdır ibaresinin anayasadan çıkarılması (1928 yılında gerçekleştirilmiştir.)

48) Hangisi Lozan'dan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında sorun olmaya devam etmiştir?
Nüfus Mübadelesi - Ege Adalarının silahsızlandırılması - Tazminat sorunu
Cevap: Nüfus Mübadelesi ve Ege Adalarının silahsızlandırılması (Tazminat olarak biz Karaağaç'ı aldık ve hala bizde hiç sorun olmadı)

49) Konya hangilerine başkentlik yapmıştır?
Anadolu Selçuklular - Büyük Selçuklular - Karamanoğulları Beyliği
Cevap: Anadolu Selçuklular

50) Hangileri aşar vergisinin özelliklerindendir?
Gayri müslimlerden alınması - Ürün üzerinden alınması - Her bölgede farklı oranlarda alınması
Cevap: Sadece Ürün üzerinden alınması

51) Hangileri TBMM tarafından çıkarılmıştır.
Hıyanet-i Vataniye Kanunu - Ağnam vergisinin artırılması hakkında kanun - Tekalif-i Milliye emirleri
cevap: üçüde

52) Hangileri Eski Türk devletlerinde, devlet meselelerinin karara bağlandığı kurumlardandır?
İl- Kurultay - Toy
Cevap: Kurultay - Toy

53) Türkiye'deki azınlıklara komşu memleketlerdeki türklere verilen haklar kadar hak verilecektir" kararı ile ne yapılmıştır?
Cevap: Azınlıklara hak vermede eşitlik temel alınmıştır.

54) Hangisi halifeliğin kaldırılmasında etkili olmuştur.
Saltanatın kaldırılması - Menemen olayı - Cumhuriyetin ilan edilmesi
Cevap: Saltanatın kaldırılması - Cumhuriyetin ilan edilmesi

55) Hangileri seçimlere katılımı artırmak için yapılmıştır.
Kadınlara siyasal haklar verilmesi - Oy kullanmayanlara ceza verilmesi -seçime katılımın artırılması
Cevap:üçüde doğru

56) Saltanatın kaldırılması hangisiyle ilgilidir?
Cevap: Ulusal Egemenlik

57) Lozan Antlaşmasına göre hangileri nüfus mübadelesinin dışında bırakılmıştır?
Cevap: Selanik ve Gümülcine'deki Türkler - İstanbuldaki Rumlar

58) Hangileri Avrupayla ticari ilişkilerimizi düzenlemek için yapılmıştır?
Cevap: Hafta sonu tatilinin değiştirilmesi - Miladi Takvim - Ölçü ve Saat

59) Kadının kararlarını hangisi değiştirir?
Cevap: Kazasker

60) Hangileri II. Dünya savaşının çıkmasıyla sona eren Balkan Atlantının amacına ulaşamamasının sebeplerindendir?
a)Bu antantın sadece komşu birkaç ülke arasında yapılmış olması b)Savaşın bütün dengeleri alt üst etmesi c)Boğazların Türk Egemenliğine Geçmesi
Cevap: b ve c

61) Fransa'nın Sakarya Savaşının ardından Ankara Antlaşmasını imzalaması neyi gösterir?
a. Türkiye'nin uluslararasında ilk defa tanındığını
b. İngilizlerin Yunanlılara yardım ettiğini
c) fransanın tbmm ile iyi ilişkiler kurmak istemesi
Cevap: c şıkkı
62) beş yıllık sanayi planı hangi yıl uygulanmaya başlandı? Cevap: 1934

63) Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümetinin TBMM yle anlaşması Kongrelerde alınan dışpolitika ilie ilgili kararlardan hangisini kabul ettiğini gösterir? Cevap: Manda ve himaye kabul edilemez

64) Hangileri Atatürk dönemi olaylarındandır? Cevap: halkevleri,millet mektepleri

65) Osmanlıda hangileri asker sayısının büyük bölümünü sağlamada ve devlet adamı yetiştirmede yarar sağlamıştır?
Devşirme - İltizam - Müsadere
Cevap: Sadece Devşirme (İltizam: Vergi satışı, Müsadere: Ölenlerin malına el koyma)

