Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 20 Temmuz 2024 Cumartesi
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 3
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 

KPSS 2005 Genel Kültür soru ve cevapları

1-Abdülhamit hangi olayla tahttan indirilmiştir?

A)31 mart vakası

B)Anayasanın yürürlüğe girmemesi

 

2-Aşağıdakilerden hangisi 2004 yılında gerçekleşmiştir?

A) DGM'lerin kaldırılması

B) Temel hak ve özgürlüklerin düzenlenmesi

 

3-Aşağıdakilerin hangisi 1. Balkan savaşı sonrasında kaybedilmiştir?

I-ege adaları ve doğu trakya

II-Makedonya ve Arnavutluk

III-Gökçeada ve Bozcaada

A)I-II B)I-III C)yalnız III d)I-II-III E)Yalnız I

 

4-Kurtuluş savaşında Atatürk'ün kanun duzeyinde emir verme yetkisi hangi sıfata dayanır?

A) meclis başkanı

B) başkomutanlık

C) Cumhurbaşkanı

D) Mareşal

 

5-Eski donemlerde ticarette anlaşmaların imzalanması neyin göstergesidir?

A) Siyaset B) Edebiyat C)Spor D) Hukuk

 

I-İzmir İktisat Kongresi

II-Kabotaj Kanunu

III-İlk sanayi planı

6- Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) II-I-III B)I-III-II C)III-II-I D) I-II-III E)III-I-II

 

7-Aşağıdakilerden hangisi osmanlılarda toprak yönetimi ile ilgili değildidr?

A) İkta B) Yurtluk C) Ocaklık D) Zeamet E) Ulak

 

I-Padişah

II-Sadrazam

III-Nişancı

8-Yukarıdakilerden hangisi yönetim hakkına sahiptir?

A)I-II-III B)I-II C) Yalnız I D)Yalnız II E)II-III

 

9-Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemindeki gerşekleştirilmemiştir?

A) Nüfus sayımı

B) Yeni bir ordunun kurulması

C) İlk resmi gazetenin çıkartılması

D) Anayasa çıkartılması

E) İlkokul eğitiminin zorunlu hale getirilmesi

 

10-TR neden Sabadat niçin paktına katılma ihtiyacı duymuştur.?

I-italyanın Habeşistan'a saldırması

II...

III...

A)Yalnız I

 

11-Osmanlı İmparatorluğu' nda Divan-ı Hümayun' da aşağıdakilerden hangisi bulunurdu?

I-İlmiye sınıfı

IIKalemiye sınıfı

III-Seyfiye sınıfı

IV-Azınlıklar

A) I-II B)I-II-III-IV C)IV D) I-II-III E)Yalnız IV

 

12)Möntrö sozleşmesinde,

I-Yunanistan' a doğu trakyanın bırakılması

II-Boğazların hakimiyetinin TR'ye bırakılması

Yukarıdakilerden hangisi vardır?

A)yalnız I B) Yalnız II C)I-II

 

13-Kuvayi Milliye aşağıdakilerin hangisinde rol almştır?

I)Menemen olayı

II)Yozgat ayaklanması

III)Şeyh Sait Ayaklanması

IV)I. İnönü zaferinin kazanılmasında

A)Yalnız I B)Yalnız II C) I-II D)I-II-III

 

I-Mustafa Kemal düzenlenmesinde doğrudan etkili olmuştur.

II-Temsil Kurulu'na yeni katılımlar olmuştur.

14-Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinde olmuştur?

A)Sivas Kongresi B)Alaşehir Kongresi C)Edirne Kongresi D) Erzurum Kongresi E)İskenderun Kongresi

 

15-Halifeliğin kaldırılması aşağıdakilerden hangilerinde etkili olmuştur?

I-Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasında

II-Medreselerin kapatılmasında

III-Tevhid-i tedrisad kanunun çıkartılmasında

A)I-II-III B)I-II C)II-II D)I-II-III-IV

 

16-Kadınlara Milletvekili seçme ve seçilme hakkı ne zaman verilmiştir?

