Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 20 Temmuz 2024 Cumartesi
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 5
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2004 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI


1- I. Orhun Kitabeleri
II. Manas Destanı
III. Karabalgasun Yazıtları
Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler’e aittir?

A-)Yalnız I
B-)Yalnız II
C-)Yalnız III
D-)I ve II
E-)II ve III
2-I. Karamanoğulları Beyliği
II. Anadolu Selçuklu Beyliği
II. Büyük Selçuklu Devleti
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin merkezi Konya’dır?

A-)Yalnız I
B-)Yalnız II
C-)I, II
D-)II,III
E-)I, II,III
3- I. Toy
II. Kurultay
III. İl
Yukarıdakilerden hangileri islamiyetten önce kurulan türk devletlerinde
siyasi, ekonomik, kültürel işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclistir?

A-)Yalnız I
B-)Yalnız II
C-)Yalnız III
D-)I, II
E-)I, II ve III
4-I. Devşirme
II. İltizam
III. Müsadere
Osmanlı Devleti’nde sürekli ve düzenli olarak devlet adamı ve ordunun
asker ihtiyacı hangisi ve hangileriyle sağlanmıştır?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) I, II
E-)II, III
5-Külliyeler genellikle aşağıdakilerden hangisinin çevresinde yer alır?

A-) Bimarhane
B-) Medrese
C-) Mektep
D-) Han
E-)Cami külliye
6-Osmanlı Devletinde Tanzimat dönemine kadar kadıların vermiş oldukları
hükümler gerektiğinde aşağıdakilerin hangisi tarafından incelenir ve
düzeltilir?

A-) Padişah
B-) Şeyhülislam
C-) Kazasker
D-) Defterdar
E-)Nişancı
7-II. Meşrutiyetin ilanında aşağıdakilerin hangisi etkili olmuştur?

A-) Hürriyet ve İtilaf Partisi
B-) İktisat partisi
C-) Terrakiperver Cumhuriyet Partisi
D-) Ahrar partisi
E-)İttihat ve Terraki
8-Osmanlı Devletinde dış borçlanma hangi padişah döneminde başlamıştır?

A-) Abdülaziz
B-) Abdülmecit
C-) II. Abdülhamit
D-) V. Murat
E-)II. Mahmut Padişah Abdülmecit döneminde
9-Tanzimat Fermanı’nda aşağıdakilerden hangisinde ıslahat yapılması
öngörülmemiştir?

A-) Yargı sistemi
B-) Vergi sistemi
C-) Askerlik işlemleri
D-) Devlet rejimi
E-)Eğitim sistemi
10-I. Hiyaneti Vataniye kanunu II. Ağnam vergisinin artırılması hakkında
kanun III. Tekalif-i Milliye emirleri (Ulusal yükümlülük) Yukarıdakilerden
hangisini TBMM çıkarmıştır?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) I, III
E-)I, II ve III
11-Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal’e “Başkomutanlık” yetkisini
aşağıdakilerden hangisi vermiştir?

A-) Mebuslar meclisi
B-) TBMM
C-) Temsilciler kurulu
D-) Bakanlar kurulu
E-)İç İşleri Bakanlığı 5 Ağustos 1921 tarihinde kabul edilen bir yasayla
Meclis, kendisine ait yetkileri ve başkomutanlık görevini Mustafa Kemal’e
vermiştir.
12-Sakarya Savaşı’ndan sonra Fransa’nın TBMM ile Ankara Antlaşmasını
yapması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A-) Fransa’nın TBMM ile iyi ilişkiler kurmak istemesi
B-) TBMM’nin uluslararası ilk kez tanındığını
C-) Fransa ile TBMM arasında dostluğun uzun süreceğini
D-) İngiltere’nin Yunanistan’ı desteklediğini
E-)İtalyanların işgal ettiği Anadolu’dan geri çekildiğini
13-I. Batı Anadolu’da yaşayan Rumlar
II. Gümülcine ve Selanik’te Yaşayan Türkler
III. İmroz, Bozcaada ve İstanbul’da yaşayan Rumlar
IV. Taselya ve Makedonya’da yaşayan Türkler
Yukarıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nda nüfus değişimi dışında
tutulmuştur?

A-) I, II
B-) II, III
C-)III, IV
D-) I, II ve III
E-)II, III ve IV
14-Temsilciler Kurulu, Amasya Görüşmeleri’nde İstanbul Hükümeti’nden Sivas
Kongresi’nin saptadığı dış politikaya uymasını istemiştir. Buna göre;
Temsilciler Kurulu’nun, aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulur?