66) Tanzimat Fermanı ile aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmamıştır?
Cevap: Devlet Yönetimi (Devlet Yönetimi sadece meşrutiyetlerle değişmiştir)

67) Hangisi Cumhuriyetçilikle doğrudan ilgilidir?
Cevap: Halkçılık (Halkçılık Cumhuriyetçiliğin doğal sonucudur)

68) Fransa'nın Suriye'ye özerklik vermesiyle hangi sorun ortaya çıkmıştır?
Cevap: Hatay Sorunu

69) Atatürk'e Başkomutanlık yetkisini kim vermiştir?
Cevap: TBMM (Sakarya savaşı öncesinde meclis bütün yetkilerini üç aylığına ona devretmiştir)

70) II. Meşrutiyetin ilanında hangisi etkili olmuştur?
Cevap: İttihat ve Terakki Partisi

71) Türkiye 1932 yılında hangi uluslar arası kuruluşa üye olmuştur.
Cevap: Milletler Cemiyeti (İtalya ve Almanya'nın savaşçı tutumu üzerinde dünya barışına katkıda bulunmak üzere)

72) Külliyeler genellikle hangisinin çevresinde kurulmuştur.
Cami - Medrese - külliye
Cevap: Cami

73) ) Osmanlılarda ilk dış borç kimin döneminde alındı.
Cevap: Abdülmecit (Kırım savaşı sırasında (1854) İngilizlerden)

74) Soyadı Kanunu hangi konularda kolaylıklar sağlamıştır.
Sosyal - Siyasal - Ekonomik
Cevap: sosyal

75) Hangisi 1921 Anayasasında yapılan 1923 değişikliklerinden değildir?
Cevap: Devletin dini islamdır ibaresinin anayasadan çıkarılması (1928 yılında gerçekleştirilmiştir.)

76) Hangisi Lozan'dan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında sorun olmaya devam etmiştir?
Nüfus Mübadelesi - Ege Adalarının silahsızlandırılması - Tazminat sorunu
Cevap: Nüfus Mübadelesi ve Ege Adalarının silahsızlandırılması (Tazminat olarak biz Karaağaç'ı aldık ve hala bizde hiç sorun olmadı)

77) Konya hangilerine başkentlik yapmıştır?
Anadolu Selçuklular - Büyük Selçuklular - Karamanoğulları Beyliği
Cevap: Anadolu Selçuklular

78) Hangileri Göktürkler Dönemine aittir?
Orhun Kitabeleri - Manas Destanı - Kabalasagun Anıtı
Cevap: Sadece Orhun Kitabeleri (Manas Kırgızlara aittir. Kabalasagunu hiç duymadım)

79) Hangileri aşar vergisinin özelliklerindendir?
Gayri müslimlerden alınması - Ürün üzerinden alınması - Her bölgede farklı oranlarda alınması
Cevap: Sadece Ürün üzerinden alınması

80) Hangileri TBMM tarafından çıkarılmıştır.
Hıyanet-i Vataniye Kanunu - Ağnam vergisinin artırılması hakkında kanun - Tekalif-i Milliye emirleri
cevap: üçüde

81) Hangileri Eski Türk devletlerinde, devlet meselelerinin karara bağlandığı kurumlardandır?
İl- Kurultay - Toy
Cevap: Kurultay - Toy

82) Türkiye'deki azınlıklara komşu memleketlerdeki türklere verilen haklar kadar hak verilecektir" kararı ile ne yapılmıştır?
Cevap: Azınlıklara hak vermede eşitlik temel alınmıştır.