A) Tanzimat fermanı ile B)Medeni kanun ile C) 1930 anayasa değişikliği ile D) 1934 Anayasa değişikliği ile E)II. Meşrutiyet ile

 

 

 

I-Şeyh Sait Ayaklanması

II-31 Mart Vakası

III...(ilgisiz bir şey)

17-Yukarıdakilerden hangisi MUSUL'un elden çıkması ile ilgilidir?

A)Yalnız I B)I-II C)I-II-III

 

I-Yunanlılarla ve ingilizlerle ilgili uzunca bir cümle

II-ilgisiz bir şey

III-İlgisiz birşey

18)Yukarıdakilerden hangisi ile hangisi ile İNGİLİZLERİN Yunanlıları desteklediği söylenebilir?

A)yalnız I

 

I-Londra Konferansına İstanbul hükümetinin yanında TBMM'nin de çağrılması

II-İtalyanlar'dan savaş esirlerinin serbest bırakması

19)Yukarıdan hangisi itilafların TBMM'yi tanıdıklarının kanıtı olabilir?

A)yalnız I

 

I-Halk arasında eşitliğin sağlanması

II-yine eşitlikle ilgili bir madde

III...özel girişimin engellenmesi

20-Yukarıdakilerin hangisi Halkçılıkla ilgilidir?

A)I-III B)I-II-III C)I-II D) Yalnız III E)Yalnız I

 

I-Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kurulması

II-Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulması

III-Demokrat Parti kurulması

21)Yukarıdakilerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmiştir?

A)I-II B)I-II-III C)Yalnız I D) Yalnız III

 

22-Aşağıdaki illerin hangilerinde saat farkları en fazladır?

A)İzmir-Ankara B)Kütahya-İzmit C)Balıkesir -Erzincan

 

23-Makinalı tarımın engebeli alanlarda yapılması daha zordur.

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki illerin hangisinde makinalı tarımın yapılma imkanı en azdır?

A)Samsun B)Artvin C)Konya D)Gaziantep

 

24-Nüfus yoğunluğunu aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

A)Bitki örtüsü

B)Yeryüzü şekilleri

C)Endüstri kuruluşları

D)İklim

 

25-Aşağıdakilerin hangisi TR'deki kıyıların ortak özelliklerindendir?

A)Dağların kıyıya paralel uzanması.

B)Sıcaklık farklarının kıyılarda, iç kesimlere oranla daha az olması.

C)Kıyı sıcaklıklarının iç kesimlere kadar ulaşabilmesi.

D)Doğal limanların bulunması

 

I-Samsun-Bakır

II-İskendurun-Demir

III-Seydişehir-Boksit

IV-Mersin-Petrol

V-...

VI-Murgul-Bakır

26-Yukarıdakilerden hangilerinde çıkartılan madenler çıkartıldıkları yerlerde işlenmektedir ?

A)I-II B)III-V C)II-IV D) IV-VI E)III-VI

 

27-Aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmek için atılacak adımlardan değildir?

A)Gübreleme

B)Sulama

C)Nadasa bırakma

 

28-Aşağıdakilerden hangisi ormanlardan, yetiştirilmesi ile ulaşılması istenen sonuçlardan biri değildir?

A)Erezyonun önlenmesi

B)Temiz hava

C)Tarihi değerlerin korunması

 

29-Aşağıdakilerden hangisi Efes, Milas gibi yerlerin önemini artırmaktadır?

A) .............Tarih..........

B) ..........Doğa........

C) ..........Ulaşım.....

D) ..........havası,suyu..........

 

30- Bir harita var ve sadece bu haritadaki bilgilere dayanılarak soruların yanıtlanaması isteniyor.

A)Karadeniz kıyılarında sıcaklık 6 derecenin üzerindedir.

 

31-Aşağıdakilerden hangisinde yasalar halkoyuna sunulabilir?

A)Cumhurbaşkanının meclise geri gönderdiği ve meclis tarafından 2/3 ve 3/5 oyla yeniden kabul ettiği yasalar.

B)Uluslararası antlaşmaları uygun bulma yasaları

C)Ödenek ve yolluklara ilişkin kanunlar.

 

32-Aşağıdakilerden hangisi TR parlamenter sisteminin özelliği değildir?