A-)Yabancı sermayeden yararlanması
B-) Malta sürgünlerinin geri getirilmesi
C-) Manda ve himaye reddi
D-)Mebuslar Meclisinin İstanbul’da toplanması
E-) Antlaşma Devletleri ile barış için görüşme yapılması
15-Cumhuriyetçilik ilkesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan
ilgilidir?

A-) Halkçılık
B-) Devletçilik
C-) İnkılapçılık
D-) Milliyetçilik
E-)Laiklik
16-1923 yılında 1921 anayasasında bazı değişiklikler yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?

A-) Başbakan’ı Cumhurbaşkanın seçmesi
B-) “Tükiye Devleti’nin dini islamdır ” hükmünün çıkarılması
C-) Cumhurbaşkanının meclis tarafından seçilmesi
D-) Bakanlar Kurulunun Başbakan tarafından oluşturulması
E-)Cumhurbaşkanının bir seçim dönemi için seçilmesi
17-Halifeliğin kaldırılmasında I. Menemen olayı II. Saltanatın
kaldırılması III. Cumhuriyetin ilanı Yukarıdakilerden hangisinin etkisi
görülmüştür?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) I, II
E-)II,III
18-I. Ürün üzerinden alınması
II. Her bölgeden farklı oranda toplanması
III. Gayri Müslimlerden alınması
Yukarıdakilerden hangisi aşar vergisinin özelliklerindendir?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) I, II
E-)I, II, III
19-Cumhuriyet döneminde yabancıların elindeki demiryollarının tümünün
satın alınması ve bütünüyle yabancı sermayeye dayanan sanayileşme modeli
yeni devlet tarafından öz kaynakları temel alan sistemi uygulaması,
I. Milliyetçilik
II. Devletçilik
III. Laiklik Yukarıdakilerden hangisiyle ilgili değildir?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) I, III
E-)II, III
20-Devlet eliyle sanayinin kurulması “Birinci beş yıllık plan” hangi yılda
uygulamaya başlandı?

A-) 1931
B-) 1932
C-) 1934
D-) 1935
E-)1936
21-Saltanatın kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?

A-) . Yurtta ve dünyada barışın
B-) Bağımsızlığın
C-)Ulusal egemenliğin
D-) Uluslar arası ilişkilerin
E-)Özerkliğin
22-Soyadı kanunuyla;
I. Sosyal
II. Siyasi
III. Ekonomik
alanlarından hangisinde kolaylık sağlar?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) I-II
E-)I-II-III
23-Türkiye cumhuriyetinde
I. Hafta tatilinin Pazar gününe alınması
II. Miladi takvimin kabulü
III. Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
gelişmelerinden hangisinde uluslararası resmi ilişkilere uyum sağlama
amacı vardır?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) I-II
E-)II-III
24- Türkiye’de
I. 1923 yılında seçmen olabilmek için uygulanmış olan vergi verme şartının
kaldırılması
II. Seçmen olan herkesin oy kullanmasının zorunlu olması
III. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
gelişmelerinden hangilerinde yönetime katılmak amacının olduğu
savunulabilir?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) II-III
E-)I-II-III
25-Fransa Suriye’deki manda yönetimini kaldırarak burada bağımsızlığı
öngören bir antlaşma yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A-)Musul sorunu
B-) Hatay Sorunu
C-) Boğazlar sorunu
D-) Borçlar sorunu
E-)Yabancı okullar sorunu
26-I. Savaşın tüm dengeleri alt üst etmesi
II. Balkan Antantının aynı yörede bulunan devletler arasında yapılmış
olması
III. Boğazların Türk egemenliğine geçmesi
Balkan Antantının II. Dünya Savaşı’nda işlevini yitirmesinde,
yukarıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) I-III
E-)II-III
27-Türkiye ile Yunanistan arasında
I. Nüfus değişimi
II. Tazminat
III. Ege adalarının silahsızlandırılması
Konularından hangisi Lozan antlaşmasından sonra bir sorun olarak devam
etmiştir?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) I-III
E-)II-III
28-I. Köy enstitüsü
I. Halk evleri
III. Millet Mektepleri
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmuştur?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) I-II
E-)II-III
29-Türkiye 1932 yılında aşağıdakilerden hangisine üye olmuştur?

A-) Birleşmiş milletler
B-) Milletler cemiyeti
C-) Lahey adalet divanı
D-) Balkan antantı
E-)Sadabat paktı
30-Misak-ı Milli’de alınan “Türkiye’deki azınlıklara komşu memleketlerdeki
türklere verilen haklar kadar hak verilecektir” kararı ile ne yapılmak
istenmiştir?