83) Hangisi halifeliğin kaldırılmasında etkili olmuştur.
Saltanatın kaldırılması - Menemen olayı - Cumhuriyetin ilan edilmesi
Cevap: Saltanatın kaldırılması - Cumhuriyetin ilan edilmesi

84) Hangileri seçimlere katılımı artırmak için yapılmıştır.
Kadınlara siyasal haklar verilmesi - Oy kullanmayanlara ceza verilmesi -seçime katılımın artırılması
Cevap:üçüde doğru

85) Saltanatın kaldırılması hangisiyle ilgilidir?
Cevap: Ulusal Egemenlik

86) Lozan Antlaşmasına göre hangileri nüfus mübadelesinin dışında bırakılmıştır?
Cevap: Selanik ve Gümülcine'deki Türkler - İstanbuldaki Rumlar

87) Hangileri Avrupayla ticari ilişkilerimizi düzenlemek için yapılmıştır?
Cevap: Hafta sonu tatilinin değiştirilmesi - Miladi Takvim - Ölçü ve Saat

88) Kadının kararlarını hangisi değiştirir?
Cevap: Kazasker

89) Hangileri II. Dünya savaşının çıkmasıyla sona eren Balkan Atlantının amacına ulaşamamasının sebeplerindendir?
a)Bu antantın sadece komşu birkaç ülke arasında yapılmış olması b)Savaşın bütün dengeleri alt üst etmesi c)Boğazların Türk Egemenliğine Geçmesi
Cevap: b ve c

90) Fransa'nın Sakarya Savaşının ardından Ankara Antlaşmasını imzalaması neyi gösterir?
a. Türkiye'nin uluslararasında ilk defa tanındığını
b. İngilizlerin Yunanlılara yardım ettiğini
c) fransanın tbmm ile iyi ilişkiler kurmak istemesi
Cevap: c

91) Bazı işletmelerin millileştirilmesi ... vs hangileriyle doğrudan ilişkilidir?
Milliyetçilik - Laiklik - Devletçilik Cevap: Devletçilik ve Milliyetçilik

92)Siyasi-ekonomik olayların görüşülmesi(kurultay)

93)külliye(cami)

94)tanzimat fermanı(eğitim sistemi)

95)amasya görüşmeleri(manda ve himayenin reddi)

96)Milletler cemiyetine giriş(1932)

97)beş yıllık kalkınma planı(1934)

98)soyadı kanunu(sosyal)

99)m.kemale gazilik verilmesi(TBMM)

100)Fransa ile ankara ant.(tbmm ile ilişki kurma)

101)nüfus mubadelesi(batı trakya türkleri, istanbuldaki rumlar)

102)fransanın suriyeden çekilmesi(hatay sorunu)

103)1923 anayasa(devletin dini islamdır)

104)balkan antantı(dengelerin değişmesi)

105)ilk duş borç(abdulmecid-kırım savaşı)

106)azınlıklar konusu(uluslararası konferans)

107)tbmm nin çıkardığı yasalar(hıyaneti vataniye , ağnam vergisi, tekalifi milliye)

108)atatürk dönemi(millet mektepleri, halkevleri)

109)işletmelerin yabancılardan alınması(milliyetçilik, devletçilik)

110)aşar vergisi(değişik oranlarda alınmaz)

111)göktürk dönemi(orhun kitabeleri)

112)II. meşrutiyetin ilanı(ittihat ve terakki partisi)

113)batıya uyum(hatırlamıyorum)

114)cumhuriyetçilik ilkesi(hatırlamıyorum)

115-tanzimat fermanı hangisi konusunda rejim yapmamıştır( devlet rejimi)

116-hangisi oısmanlının asker ve devlet adamı tetiştiren kurumuydu(devşirme=

117-azınlık ile bir soru vardı bgizimkiler demiş ki siz azınlıklara nasıl davranırssabnız bizde öle davranırız bu ne ile ilgilidir( aazınlıklara eşitlik),

118-cevabı ulusal egemenlik olan bir soru vardı

119-hangisi halifeliğin kaldırılmasına ortam hazırlamıştır:saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetim kurulmasu

120-hangisi avrupaya uyum içindir:miladi takvim ve pazar günü tatili

121-hangisi cumghuriyetçiliğin sonucudur:halkçılık

122-1934 de devletler cemiyetine üyeolduk

123-beşik uleması? alimin dogan cocugu

124-atatürkün katılmadığı toplantı? mebusan meclisi

125-ulaşımı en zor liman? sinop

126-egede alüvinyon oluşuma bağlı kapatılan liman kentimi? efes

127-altı sıfır ne zaman atılıyor_ 1 ocak 2005

128-bakanlık sistemini ilk kuran padişah_ II.mahmut

129-k ve l noktasındaki yerlerin parelel ve enlem dereceleri A sikki olan 26-42

130-hangi sönmüş volkanın krterinde göl vardır? nemrut

131-güneydoğu anadolu bölgesinin doğu ve iç anadolu bölgesinden ayıran özellik?