A-Cumhurbaşkanının gerektiğinde meclis seçimlerini yenileme kararı alması

B)Halkın meclisi doğrudan seçmesi

C)Seçimlerin iki turlu olması

 

33-IMF ile görüşmelerde muhatap hangi kurumdur?

A)Maliye Bakanlığı

B)Dış Ticaret Müsteşarlığı

C)Hazine Müsteşarlığı

D)DPT

 

34-Avrupa insan hakları mahkemesi hangi örgüt içinde yer alır?

A)Nato

B)Birleşmiş Milletler

C)Avrupa Birliği

D) BAB

E) Avrupa Konseyi

 

I-İslam Konferansı Teşkilatı

II-OECD

III-Karadeniz Ekonomik işbirliği teşkilatı

IV-BAB

35)TR yukarıdakilerin hangisinin kurucu üyesidir?

A)I-III B)Yalnız I C)II-III-IV D)Yalnız III E)I-II-III

 

36-Bankalar aşağıdaki hangi kurumun izni alınarak kurulur?

A) Hazine

B) Maliye Bakanlığı

C) Sermaye Piyasası Kurulu

D) Merkez Bankası

E) Bankalar Birliği

 

37-TR'nin ihracatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)AB ile ihracat fena sayılmaz.

B)İhraç malları arasında tarım ürünlerinin payı azalmasına rağmen halen bu ürünler ihracat içerisinde önemli bir yer tutar.

C)En fazla ihraç edilen ürünler endüstri ürünleridir.

Not:TR en çok, tüketim malları-ara mallar-endüstri malları ihraç,

ara mallar-endüstri malları-tüketim malları ithal eder.

 

38-Meclis'in aşağıdaki yetkilerinden hangisi 2004 yılında kaldırılmıştır?

A)Para basma

B)Savaş ilanına karar verme

C)Mahkemeler tarafından verilen kesin ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar verme

D)Uluslarası antlaşmaları uygun bulma yasası çıkarma

 

39-Milletvekilin düşmesi ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisinde milletvekiliğinin düşmesi, Meclis genel kurulunda görüşülmeden sadece genel kurula bildirilmesi ile gerçekleşmektedir?

A)Bir milletvekilinin 1 aya içerisinde 5 birleşime katılmaması

B)Milletvekilin milletvekilliği ile bağdaşmayan bir işle iştigal olması

C)Milletvekilin parti değiştirmesi

D)Milletvekiliğinin mahkeme tarafından verilen hüküm kararı ile gerçekleşmesi

E)Milletvekilinin çekilmesi

 

I-Başbakan

II-Bakanlar

III-....

IV-Başkanlık müsteşarları,müdürleri..

V-Sayıştay başkan ve üyeleri

40- Anayasa Mahkemesi yukarıdakilerden hangilerini yüce divan sıfatıyla yargılar?

A)I-II B)I-II-III C)IV-V D)I-II-V E)I-II-III-IV-V

 

41) Siyasi partilerle ilgili aşağıdakilerden bilgilerden hangisi doğrudur?

A)Siyasi partilere katılma yaşı 30'dur.

B)Siyasi partilere maddi yardımda bulunulamaz.

C)Yükseköğretim elemanları ile, yüksek öğretim öğrencilerinin siyasi partilere katılabilme koşulları yasa ile düzenlenir.

D)Devlet memurları ....... olmamaları durumunda siyasi partilere katılabilirler.

 

42-Aşağıdaki ovaların hangisinden yılda iki kez ürün alınabilir?

A)Bakırçay B) Konya ovası C)Yenişehir ovası

D)Çukurova E) Çarşamba ovası

 

43-Aşağıdakilerden hangisi suların kirlenmesinde etkilidir?

A)Hidroelektrik santralleri

B)Tarım ilaçları

 

1-a 2-a 3-a 4-b 5-d 6-d 7-e 8-b 9-d 10-a 11-d 12-b 13-b 14-a 15-a 16-d 17-a 18-a 19-a 20-c 21-a 22-c 23-b 24-a 25-b 26-e 27-c 28-c 29-a 30-a 31-a 32-c 33-c 34-e 35-d 36-? 37-b 38-c 39-d 40-d 41-c 42-d 43-a

 

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012