A-) Azınlıklara hak vermede eşitlik temel alınmıştır
B-) İtilaf devletleri ile iyi ilişkiler kurulmak istenmiştir
C-) Azınlıklara daha çok hak verilmiştir.
D-)Azınlıkların göç etmesi istenmiştir.
E-)Yabancı memleketlerdeki türklerin yönetime katılması amaçlanmıştır.
31-I. Altyapı hizmetlerinin yetersizliği
II. Çevre Kirliliği
III. Alışveriş merkezlerinin azlığı
Yukarıdakilerden hangisi Türkiye’de büyük şehirlerin önemli sorunları
arasında yer alır?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) I-II
E-)II-III
32-Türkiye’de konutlarda yapı malzemesi olarak kullanılan taşlar
konutların bulunduğu çevrenin jeolojik yapısına bağlıdır.
Buna göre; Ürgüp, Avanos, Nevşehir konutlarında yapı malzemesi
aşağıdakilerden hangisinin en çok kullanılması beklenir?

A-) Kalker
B-)Kum taşı
C-)Volkan tüpü
D-) Jips
E-)Granit
33-Coğrafi konumları göz önüne alındığında aşağıdaki bölümlerin hangisinde
en sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki farkın en fazla olması beklenir?

A-) Orta Karadeniz Bölümü
B-) Kıyı Ege bölümü
C-) Güney Marmara bölümü
D-) Antalya bölümü
E-)Yukarı Murat Van bölümü
34-Türkiye’nin en doğu ucu ile en batı ucu arasında 76 dk. zaman farkı
olması hangisiyle açıklanır?

A-) Asya ve Avrupa kıtalarında toprağının olması
B-)Yüzey şekillerinin engebeli olması
C-) Başlangıç meridyenin doğusunda olması
D-) Geçen meridyen sayısıyla
E-)Kuzey Yarım kürede olmasıyla
35-Aşağıdakilerin hangisi Ege Bölgesi’nde delta ovalarının ortak özelliği
değildir?

A-) Kıyıda büyük göllerin oluşması
B-) Tarımsal etkinlerin yoğunlaştığı alanların olması
C-) Endüstri bitkilerinin daha fazla yetişmesi
D-) Önemli turizm merkezlerinin bulunması
E-)Yerleşimin yoğun olması
36-Türkiye’de pamuk ve tütün üretiminin ikisinde de en büyük paya sahip
olan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Doğu Anadolu Bölgesi
B-) Güney Doğu Anadolu Bölgesi
C-) Akdeniz Bölgesi
D-) Ege bölgesi
E-)Karadeniz bölgesi
37-Ege bölgesinin kıyı kesimi ile iç kesiminde ürünler benzerlik
gösterirken Doğu Karadeniz bölümünde kıyı kesiminde yetişen bir çok ürün
75-100km içeride rastlanmaz.
Ege ve Doğu Karadeniz bölgeleri arasında görülen bu farkın temel nedeni
nedir?

A-)Dağların uzanışı
B-) Tarımsal nüfus yoğunluğu
C-) Deniz akıntıları
D-) Hakim rüzgar yönü
E-)Toprak türü
38- I. Nüfus yoğunluğu
II. Yer şekilleri
III. Denize uzaklık
Türkiye’de tarım ürünü çeşitliliğinde yukarıdakilerden hangileri
etkilidir?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız II
C-) Yalnız III
D-) I-II
E-)II-III
39-Türkiye’de geçimini geleneksel yöntemlerle yapılan hayvancılıktan
sağlandığı ve küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu iki yörenin
aşağıdakilerden hangisi bakımından benzer olduğu beklenir?

A-) Hakim rüzgar yönü
B-) Nüfus sıklığı
C-) Akarsu ağı
D-) Doğal bitki örtüsü
E-)Tarım ürünleri
40-Geçtikleri yerlerin endüstrileşme ve kentleşme durumları göz önüne
alındığında aşağıdaki akarsulardan hangisinin daha az kirlenmesi beklenir?


A-) Ergene
B-) Zap
C-) Büyük Menderes
D-) Gediz
E-)Porsuk
41- I. Dış pazara rekabet gücü yüksek ürünler sunulması
II. Dış satım için yeni pazarlar bulunması
III. Endüstri ürünleri dış alımı arttırılması
Dış ticaret açığını kapatmak için yukarıdakilerden hangisi yapılmaz?