132-gül,ananson hangi bölgede yapılır? mentese veya göller yöresi

133-ipekçilik nerede yapılır? marmara

134-endüstrisi ve nufusu en kalabalık bölge? marmara

135-cumhurbaşkanın tekrar meclise iade ettiği yasayı meclis ona tekrar gönderdiğinde neden imzalamak zorunda? meclisin üstünlüğü-milletin iradesi

136-egemenliğin ulusa ......!!!!

137-batılılaşma hangi dönemde başladı? III.selim

138-hangi cephe .......!!!!!!! ırak veya çanakkale

139-londra ant. hangi savaştan sonra imzanlandı? Londra konferansı ne zaman toplandı-I.inönü

140-....heykelciliği neden sadece çiçek ve desenlerde devam ettirdiler insan figüründe değil_ inançlarından dolayı

141-coğrafyada tablo sorusu (alan ve nufus) 70000 km ye 90000nüfus

142-şekerpancarı üretimi nerede yapılmaz?
-hangi bölgede ş.pancarı fabr.yoktur? güney doğu anadolu

143-avrupa birliğine en son giren ülke değildir?-ispanya

144-birleşmiş milletlerde eğitim kurumu-UNESCO

145-eski TÜRKlerin çalgısı-kopuz

146-anayasa mahkemasine hangisi iptal davası açamaz-başbakan

147-ordunun savunma ve güvenlikle TBMM deki temsilcisi -M.savunma bakanı

148-padişahlığın alameti- para bastırmak ve hutbe okutmak

149-Şeyh Sait ayaklanması sonrası-terakkiperver c. partisi kapatılmıştır

150- Aşağdakilerden hangisi Osmanlı döneminde beylerin, sadrazamların...kaldığı mezar yapılarıdır. (Kümbet ve Türbe)

151- Uygurlularda yerleşik hayata geçişin kanıtı (mimari alanla ilgili bir cevapdı)

152- Osmanlıda kadınlara verilen haklarla ilgilidir. (Bir erkeğin şahitliğinin iki kadının şahitliği yerine geçmesi ve kadınların boşanma hakkının olmaması)

153- Osmanlının avrupadan aldığı ilk yenilikler (askeri alanda yapılan yenilikler)

154- Vaka-i hayriye nedir (Yeniçeri ocağının kaldırılması)

155- Balta limanı antlaşması ile ilgili bir soru

156- Osmanlı devletinin birinci dünya savaşına giriş nedenlerinden biridir (yavuz ve midilli)

157- Aşağdaki olaylardan hangisi osmanlılar döneminde olmamıştır(menemen ayaklanması)

158- Kuva-i Milliyenin özelliklerinden değildir (İstanbuldan Anadoluy'a silah dağıtması)

159- Amasya görüşmesinde alınan kararlar (meclisin nerede toplanacağı yönünde alınan karar ve ....)

160- Son Osmanlı mebusan meclisinde alınan kararlar (azınlık hakları ve sınırlar)

161- Tekalifi Milliye emirleri ile ilgili bir soru

162- TBMM'nin isyanlar için aldığı tedbirler (hıyanet-i vataniye kanunu ve istiklal mahkemeleri)

163- Lozan antlaşmasında alınan kararlar

164- İngiltere ile yapılan ankara (musul sorunu ile ilgili) antlaşmasında aşağdaki sonuçlardan hangisi çıkar

165- Terakki perver Cumhuriyet fırkasının kapanmasına neden olan olay (şeyh sait ayaklanması)

166- Yukarıdaki konulardan hangisi Milletler Cemiyetinin başarısızlığı olarak adlandırılır (seçeneklerin hepsi)

167- Hukuk sisteminin bütün kanunları kapsayanla ilgli bir soru yanlış da olabilir (Medeni Kanun)

168- Kronolojik sıralama (laiklik ilkesinin anayasaya girmesi, cumhurbaşkanının yemin şeklinin değişmesi, kadınlara milletvekili seçme seçilme hakkının verilmesi)

169- Türklerin milli ve dini bayramlarını kutladığı olayın adı (Şölen)

170- Devletçilik ilkesi gereği çıkarılan düzenlemelerdeki amaç (Devlet çıkarlarını korumak)

171- Balkan antantı hangi devletlerin tehtidi üzerine çıkarılmıştır (Almanya ve İtalya)

172- Musul sorunu ile ilgli bir soruda da (Irakın Bağımsız olması)

173- Laiklik ilkesi gereği yapılanlar

174- Atatürk milliyetçiliği ile ilgili bir soru

175- Atatürk döneminde kurulan kuruluşlardan biridir( İşbankası)

176- Türk dili ile ilgili gurur yaratıcı düzenlemeler

177) Osmanlıda hangileri asker sayısının büyük bölümünü sağlamada ve devlet adamı yetiştirmede yarar sağlamıştır?
Devşirme - İltizam - Müsadere
Cevap: Sadece Devşirme (İltizam: Vergi satışı, Müsadere: Ölenlerin malına el koyma)

178)Tanzimat Fermanı ile aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmamıştır?
Cevap: Devlet Yönetimi (Devlet Yönetimi sadece meşrutiyetlerle değişmiştir)

179) Bazı işletmelerin millileştirilmesi ... vs hangileriyle doğrudan ilişkilidir?
Milliyetçilik - Laiklik - Devletçilik
Cevap: Devletçilik ve Milliyetçilik

180) Hangisi Cumhuriyetçilikle doğrudan ilgilidir?
Cevap: Halkçılık (Halkçılık Cumhuriyetçiliğin doğal sonucudur)

181) Amasya Görüşmelerinde İstanbul Hükumetinin, TBMM ile Sivas kongresinde belirlenen dış politikayı uygulama konusunda anlaşması neyi gösterir?
Cevap: Manda ve Himayenin reddedildiğini

182) Fransa'nın Suriye'ye özerklik vermesiyle hangi sorun ortaya çıkmıştır?
Cevap: Hatay Sorunu

183) Atatürk'e Başkomutanlık yetkisini kim vermiştir?
Cevap: TBMM (Sakarya savaşı öncesinde meclis bütün yetkilerini üç aylığına ona devretmiştir)

184) II. Meşrutiyetin ilanında hangisi etkili olmuştur?
Cevap: İttihat ve Terakki Partisi

185) Türkiye 1932 yılında hangi uluslar arası kuruluşa üye olmuştur.
Cevap: Milletler Cemiyeti (İtalya ve Almanya'nın savaşçı tutumu üzerinde dünya barışına katkıda bulunmak üzere)

186) Külliyeler genellikle hangisinin çevresinde kurulmuştur.
Cami - Medrese - ....
Cevap: Cami (Forumdan bir arkadaş bir kitaptan baktığını yazdı.)

187) Osmanlılarda ilk dış borç kimin döneminde alındı.
Cevap: Abdülmecit (Kırım savaşı sırasında (1854) İngilizlerden)

188) Kadının kararlarını hangisi değiştirir?
Cevap: Şeyhülislam (Kazasker sadece askeri davalara bakar)

189) Soyadı Kanunu hangi konularda kolaylıklar sağlamıştır.
Sosyal - Siyasal - Ekonomik
Cevap: Sadece sosyal (Kitap öyle diyor yoruma açık olduğunu sanmıyorum.)

190) Hangileri Atatürk Döneminde açılmıştır?
Köy Enstitüleri - Halk Evleri - Millet Mektepleri
Cevap: Halk Evleri ve Mahalle Mektepleri (Forumdan bir arkadaş açılış tarihlerini verdi.)