A-) Yalnız I
B-) Yalnız III
C-) I-II
D-) I-III
E-)II-III
42-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bulunan iki kentten birinin endüstri
bakımından diğerinden daha fazla gelişmiş olduğunu gösteren en büyük
kanıttır?

A-) Eğitim seviyesinin yüksek olması
B-) Ulaşım olanaklarının çeşitli olması
C-) Enerji tüketiminin fazla olması
D-) Yer altı ve yer üstü kaynaklarının çeşitli olması
E-)Nüfus yoğunluğunun fazla olması
43-Türkiye’de hava yoluyla gelen turist sayısının, deniz ve kara yoluyla
gelen turist sayısından iki kat fazla olması bu ulaşım yollarının
özellikle aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı oluşu ile
açıklanabilir?

A-) Ulaşım araçlarının taşıma kapasitesi
B-) Yolculuk süresi
C-) Çalışan personel sayısı
D-) Yolculuk içi ödenen para
E-)Ulaşılabilinen merkez sayısı
44-Aşağıdaki alanlardan hangisi Marmara Bölgesi’nin Türkiye ekonomisine
katkısı en azdır?

A-) Besin Endüstrisi
B-) Hidroelektirik enerji üretimi
C-)Seramik endrüstrisi
D-) Bankacılık hizmeti
E-)Turizm
45- Aşağıdakilerden hangisi Güney Doğu Anadolu Bölgesinin özelliklerinden
değildir?

A-) Ham petrolün tamamına yakınının üretildiği yerdir.
B-) Yükseltisi kuzeyden güneye doğru azalır.
C-)Nüfus bölge içinde düzenli dağılmıştır.
D-)Tarımda sulamaya gereksinim olması
E-)Orman örtüsünün en az olduğu bölgedir.
46-Yukarıda Türkiye demir yolları ağı haritası verilmiştir. Bu haritadan
çıkarılamayacak sonuç hangisidir?

A-) Demiryolları tüm komşu ülke sınırlarına kadar ulaşmaktadır.
B-) Akdeniz bölgesindeki demiryolları Batı Karadeniz demiryollarından daha
sıktır.
C-) Büyük limanlar çoğuna demiryolu bağlantısı vardır.
D-) Doğu Anadolu Bölgesinde demiryolları Doğu-Batı yönünde uzanır.
E-)Menteşe-Tekke yörelerine demiryolu ulaşımı yoktur.
47-Cinsiyet yaş grafiğinden hangisine ulaşılamaz?

A-)Toplam nüfusa
B-) Nüfusun fazla olduğu yaş grubuna
C-) Kadın nüfusunun erkek nüfusunun farkına
D-) Onbeş yaşın altındaki nüfusun toplam payına
E-)Nüfus yoğunluğuna
48-Ara seçim ne demektir?

A-) TBMM’nin seçim dönemi dolmadan kendi seçimlerinin yenilenmesine karar
verilmesi halinde yapılan seçim
B-) İki genel seçim arasında alan milletvekillikleri için yapılan
seçimdir
C-) İki milletvekili genel seçimi arasında yapılan yerel seçim
D-) Savaş hali nedeniyle bir yıl geriye bırakılan milletvekili seçimidir.
E-)Cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesi halinde
yapılan seçimdir.
49-1982 anayasasına göre savaş hali ilanına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin
yabancı ülkelere gönderilmesine izin vermeyetkisi TBMM’ye aittir. Ancak
TBMM tatildeyken veya ara vermedeyken ülkenin ani silahlı saldırıya
uğraması durumunda silahlı kuvvetlerin kullanılmasına derhal kara
verilmesi kaçınılmaz olabilir.
Bu gibi durumda kararı hangi merci verir?

A-) TBMM Başkanı
B-) Cumhurbaşkanı
C-) Başbakan
D-) Bakanlar kurulu
E-)Genel kurmay başkanı
50-1982 anayasasına göre bir kimsenin belediye başkanı adayı olup olmadığı
konusundaki itirazları inceleyip kesin olarak karara bağlayan merci
aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Vali
B-) Danıştay
C-) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
D-) Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
E-)Devlet Denetleme Kurumu (DDK)
51- 1982 anayasasına göre açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü
bakanlara aşağıdakilerin hangisi geçici olarak vekalet eder?

A-) TBMM Başkan Vekili
B-) Bakanlık Müsteşarı
C-) Başbakanlık Müsteşarı
D-) Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri
E-)Bakanlardan biri
52-Türkiye’nin taraf olduğu Milletlerarası Sözleşme çerçevesinde
aşağıdakilerden hangisi zorunlu yargı yetkisini kabul etmiştir?