191) Hangisi 1921 Anayasasında yapılan 1923 değişikliklerinden değildir?
Cevap: Devletin dini islamdır ibaresinin anayasadan çıkarılması (1928 yılında gerçekleştirilmiştir.)

192) Hangisi Lozan'dan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında sorun olmaya devam etmiştir?
Nüfus Mübadelesi - Ege Adalarının silahsızlandırılması - Tazminat sorunu
Cevap: Nüfus Mübadelesi ve Ege Adalarının silahsızlandırılması (Tazminat olarak biz Karaağaç'ı aldık ve hala bizde hiç sorun olmadı)

193) Konya hangilerine başkentlik yapmıştır?
Anadolu Selçuklular - Büyük Selçuklular - Karamanoğulları Beyliği
Cevap: Sadece Anadolu Selçuklular (İşte sınavın en baba sorusu Karamanoğullarının sadece bazı beyleri Konya'yı başkent olarak değil taht şehri olarak kullanmışlardır. İnternetten araştırdım. (http://www.dallog.com/) Bu beyliğin başkenti Ermenek ve Larende (Eski Karaman) şehirleridir? Bu soruyu bende yanlış yaptım. Ama belki Ermenek Konya'nın eski ilçesi olduğu için doğru kabul edilir ama hiç sanmıyorum.)


194) I. Beş yıllık Kalkınma planı ne zaman uygulanmaya başlamıştır?
Cevap: 1934 (1933 yılında çıkmıştır. Atatürk'ün ölümüne kadar uygulanmıştır. Sonra ikinci beş yıllık kalkınma planı hazırlanmış ama II. Dünya savaşı nedeniyle uygulananamamıştır.)

195) Hangileri Göktürkler Dönemine aittir?
Orhun Kitabeleri - Manas Destanı - Kabalasagun Anıtı
Cevap: Sadece Orhun Kitabeleri (Manas Kırgızlara aittir. Kabalasagunu hiç duymadım)

196) Fransa'nın Sakarya Savaşının ardından Ankara Antlaşmasını imzalaması neyi gösterir?
a. Türkiye'nin uluslararasında ilk defa tanındığını
a. İngilizlerin Yunanlılara yardım ettiğini
...
Cevap: Bence Türkiyenin uluslararasında ilk defa tanındığı (Bu seçenek aynen böyleydi ve diğer seçenekler çok saçmaydı ama Türkiye uluslarasında ilk defa Afganistan tarafından daha önce tanınmıştı. Belkide soru yanlıştır.)


197) Hangileri aşar vergisinin özelliklerindendir?
Gayri müslimlerden alınması - Ürün üzerinden alınması - Her bölgede farklı oranlarda alınması
Cevap: Sadece Ürün üzerinden alınması (Gayri müslimlerden cizye ve adını hatırlamadığım başka bir vergi alınırdı. Ayrıca Aşar arapça "%10" demek bu durumda farklı oranlarda alınmışmıdır bilemem emin değilim. Net bilen varsa yazsın. )

198) Hangileri TBMM tarafından çıkarılmıştır.
Hıyanet-i Vataniye Kanunu - Ağnam vergisinin artırılması hakkında kanun - Tekalif-i Milliye emirleri
Cevap: Bence Sadece Hıyanet-i Vataniyye Kanunu olacak. (Tekalif-i Milliye emirlerini Atatürk başkomutanlık yetkisine dayanarak kendisi çıkarttı ve Ağnam vergisi bildiğim kadarıyla sadece Osmanlıya ait bir vergi ve Aşar'ı kaldıran Atatürk heralde Ağnamın artırılmasına izin vermezdi diye düşündüm.)

199) Hangileri II. Dünya savaşının çıkmasıyla sona eren Balkan Antantının amacına ulaşamamasının sebeplerindendir?
Bu antantın sadece komşu birkaç ülke arasında yapılmış olması - Savaşın bütün dengeleri alt üst etmesi - ?? Hatırlayamıyorum

200) Hangileri Eski Türk devletlerinde, devlet meselelerinin karara bağlandığı kurumlardandır?
İl- Kurultay - Toy
Cevap: Kurultay - Toy (Eminim kitaba tekrar baktım)

201) Hangileri halifeliğin kaldırılmasında etkili olmuştur?
Saltanatın kaldırılması - Menemen Olayı - Cumhuriyetin ilanı
Cevap: Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı (Menemen olayı 1930 yıllarında olmuştur. Halifelik 1924'te kaldırıldı? Cumhuriyetin ilanından sonra rejim için tehlike olduğu için halifelik kaldırıldı.)

202)hangisi tbmm tarafından çıkarılmıştır
hıyanet-i vataniye kanunu-agnam vergisinin arttırılması-tekalif-i milliye emirleri
cevap:her üçü de çünkü:
başkomutanlık yetkisi ile atatürk meclis yetkilerini de almıştı
ve her sözü meclis kararıydı.kurtuluş savaşı yaşanırken ağnam ve aşar vergisi zorunlu ihtiyaçtan 10 kat arttırıldı şavaş bitince kaldırıldı.

203)çocuk ölümleri ile ilgili soru
cevap:çiçek hastalığı nedeniyle olması çünkü:
bu hastalığın aşısı bulundu ve hastalık yok oldu

204-Pamuk ve tütün en çok hangi bölgede yetişir?

205-II.meşruiyrtin ilan edilmesinde hangisi etkili olmuştur?

206-Cumhuriyetcilik ilkesi hangisiyle doğrudan ilgilidir?

207-Konya hangilerine başkentlik etmiştir?(karamanoğulları,büyük selçuklu,anadolu selçuklu)

208-Kadı nın kararlarını hangisi değiştirebilir?

209-Külliyeler hangisinin çevresinde bulunur?

210-Hangisi Göktürklere aittir?(orhun kitabeleri,manas,...)

211-İlk dış borç kimin zamanında alınmıştır?

212-Atatütke başkomutan yetkisini kim vermiştir?

213-Hangileri Atatürk dönemi olaylarındandır?(köy enst,halkevleri,mektepler)

214-Meclis tatildeyken TSK nın kullanılmasına kim karar verir?

215-Türkiye 1932 de hangisine üye olmuştur?(milletler cemiyeti)

216-Göçün olumsuz sonuçları ile ilgili bir soru.

217-Marmara bölgesi hangi alanda ekonomiye daha az katkı sağlar?(hidroelektrik)

218-Ürgüp-Göreme deki toprak çeşidi(Volkanik)

219-Hangi akarsuyun olduğu bölgede çevre kirliliği daha azdır?(porsuk,zap,B.Menderes,Gediz)

220-Bir kimsenin belediye başkanı seçilebilme yeterliliğine sahip olduğuna kim karar verir?(yüksek seçim kurulu)

221-Türkiye hangisinin kararlarına uyacağını bir sözleşme ile taahüt etmiştir?

222-Hangisi Güney Doğu Anadolu nun özelliklerinden değildir?(Nüfusun dağılmı düzenlidir(?))

223-Balkan paktı neden sona ermiştir?

224-Fransa ile Ankara anlaşmasnın imzalanması neyi gösterir?

225-Fransa nın Suriyeye özerklik vermesiyele hangi sorun yaşanmıştır?(hatay)

226-Aşağıdaki görevlerin hangisi cumhurbaşkanına anayasayla verilmiş bir görev değildir?( kanunları halk oyuna sunmak)

227-Hangisi olanüstü hal,sıkıyönetim vb. Hallerde bile sınırlamaz?(vicdan hürriyeti)

228) Hangileri Göktürkler Dönemine aittir?
Orhun Kitabeleri - Manas Destanı - Kabalasagun Anıtı
Cevap: Sadece Orhun Kitabeleri (Manas Kırgızlara aittir. Kabalasagunu hiç duymadım)

229)başkent Konya(karamanoğulları, anadolu selçuklu)

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012