A-) Avrupa Topluluğu Adalet Divanı
B-) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
C-) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
D-) Birleşmiş Milletler Adalet Divanı
E-)Avrupa Parlamentosu
53-Aşağıdakilerden hangisi türk parlamenter sisteminin özelliklerinden
birisidir?

A-) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi
B-) Yürütmenin yasama organını istediği zaman feshedebilmesi
C-) Parlamentonun iki meclisli olması
D-) Cumhurbaşkanının bütün işlerinin yargı denetimine tabi olması
E-)Hükümetin parlamentoya karşı sorumlu olması
54- 1982 anayasasına göre savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağan üstü
hallerde milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek
kaydıyla aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisinin kullanılması
durdurulamaz?

A-) Yerleşme ve seyahat hürriyeti
B-) Haberleşme hürriyeti
C-) Vicdan hürriyeti
D-) Basın hürriyeti
E-)Dernek kurma hürriyeti
55-1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın
yetkilerinden değildir?

A-) Kanun değişikliklerini gerek gördüğünde halk oyuna sunma
B-) Anayasa mahkemesine iptal davası açma
C-) Üniversitelere rektörleri seçmek
D-) Yabancı devletlere Türkiye devletinin temsilcilerini göndermek
E-)Devlet Denetleme Kurulu başkanını ve üyelerini atamak
56-Türkiye’nin coğrafi bölgeleri sosyal, ekonomik açıdan gelişmişlik
düzeyine göre en üstte hangi bölge yer alır?

A-) Karadeniz Bölgesi
B-) Doğu Anadolu Bölgesi
C-) Güney Doğu Anadolu Bölgesi
D-) Marmara Bölgesi
E-)İç Anadolu Bölgesi
57-Türkiye’de görülen gecekondulaşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A-) Ülkenin gelişmişlik düzeyinin istenen seviyeye gelip gelmediğinin
göstergesi
B-) Köyden kente göç edenlerin barınma sorunlarını kendi imkanlarıyla
çözmesinin bir sonucu
C-) Büyük kentlerin belli bir bölgede yoğunlaştığı için, altyapı
hizmetlerinin bunlara ulaştırılması kolay olmaktadır.
D-) Neden olduğu çarpık kentleşme sonucunda çevre kirliliğini yarattığı
faktörler arasında yer alır.
E-)Kentleşme üzerinde yeterli denetim olmaması nedeniyle büyük rant
sağlanmakta
58-Dünyadaki çocuk ölümleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-) Dünyadaki en çok çocuk ölümleri 0-5 yaş arasında görülmektedir.
B-) Çocuk ölümünün en çok olduğu yer Afrika, en düşük olduğu yer
İskandinavya’dır.
C-) Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, çocuk ölümü oranı
yüksektir.
D-) Çocuk ölümlerinin sebebi, yetersiz beslenme ve ilaç eksikliğidir.
E-)Çocuklarda ölüme yol açan hastalıklar arasında en önemlisi çiçek
hastalığıdır.

DOĞRU YANITLAR
Soru 1 B 
Soru 2 A 
Soru 3 C 
Soru 4 D 
Soru 5 E 
Soru 6 A 
Soru 7 B 
Soru 8 C 
Soru 9 D 
Soru 10 E 
Soru 11 A 
Soru 12 B 
Soru 13 C 
Soru 14 D 
Soru 15 E 
Soru 16 A 
Soru 17 B 
Soru 18 C 
Soru 19 D 
Soru 20 E 
Soru 21 A 
Soru 22 B 
Soru 23 C 
Soru 24 D 
Soru 25 E 
Soru 26 A 
Soru 27 B 
Soru 28 C 
Soru 29 D 
Soru 30 E 
Soru 31 A 
Soru 32 B 
Soru 33 C 
Soru 34 D 
Soru 35 E 
Soru 36 A 
Soru 37 B 
Soru 38 C 
Soru 39 D 
Soru 40 E 
Soru 41 A 
Soru 42 B 
Soru 43 C 
Soru 44 D 
Soru 45 E 
Soru 46 E 
Soru 47 A 
Soru 48 B 
Soru 49 C 
Soru 50 D 
Soru 51 E 
Soru 52 A 
Soru 53 B 
Soru 54 C 
Soru 55 D 
Soru 56 B 
Soru 57 A 
Soru 58 B 
Soru 59 C 
Soru 60 D 

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012